Nešetrite na nesprávnom mieste

Nešetrite na nesprávnom mieste

09. 06. 2010
Zdieľať

Tak ako sa my sami (alebo aspoň podaktorí z nás) snažíme žiť striedmo, aby sme boli zdraví, mal by aj náš dom fungovať úsporne a ekologicky. Ak plánujete stavbu domu, ponúkame vám zopár tipov, ako váš zámer nepreplatiť.

V skutočnosti to však nie je ani tak naša uvedomelosť a zodpovednosť, čo nás vedú k ekobývaniu, ale za hlavného iniciátora presadzovania myšlienky energeticky úsporných domov v praxi možno skôr považovať našu snahu ušetriť na finančných nákladoch za energie.


Aj tu platí, že ak chceme dosiahnuť kvalitu, teda maximálne energeticky aj finančne úsporné bývanie, musíme na začiatku niečo investovať. Šetrenie na nesprávnom mieste môže po čase viesť k ďalším výdavkom, ktoré budú nevyhnutné pri odstraňovaní nedostatkov a porúch v dôsledku nekvalitných materiálov alebo nedbalého prístupu k jednotlivým stavebným úkonom. Horšie by však boli problémy, ktoré sa dodatočne nedajú odstrániť – či už pre nevhodný projekt, alebo nevyhovujúci pozemok. Ak sa chystáte stavať dom a máte v pláne čo-to ušetriť, mali by ste vedieť, kde sa to nevypláca.


Tepelnoizolačné materiály sú položkou v rozpočte stavby, na ktorej sa neoplatí šetriť!


1. tip: Výber pozemku
Komfort bývania, ale i náklady na dopravu závisia napríklad od vzdialenosti bydliska od pracoviska, školy, obchodov a služieb, zdravotníckych zariadení a ďalšej občianskej vybavenosti. Ak je vytipovaná oblasť v odľahlejšej časti mesta, prípadne v tzv. satelitoch alebo na vidieku, treba posúdiť, či sú cestné komunikácie dostatočne dimenzované na nápor, ktorý ich čaká po dokončení nového sídliska. Práve v týchto lokalitách novoosídlenci často trpia i pre nedostatočnú občiansku vybavenosť a musia si vystačiť s občasnými nákupmi vo vzdialených hypermarketoch.


2. tip: Infraštruktúry
Podstatnú úlohu zohrávajú aj infraštruktúry, teda kanalizácie, vodovodné prípojky, plyn a elektrina. To, že v danej oblasti tieto siete existujú, ešte nemusí znamenať, že sú verejné a že sa na ne budete môcť bez problémov napojiť.
 
Práve v nových zástavbách rodinných domov, ktoré vyrástli prakticky v poli, je bežné, že infraštruktúru si dali majitelia týchto domov vybudovať sami na vlastné náklady. Ak sa chcete pripojiť aj vy, rozhodne by ste sa nemali uspokojiť s ústnou dohodou.


3. tip: Realizácia stavby
Rozhodne sa neoplatí šetriť na realizačnej firme. Drahé materiály a technológie sú vám málo platné, ak sa pri jednotlivých stavebných úkonoch nedodržiava správna technológia. Najčastejšie problémy vznikajú v detailoch spojov, napríklad pri izolačných materiáloch. Práve v týchto miestach môžu vznikať tepelné mosty, ktoré spôsobujú nielen úniky tepla, ale i kondenzáciu vodných pár a s tým súvisiace problémy, ako napríklad znehodnotenie tepelnej izolácie, vznik plesní a podobne. Z tohto hľadiska k najcitlivejším miestam stavby patria strechy, pri ktorých je profesionálne vyhotovenie rovnako dôležité ako správne zvolený tvar, konštrukčné a materiálové  riešenie. Z opačného konca zasa treba dávať pozor na základy a ochranu pred spodnou vodou. Tu je mimoriadne dôležitá izolácia proti vode a vlhkosti, ktorá by mohla stavbu v budúcnosti znehodnotiť.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteNešetrite na nesprávnom mieste

268143


4. tip: Architektonické riešenie
O budúcej energetickej náročnosti budovy rozhoduje aj samotné tvarové riešenie domu. V zásade platí, že čím je tvar domu kompaktnejší, tým menšie energetické straty vykazuje. To znamená, že treba vynechať rôzne odskoky a členenia fasády. Plochu severnej fasády je vhodné minimalizovať a obmedziť na nej počet a veľkosť okien. Naopak, južná fasáda, ktorá môže pasívne prijímať energiu slnka, by mala byť čo najväčšia. Zbytočným stratám sa dá predísť aj tak, že priestory, ktoré netreba vykurovať, napríklad garáž, zostanú vyčlenené mimo hlavného objemu obytného priestoru domu.Nešetrite na nesprávnom mieste

268146
Daniel Veselský


5. tip: Osadenie v rámci pozemku
Rovnako ako samotný projekt domu, je dôležitý aj spôsob osadenia domu na pozemku. Dôležité hľadiská sú orientácia na svetové strany vo vzťahu k príjazdovej ceste, svahovitosť terénu, šírka pozemku a vzdialenosti susedných budov. To treba mať na zreteli najmä vtedy, ak si vyberáte dom z katalógu. Spoločnosti, ktoré stavajú domy na kľúč podľa katalógových projektov, bežne ponúkajú zrkadlové varianty a drobné úpravy projektov. Overte si však, či sa pri týchto úpravách zachová správna orientácia jednotlivých miestností na svetové strany. Rozhodne by ste sa mali vyvarovať orientácie obývačky na sever alebo východ, spálňa by nemala byť obrátená na západ a kuchyňa a pracovňa by nemali mať okná na južnej fasáde. Takéto nevhodné riešenie môže znížiť komfort bývania a zároveň zvýšiť náklady na kúrenie, resp. klimatizovanie, ovplyvniť potrebu osvetlenia miestností v tých fázach dňa, počas ktorých miestnosť najviac využívame.


6. tip: Tieniaca technika
Úlohou okien nie je len zamedziť úniku tepla, ale i jeho prijímaniu. Zatiaľ čo v zimných mesiacoch je schopnosť okenných tabúľ pasívne prijímať slnečnú energiu vítaná, v lete ju treba eliminovať na minimum. Preto sú dôležitou súčasťou okien tieniace systémy. Na severnej fasáde sú vhodné najmä vonkajšie rolety, ktoré dokážu znížiť úniky tepla až o 40?%, na južnej fasáde sa osvedčia skôr žalúzie a slnolamy, ktoré regulujú množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia.Nešetrite na nesprávnom mieste

268145
K-system


Kvalita prostredia
Pred kúpou pozemku je dobré mať informácie aj o geologickom podloží, aby ste sa vyhli prípadným problémom pri zakladaní stavby alebo aby ste sa nevystavovali riziku trvalého pôsobenia škodlivých látok, napríklad radónu či iných chemikálií, ktoré môžu byť obsiahnuté v pôde, čiže aj vo vašej budúcej záhradke.


ZDROJ: časopis ekoBývanie 01/2010 JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Nezaradené
Tagy: ekologicky úsporne
Zdieľať článok

Diskusia