Držte ich na uzde!

16. 06. 2009
Zdieľať

Väčšina ľudí sa z pochopiteľných dôvodov usiluje znížiť prevádzkové výdaje domácností. K tým najpodstatnejším položkám patria predovšetkým rastúce ceny energií. A pritom sa stačí vrátiť k rozumnému uvažovaniu. Vďaka nemu spotreba energií a náklady na chod domácnosti možno udržať na uzde.


Držte ich na uzde!

202199

Z celkového množstva spotrebovanej energie v obytných a rodinných domoch pripadá asi 56 percent na vykurovanie objektu, 21 percent na ohrev vody a zvyšných približne 23 percent na prípravu jedál, chladenie potravín, pranie a žehlenie, osvetlenie a ostatné spotrebiče. Úsporami nič nestrácame, ale získavame. Nejde o klasické šetrenie našich starých mám – nechceme mať predsa nevykúrené miestnosti, menej svetla, nižší komfort bývania… Cesta vedie cez rozumnejšie využitie energii. Nízkoenergetické bývanie už nie je neznámou veličinou. Ide o vyššiu formu šetrenia energiou. Nízkoenergetická domácnosť je na prvý pohľad na nerozoznanie od štandardnej. Hľadajme teda odlišnosti! Nízkoenergetická domácnosť spĺňa vyššie nároky na tepelnú izoláciu a neprievzdušnosť konštrukcie, kvalitnú izoláciu, spotreba energie sa zníži desaťnásobne. Jej obyvatelia sa spoliehajú napríklad na solárne kolektory a iné alternatívne zdroje, regulačné systémy spotreby tepla, riadené vetranie, minimálnu plochu okien a dverí obrátených na sever, kvalitnú tepelnú izoláciu a sebadisciplínu…

Tesnenie škár okien a dverí
V bežnom byte je 50 m škár, ktorými za rok unikne teplo za približne 100 eur (3 000 Sk). Netesné škáry môžu znižovať vnútornú teplotu v miestnosti až o 2 °C. Pri inštalácii kovových, molitanových, polyuretánových či momentálne najpopulárnejších silikónových tesnení sa prostriedky vrátia naspäť za necelé tri štvrtiny vykurovacej sezóny. Tie posledné vyplnia aj väčšie medzery – napríklad v prípade nerovných krídel okien a rámov. Sú odolné proti náterom a ich povrch nenamŕza.
Jednoduchou pomôckou na zistenie netesnosti je pohyb záclon na okne. Vlnia sa? Okná netesnia. Ľahký pohyb záclon nad vykurovacím telesom spôsobuje cirkulácia teplého vzduchu v miestnosti.
Tesnenia inštalujeme buď lepením na povrch materiálov alebo účinnejšie do vyfrézovaných drážok v zdravých a nepoškodených rámoch drevených okien, ktoré sme predtým napustili konzervačnými látkami.Držte ich na uzde!

