Ceny energií stúpajú, musí klesnúť spotreba. Ako?

Ceny energií stúpajú, musí klesnúť spotreba. Ako?

04. 06. 2008
Zdieľať

Náklady na bývanie z roka na rok rastú. S tým úzko súvisia aj stúpajúce ceny energií. Jednou z možností, ako zmierniť tento fakt, je využívať energie v našich domácnostiach racionálne. Ako teda ušetriť, a pritom chrániť životné prostredie a aj vlastnú peňaženku?V priemernej domácnosti sa na spotrebe energie podieľa kúrenie, respektíve dodávka tepla, 60 až 80 %, príprava alebo dodávka teplej vody približne 30 % a elektrospotrebiče s plynovými spotrebičmi len 10 %. Samozrejme, tieto hodnoty sa v jednotlivých domácnostiach môžu líšiť, ale poradie je rovnaké. Na základe toho je jasné, kde je ťažisko úsporných opatrení. Predpokladom cieľavedomého šetrenia je meranie spotreby a jej priebežné sledovanie pomocou meracích zariadení.

So záclonami alebo bez?


Ceny energií stúpajú, musí klesnúť spotreba. Ako?

152008

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

V našich klimatických podmienkach treba kúriť šesť až sedem mesiacov v roku (v horských oblastiach často až osem či deväť mesiacov). V oblasti výroby a spotreby tepla sa dajú veľmi jednoduchými a lacnými opatreniami dosiahnuť značné úspory. Napríklad taká záclona – ak zakrýva nie veľmi estetický radiátor, vyzerá síce pekne, ale bráni šíreniu tepla (rovnako nepriaznivé účinky má aj maskovanie radiátora rozličnými kusmi nábytku). V porovnaní s oknom bez záclony je spotreba energie až o 40 % vyššia. Najvhodnejšia je záclona siahajúca po parapetnú dosku, ktorá usmerňuje prúdenie tepla do miestnosti – ušetríte až 25 %. To isté platí aj o závesoch – ak sú ukončené na úrovni okenného parapetu, respektíve približne 5 cm nad radiátorom.

Tepelné straty, ktoré majú na svedomí okná, znížite aj takým jednoduchým úkonom, akým je zatiahnutie závesov po zotmení. Nechať zatiahnuté závesy sa odporúča aj pri dlhšej neprítomnosti v byte. V zimnom období môžu na noc spustené žalúzie alebo zavreté okenice vytvorením vzduchového vankúša výrazne znížiť nočné straty tepla. Radiátory bývajú spravidla uložené vo výklenkoch, o ktoré je hrúbka obvodovej steny tenšia. Tie patria tiež medzi významných hltačov tepla – vhodným riešením, ako zamedziť neželaným stratám, je použiť na izoláciu hliníkovú fóliu, ktorá odráža teplo späť do miestnosti.


Medzi ďalších požieračov patria aj nedostatočne utesnené škáry na oknách. Tie dokážu zvýšiť vykurovacie náklady o 6 až 10 %. Najjednoduchším riešením, ako utesniť škáry, je tesniaca páska (jej nevýhodou však je, že ju treba často obnovovať). Najmä v panelových domoch je netesná škára okolo rámu okna častým javom – osvedčeným riešením je vyplnenie všetkých dutín polyuretánovou penou. Na veľkosť tepelných okenných strát vplýva aj orientácia okna podľa svetových strán – okno orientované na sever má asi päťkrát väčšiu tepelnú stratu ako rovnaké okno orientované na juh. Ďalšími faktormi ovplyvňujúcimi veľkosť strát sú okrem okenných škár aj celková plocha okna, kvalita rámov a skiel.


Vykurujte jednotlivé miestnosti podľa účelu a potreby

Ak odchádzate v zime na dovolenku, stačí udržiavať teplotu 15 až 16 °C. Kúrenie celkom nevypínajte – je totiž drahšie vykúriť studenú a vlhkú miestnosť, ako udržiavať minimálnu teplotu v nej. Pri vlhkosti vzduchu 30 % treba na vytvorenie príjemnej tepelnej pohody teplotu 23 °C. Rovnakú tepelnú pohodu dosiahnete aj pri 21 °C a 60 % vlhkosti vzduchu – spotreba energie je asi o 12 % nižšia.


Množstvo tepla potrebného na vykúrenie budovy súvisí s tým, koľko tepla unikne jej plášťom, čiže múrmi, oknami, strechou a pivnicou. Preto platí: najprv tepelná izolácia, potom stanovenie spotreby tepla a na základe toho dimenzovanie vykurovacieho systému. V bytových a spoločenských budovách je únik tepla rozdelený približne takto: asi 40 % uniká oknami, 35 % nesprávne izolovanými obvodovými stenami, 20 % strechou a 5 % stropom suterénu.