202197

Nech neuniká

Staré sídliská a staršie rodinné domy postupne menia svoju fazónu. Domy sa vyfarbujú, steny voňajú novotou. Pod ňou sa však ukrýva hlavný dôvod, pre ktorý sa majitelia rozhodli vynoviť fasádu. Zatepľuje sa! Azda najpoužívanejšie sú kontaktné systémy s minerálnou vlnou alebo polystyrénovými doskami. Menej často sa používa odvetrávané zateplenie. Tepelná ochrana sanovaného objektu bude účinná len v prípade, že sa zabezpečí vzduchotesnosť plášťa a vietor nebude prefukovať cez škáry konštrukčných stykov a ani v miestach osadenia okien a dverí. Na základe realizovaných sanácií odborníci odhadujú, že zateplením sa usporí 15 až 20 percent energie na vykurovanie. Neoplatí sa však šetriť pri hrúbke izolácie. Hrúbka 6 centimetrov síce v prvom kole ušetrí náklady na vylepšenie tepelnoizolačných vlastností plášťa budovy, ale pri chode domácnosti ide v konečnom dôsledku o stratu. Ak za kompletnú dodávku a montáže fasád s vrstvou izolácie hrubej 6 až 8 centimetrov zaplatíte približne 33 eur /m2 (994 Sk) zatepľovanej fasády, tak pri dvojnásobnej hrúbke izolácie sa zdvihne len o 5 eur /m2 (150 Sk), a ak sa hrúbka strojnásobí, tak o 3,3 eur /m2 (99 Sk). Cenu zateplenej fasády ovplyvňuje najmä druh systému, jeho hrúbka, členitosť priečelia, typ budovy a spôsob montáže (z lávky alebo z lešenia).Zateplenie obvodových stien, ako aj stropov a striech má byť súčasťou balíka stavebných opatrení určených na zníženie energetickej náročnosti objektu. Hrúbka zateplenia strechy alebo stropu by sa mala pohybovať v rozpätí od 24 do 30 cm. Izoláciu pri podlahe na úrovni terénu či nad suterénom treba vyhotoviť v hrúbke 10 až 20 cm. Napríklad relatívna úspora tepelnej energie, získaná zateplením plochých striech panelových domov, ktorých pôvodná konštrukcia nevyhovuje súčasným tepelnoizolačným štandardom, sa pohybuje v rozpätí 5 až 10 percent v porovnaní s pôvodným stavom. Kto sa pustí do fasády, ten si obyčajne nedá ujsť ani výmenu okien, balkónových, prípadne vstupných dverí. Tepelnoizolačnú kvalitu okien posudzujeme podľa veľkosti súčiniteľa prechodu tepla U (W/(m2 . K). Čím je jeho hodnota nižšia, tým lepšie sú tepelnoizolačné vlastnosti okien. Okná vyrábané dnes dosahujú tepelnoizolačný štandard v rozpätí U = 1,6 až 1,1 W/(m2 . K). Komplexnou výmenou okien možno ušetriť približne 8 až 20 % energie na vykurovanie. Za plastové okná sa platí od 165 do 200 eur /m2 (od 4 970 Sk do 6 025 Sk), cena drevených okien sa pohybuje zhruba od 280 až do 400 eur /m2 (od 8 435 Sk do 12 059 Sk) plochy okna. Ich cenu, podobne ako v prípade dverí, ovplyvňuje profil rámov, tvar a počet priečok, druh kovania, typ zasklenia, rozmery a v prípade plastových okien aj počet vzduchových komôr v plastovom ráme. Sumu, ktorú zaplatíte, môže výrazne ovplyvniť i cena montáže a inštalácie odkvapových plechov a vnútorných parapetov. Po výmene všetkých okien v celom byte alebo dome môže vzniknúť problém s vysokou tesnosťou, ktorá môže zvýšiť vlhkosť v interiéri nad únosnú mieru a zapríčiniť vznik plesní, najmä ak sa pri montáži nedbalo na správne riešenie detailov zateplenia v miestach s možným výskytom tepelných mostov. Pomôže síce časté vetranie, ibaže tak do exteriéru uniká teplo, ktoré sme chceli ušetriť. Na prívod filtrovaného čerstvého vzduchu a odvetranie vlhkého vydýchaného najlepšie poslúži systém riadeného vetrania.


Držte ich na uzde!

202194

Cirkulovať, prispôsobiť, regulovať

Hospodárne vykurovanie súvisí s voľným odovzdaním tepla z vykurovacieho telesa do okolia. Chybou je ukryť radiátor za záclonu, nábytok alebo poličku. Teplo neprúdi do miestnosti, ale hľadá si inú cestu – trebárs aj cez stenu budovy. Teplotné výkyvy v interiéri a zbytočné straty tepla možno minimalizovať vďaka systému automatickej ekvitermnej regulácie. Tá riadi teplotu vykurovacej vody v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu. Takúto sústavu sa oplatí doplniť reguláciou, ktorá vie reagovať na tepelné slnečné zisky aj vnútorné tepelné zisky napríklad z varenia, od osôb, osvetlenia, z teplej vody pri kúpaní a podobne. V praxi to znamená, že na vykurovacie telesá sa nainštalujú termostatické ventily (TRV). Po ich inštalácii je nutné vykurovaciu sústavu hydraulicky vyvážiť. Cena kompletnej dodávky a montáže vrátane vyváženia celého systému vykurovania sa pohybuje od 35 do 60 eur (od 1 054 Sk do 1 8076 Sk) na jeden radiátor. Legislatíva tiež odporúča nainštalovať na vykurovacie telesá vypúšťacie a regulačné prvky tak, aby sa celý radiátor dal v prípade potreby odpojiť z vykurovacieho okruhu. Inštaláciou TRV ventilov možno usporiť 3 až 5 aj viac percent energie na vykurovanie, najmä v kombinácii s rozdeľovačmi vykurovacích nákladov. Vyššie energetické úspory v rozsahu 5 až 15 aj viac percent možno dosiahnuť inštaláciou regulácie s diaľkovo elektronicky riadenými termostatickými ventilmi. Cena týchto systémov sa pohybuje okolo 100 až 130 eur (3 012 až 3 916 Sk) na radiátor.

Tepelná pohoda
Tepelnú pohodu v miestnostiach ovplyvňujú nielen vnútorná teplota vzduchu, ale aj povrchová teplota stien a relatívna vlhkosť vzduchu. Priemerná teplota vnútorného vzduchu vo vykurovaných miestnostiach vo vykurovacom období sa má pohybovať v rozsahu 20 až 22 °C. Príklad optimálnych teplôt na šetrné vykurovanie niektorých miestností: kúpeľňa 24 °C, obytné miestnosti 22 °C, pracovňa 20 °C, spálne 18 °C, chodby 15 °C.

Vlastnosti centrálnej ekvitermnej regulácie čiastočne nahrádza regulácia lokálna, ktorá obmedzuje prietok vykurovacej vody jednotlivými vykurovacími telesami. Lokálnu reguláciu možno zabezpečiť pomocou mechanických termostatických ventilov s individuálnou kontrolnou reguláciou (úspora 4 až 6 percent) alebo inštalovať riadiacu jednotku určenú na riadenie teploty v miestnostiach podľa prednastavených hodnôt. Po nastavení a zadaní požadovaných hodnôt centrálny riadiaci systém zabezpečuje riadenie teploty v miestnostiach automaticky, bez zásahov užívateľov priestorov, a to aj v čase ich neprítomnosti. K jeho výhodám patrí napríklad možnosť prednastavenia niekoľkých rôznych časových pásiem počas dňa. To umožňuje pomerne širšie percentuálne pásmo úspor, ktoré môže byť v rozsahu 10 až 25 percent. V obytných domoch s centrálnym vykurovaním a hlavným meraním spotreby tepla na päte budovy sa odporúča inštalovať na radiátory rozdeľovače vykurovacích nákladov, teda informatívne merače spotreby tepla dodaného do miestnosti radiátorom. Hodnoty, ktoré merače zaznamenajú, sú dôležitou informáciou, ktorá motivuje obyvateľov domu k úspornému využívaniu tepelnej energie v byte. Podobný účinok majú bytové podružné vodomery. Tie by sa mali ciachovať v periodických intervaloch, takže ich inštalácia je investične náročnejšia. Realizačné firmy namiesto ciachovania často inštalujú nové meradlá. Inštalácia dvoch kusov vodomerov (teplá a studená voda) na jednu bytovú jednotku vychádza približne na približne 65 eur (1 958 Sk).Držte ich na uzde!

202200

Zbavte sa starej

Ak nahradíte starý elektrospotrebič energetickej triedy C alebo D novým úsporným spotrebičom triedy A alebo A+, ušetríte až 50 percent energie. Pri nákupe sa vyplatí sledovať jeho energetický štítok. Spotrebič energetickej triedy A+ spotrebuje približne o 20 percent menej energie ako iný porovnateľný v energetickej triede A. Najviac sa prejaví rozdiel v spotrebe energie, a tým sa aj rozdiel v nákladoch prejaví pri tých spotrebičov, ktoré sú permanentne zapnuté.

• Chladničku staršia ako päť rokov „vyprodukuje“ za 10 rokov svojej pôsobnosti finančnú stratu približne 995 eur (29 975 Sk). Nová chladnička triedy A+ zaťaží v priebehu 10 rokov váš rozpočet sumou asi 300 eur (9 037 Sk). Usporíte, aj keď k tomu pripočítate nákupnú cenu nového spotrebiča! Chladničky a mrazničky sú spomedzi domácich elektrospotrebičov najväčší požierači energie. Objem chladničky zvoľte podľa počtu osôb v domácnosti (50 až 70 litrov na osobu). Nezabudnite, že námraza zvyšuje spotrebu. Moderné modely sú úsporné chladničky a vybavené funkciou automatického odmrazovania. Na bežné chladenie potravín stačí, ak vnútro chladničky ochladí na +5 °C a, mrazničky na –18 °C. Zníženie teploty o 2 °C znamená zvýšenie spotreby energie približne o 15 percent. Chladničku umiestnite na suchom chladnejšom mieste čo najďalej od kúrenia, šporáku alebo priameho slnka. Pozor na zaprášenú vonkajšiu časť kompresora a výparníka. Prach pôsobí ako izolant a podstatne znižuje prenos tepla odobratého v chladiacom priestore do okolia, a tak zvyšuje príkon chladiaceho zariadenia. Chladničku otvárajte iba na nevyhnutne potrebný čas. Teplý vzduch z miestnosti vnikne dovnútra a chladnička bude potrebovať ďalšiu energiu na jeho ochladenie.
• Poloprázdna práčka neperie hospodárne. Len ak je to naozaj nevyhnutné, nastavte teplotu prania na 90 °C, v ostatných prípadoch kvalitný prášok umožní prať pri nižších teplotách. Na väčšinu druhov bielizne dnes postačujú teploty okolo 60 °C. Triedením šatstva a bielizne podľa druhu textilu sa ušetrí približne 25 percent energie. Sofistikované práčky majú zabudovanú funkciu fuzzy-logic, ktorá vraj rozozná hmotnosť, druh a stupeň zašpinenia. Ak budete sušiť v sušičke, nastavte predtým žmýkanie bielizne na maximum otáčok. Skráti sa tak čas sušenia. Naopak, ak sa spoľahnete na vietor a slniečko, zvoľte miernejšie odstreďovanie. Sušička bielizne je totiž energeticky dosť náročný spotrebič. Ak využívate elektrinu v nízkej a vysokej tarife, odporúčame presunúť pranie na čas, keď platí nízka tarifa a elektrina je lacnejšia.
• Pri umývaní riadu pod tečúcou vodou spotrebujete približne 30 litrov vody, pričom úsporná umývačka na to potrebuje asi o polovicu menej. Polovičná spotreba vody a ďalšie technické vymoženosti ušetria 35 až 60 percent elektriny. Komfort a kvalita umývania riadu sú s ručným umývaním neporovnateľné. Umývačky sú vybavené senzormi, ktoré počas celého umývacieho cyklu sledujú mieru znečistenia odtekajúcej vody. Týmto údajom sa prispôsobuje množstvo umývacích prísad a aj množstvo a teplota pritekajúcej vody. Z hľadiska spotreby vody aj energie je najvýhodnejšie zapínať umývačku, až keď je celkom naplnená riadom. Na umytie málo znečisteného riadu stačí zapnúť program s teplotou 50 °C. Ušetríte tým približne 30 percent energie. Oplachovanie riadu pred umývaním nie je v prípade moderných umývačiek nevyhnutné.
• Pri varení záleží na druhu použitého riadu a elektrických spotrebičov. Nižšiu spotrebu energie bude mať domácnosť, kde sa na šľahanie, krájanie, strúhanie a rezanie potravín nepoužívajú elektrické prístroje alebo kde sa varí v tlakových hrncoch na rozdiel od hrncov obyčajných. Šetrí sa aj varením pod pokrievkou (spotreba energie sa zníži až o 150 až 300 percent). Krivé dno hrnca zvýši spotrebu o tretinu. Podobné následky má aj odlišná veľkosť platne a hrnca. Ak použijeme liter vody tam, kde by stačilo štvrť litra, zvýši sa spotreba energie až o 75 percent. Varič elektrického sporáka treba vypnúť ešte pred koncom varenia; naakumulované zvyškové teplo dokončí varenie. Varná kanvica a mikrovlnná rúra sú lacnejším variantom prípravy jedla.
• Nie je pravda, že elektrospotrebiče prepnuté do pohotovostného alebo aj „stand-by“ režimu nespotrebujú energiu. Ten, kto necháva svoj televízor, hi-fi vežu a podobné spotrebiče neustále zapnuté v pohotovostnom režime, zaplatí za to vyššou cenou za spotrebu energie. Notebooky sú v porovnaní so stolovými počítačmi podstatne energeticky úspornejšie. Ak máte notebook pripojený do elektrickej zásuvky, mali by ste po skončení práce sieťový zdroj okamžite odpojiť, inak bude aj naďalej odoberať elektrinu. Podobne je tak aj v prípade stolových počítačov. Oplatí sa nahradiť starý monitor s elektrónkovou obrazovkou moderným monitorom s plochou obrazovkou. Šetriče obrazovky však neznižujú spotrebu energie
• Izbové klimatizácie spotrebujú veľa energie. Počas dňa stiahnite okenné žalúzie alebo exteriérové rolety. Pomôže vám aj príroda, keď do bytu vpustíte chladnejší nočný vzduch. Klimatizáciu by ste mali používať iba nárazovo a iba v prípade potreby.
• Kupujte kotle označené ako ekologicky šetrný výrobok. Moderné plynové kotle fungujú efektívnejšie než staré, preto spotrebujú menej zemného plynu na vykurovanie či ohrev vody. Týmto spôsobom môžete ušetriť až stovky eur ročne.

Čísla na zamyslenie
– Štvorčlenná rodina spotrebuje ročne zhruba 15 000 kWh energie, to znamená okolo 40 kWh za deň.
– Zvýšenie teploty v miestnosti o 1°C predstavuje zvýšenie spotreby tepla, a teda aj nákladov približne o 5 percent.
– Na uvarenie 1 litra vody na čaj v rýchlovarnej kanvici spotrebujeme zhruba 0,1 kWh elektrickej energie, pri varení vody v hrnci je spotreba asi dvojnásobná.
– Nastavením termostatu chladničky na teplotu o 2 °C nižšiu sa zvýši spotreba energie asi o 15 percent.
– Ak necháme na výparníku chladničky 1 centimeter námrazy, zvýši sa tým jej spotreba o 75 percent.
– Priemerná dennej spotreba vody v domácnosti je 145 litrov na osobu, z toho však pripadajú iba 3 litre na pitie a varenie.
– Na zahriatie vody na teplotu 40 °C na kúpanie vo vani (160 litrov) sa spotrebuje asi 5 kWh energie, zatiaľ čo pri päťminútovom sprchovaní spotrebujeme iba asi 1/3 vody a znížime na 1/3 aj spotrebu energie.
– Ak z netesniaceho vodovodného kohútika odkvapká 10 kvapiek za minútu, predstavuje to za mesiac zhruba 200 litrov vyplytvanej vody.Držte ich na uzde!

202201

Nenáročné svetlo

• Energeticky úsporné žiarovky v porovnaní s klasickými žiarovkami spotrebujú až o 80 percent elektriny menej a majú desaťnásobnú životnosť. Aj keď je ich cena vyššia, môžete výmenou jednej žiarovky ušetriť viac ako 40 eur (1 205 Sk).
• Na trhu sú dnes žiarivky v rôznych tvaroch, svetelných odtieňoch aj s rôznou intenzitou osvetlenia. Životnosť kompaktných žiariviek uvádzajú výrobcovia až do zhruba 15 000 prevádzkových hodín. Ceny týchto svetelných zdrojov sa pohybujú od od 3 eur (90 Sk), kvalitnejšie sú dvoj- až štvornásobne drahšie. Klasická 100-wattová žiarovka spotrebuje mesačne pri troch hodinách prevádzky elektrinu za viac ako 1 eur (30 Sk). Úsporná žiarivka s príkonom 23 wattov sa náklady znížia trojnásobne.
• Namiesto silnej žiarovky v lustri uprostred miestnosti sú vhodnejšie lokálne svietidlá na miestach, kde svetlo skutočne potrebujeme. Kompaktné žiarivky sú hospodárnejšie na miestach dlhodobého svietenia, bežné žiarovky použijeme skôr tam, kde svietime iba krátkodobo.

Vody nie je nadostač!

Najväčšie množstvo vody, ktorú domácnosť spotrebuje, pretečie v kúpeľni a na toalete. Na miesto napúšťania vane horúcou vodou si doprajte osviežujúcu sprchu. Nielenže ušetríte, ale tiež urobíte niečo pre svoje zdravie! Nenechajte tiecť vodu počas čistenia zubov! Ak zbytočne tečie, do odpadu sa zakaždým dostane až 10 litrov vody. Pokazené a kvapkajúce kohútiky zvyšujú spotrebu vody. Nové pákové batérie sú najlepší vodohospodári. Pri splachovaní WC vypustíte do kanalizácie až 9 litrov vody! Pri výmene splachovacej nádržky siahnite po takej, ktorá je vybavená dvojitým alebo „stop“ tlačidlom. Podľa potreby možno zvoliť tlačidlo splachujúce buď 3, alebo 6 litrami vody. A to už je rozdiel!

Článok bol uverejnený v časopise Môj dom.

Kategória: Nezaradené
Tagy: energie okno stavba domu svetlo voda
Zdieľať článok

Diskusia