V rodinných domoch sú trochu rozdielne pomery: 25 až 35 % uniká oknami, rovnaké percento obvodovými stenami, 30 % strechou a 10 až 15 % stropom suterénu. Uvedené čísla sú, samozrejme, orientačné, v konkrétnom prípade možno úniky tepla veľmi dobre a názorne zistiť pomocou termovíznych snímok. Účinnosť jednotlivých opatrení tepelnej ochrany stavebného objektu (utesnenie okien, tepelná izolácia obvodových stien atď.) je optimálna vtedy, keď tieto opatrenia na seba nadväzujú, vzájomne sa dopĺňajú, čím vytvárajú správnu tepelnú ochranu. To platí nielen pre zatepľovanie existujúcich stavieb, ale aj pre novostavby.
Dôležitá je tepelná izolácia a správne vetranie

Častým spôsobom vetrania v studených mesiacoch je pootvorené okno. Nie je to celkom správne, v podstate ide o vyhadzovanie peňazí von oknom. Ako teda vetrať? Krátko a dôkladne. Energeticky úsporné je nárazové vetranie – v zime sa odporúča vypnúť kúrenie a dvakrát denne vyvetrať miestnosť na päť minút. Čím je vonku chladnejšie, tým kratší by mal byť čas vetrania, pretože výmena vzduchu prebehne rýchlejšie. Teplotu v miestnosti možno regulovať na radiátore. A niekedy sa stačí lepšie obliecť.

Teplo a teplejšie

Staršie budovy sú zväčša vykurované ústredným kúrením na tuhé palivo alebo plyn. Tieto zariadenia patria do generácie požieračov energie. V súčasnosti sa už nedajú energeticky úsporne prevádzkovať, aj keď po technickej stránke fungujú bez problémov. Stupeň využitia energie týchto vykurovacích zariadení je približne 40 až 50 %. Súčasný stav techniky vo svete umožňuje využitie energie týchto zariadení na 90 % a viac. Modernizáciou zariadenia, napríklad zabudovaním menšieho kotla s vyšším stupňom využitia energetického zdroja, môžete dosiahnuť až 50-percentnú úsporu nákladov (samozrejme, za predpokladu, že tepelná ochrana domu je v poriadku). Optimálne fungujúce a energeticky úsporné kúrenie ovplyvňujú štyri faktory:
1. potreba vykurovacieho výkonu a správna veľkosť vykurovacieho zariadenia,
2. vhodná forma vykurovacieho tepla,
3. potrebné teplo sa môže šíriť v obytných priestoroch radiátormi, podlahou, stenami; dôležité je, aby podiel vyžarovaného tepla bol čo najvyšší – je to zdravšie aj hospodárnejšie,
4. ani najlepšie kúrenie nefunguje správne bez zodpovedajúcej regulácie, jej najdôležitejšími súčasťami sú:

 • od počasia závislé ovládanie s vonkajšími snímačmi, 
 • termostaty vykurovacích telies riadiace teplotu jednotlivých priestorov, 
 • ovládanie potreby s nočným znížením teplôt.

Zopár podstatných drobností
 • Umiestnenie niektorých spotrebičov je tiež dôležité. Pre chladničku a mrazničku platí – čo najďalej od sporáka alebo iného tepelného zdroja (napríklad od radiátora). Ani priame slnečné svetlo nie je vhodné. Ideálne je suché a chladné miesto. 


 • Nastaviť chladničku na veľmi nízku teplotu je zbytočné a drahé. Pre normálnu prevádzku postačuje teplota +5 °C. Dvere chladničky otvárajte na čo najkratšiu dobu. Do chladničky dávajte iba vychladnuté potraviny v uzavretých nádobách. A nezabúdajte chladničku odmrazovať (ak to neurobí za vás). 


 • Na varenie v hrnci bez pokrievky spotrebujete o 150 až 300 % viac energie, ako keď je pokrievka na hrnci.


 • Vodu ohrievajte špirálou alebo v kávovare. Najvhodnejšia je rýchlovarná kanvica so zlatou alebo so skrytou špirálou, pri ktorej odpadá problém s usadzovaním vodného kameňa. 


 • Moderné elektrické sporáky so sklokeramickými varnými plochami majú na rozdiel od klasických zotrvačných materiálov elektrických odporových platničiek prakticky nulovú tepelnú zotrvačnosť, a teda asi o 20 % nižšie straty. 


 • Veľmi výhodné sú mikrovlnné rúry, ktoré umožnia ušetriť až 50 % elektriny. 


 • Možno spomenúť ešte ďalšie energeticky úsporné spotrebiče, ako napríklad hriankovače, teplovzdušné stolové univerzálne rúry, tyčové mixéry, variče vajíčok a podobne. 


 • Na varenie používajte iba toľko vody, koľko naozaj potrebujete. Elektrický sporák zapínajte, až keď je hrniec na platni a varič vypínajte niekoľko minút pred skončením varenia – po vypnutí variča určitý čas v elektrickej platni ešte zostáva naakumulované (zostatkové) teplo, ktoré bez úžitku uniká do priestoru. 


 • Najdôležitejšou zásadou pri praní je využívať kapacitu práčky naplno a energeticky úsporné pracie programy.


 • Osvetlenie – jeho podiel na spotrebe energie v domácnosti je relatívne nízky, nie však zanedbateľný. Nová elektronická generácia úsporných svietidiel (žiariviek) má životnosť až 15 000 hodín, čo je až 15-násobok životnosti obyčajnej žiarovky. Ich spotreba je však o 80 % menšia, preto sa ich vysoká cena sa veľmi rýchlo vráti.


Moderné metódy regulovania a prvky regulačnej techniky sú nevyhnutné

Často sa zabúda na skutočnosť, že najväčšie úspory energie možno dosiahnuť súčasným používaním moderných metód regulovania a prvkov regulačnej techniky. V tejto oblasti sú, žiaľ, zatiaľ najväčšie rezervy. Termostatické ventily namontované na radiátoroch sú jednoduchou možnosťou, ako ušetriť 10 až 15 % energie. Umožňujú automatickú reguláciu teploty v miestnosti, pričom zohľadňujú aj iné zdroje tepla – napríklad slnečné žiarenie, osvetlenie, sporák a ľudské teplo. Životnosť týchto ventilov dosahuje priemerne až 20 rokov, pritom návratnosť pri súčasných cenách energie sú 2 roky. Veľmi účelný a úspory energie značne zvyšujúci je termostat s časovým spínačom – umožňuje automatickú reguláciu zmien teploty v požadovanom časovom období, napríklad na noc alebo počas neprítomnosti v byte.

Voda je čoraz vzácnejšia

Na prípravu teplej vody na kúpanie, sprchovanie či umývanie rúk v bežnej domácnosti pripadá 30 % z celkovej spotreby energie. To je dosť veľký podiel na to, aby ste začali hľadať úsporné riešenia. Jedným takým je napríklad sprchovať sa – je to totiž lacnejšie ako kúpať sa. Úsporné sprchovacie hlavice ušetria až 30 % teplej vody. Ak máte doma kvapkajúci kohútik, mali by ste vedieť, že 10 kvapiek teplej vody za minútu znamená asi 170 l teplej vody za mesiac, čo je viac ako 2 000 l za rok. Utesniť kohútik alebo používať jednopákové batérie je určite lacnejšie. Takisto aj pri čistení zubov, holení a dlhšom umývaní rúk nemusí tiecť voda nepretržite.

Tiché elektrospotrebiče

Televízor, videorekordér, fax, odkazovač, počítač či tlačiareň – tieto spotrebiče majú síce veľmi nízke elektrické príkony, ale ich neefektívnym používaním sa zbytočne zvyšuje spotreba energie. Mnohí užívatelia sa nesprávne domnievajú, že keď je elektrospotrebič v pohotovostnej polohe STAND BY, je vypnutý, a tak ho používajú 24 hodín denne. A spotreba – aj keď nepatrná – sa potichu zvyšuje. Ak spočítate spotrebu STAND BY všetkých tichých elektrospotrebičov, je to približne 300 až 600 kWh za rok. Celkom slušné číslo.


Domáci pomocníci
Po kúrení a príprave TUV sú na treťom mieste v spotrebe energie v domácnosti elektrinou poháňané kuchynské prístroje a osvetlenie. Ich podiel na celkovej spotrebe domácnosti sa pohybuje okolo 10 %. V závislosti od vybavenia domácnosti je priemerná spotreba rozdelená asi takto:
 • chladnička a mraznička 26 %,


 • umývanie riadu a teplá voda 19 %,


 • varenie 11 %,


 • pranie a sušenie 9 %,


 • osvetlenie 9 %,


 • rádio a televízia 9 %,


 • žehlička, robot, mixér, počítač a podobne 17 %.

Samozrejme, spotreba závisí aj od kvality jednotlivých výrobkov. Preto už pri ich nákupe neposudzujte len cenu a výkon, ale aj spotrebu energie. Výrobcovia kuchynských prístrojov pochopili nevyhnutnosť, akou je zefektívnenie hospodárenia energiou, a tak majú špičkové výrobky podstatne nižšiu spotrebu – napríklad chladničky a mrazničky až o 45 % menšiu ako pred niekoľkými rokmi.


Kategória: Nezaradené
Tagy: energia vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia