Ovocná záhrada? Prečo nie

22. 06. 2006
Zdieľať

V súčasnosti sa preferuje výsadba záhrad a predzáhradiek okrasnými drevinami, najmä ihličnanmi, čo je občas škoda. Stála celoročná zeleň je síce pekná, ale ovocné stromčeky okrem meniacej sa krásy prinášajú aj úžitok. Ovocné záhrady vás potešia nielen hýriacimi farbami kvetov v čase kvitnutia, ale aj plodmi. Navyše sú také záhrady aj domovom užitočného vtáctva.

Každý pestovateľ by si mal ešte pred nákupom ovocných stromčekov dobre naplánovať, aké druhy a koľko kusov chce pestovať vo svojej záhrade. Pritom treba mať na pamäti veľkosť vysádzanej plochy a spôsob výsadby. Pri voľne rastúcich stromoch rátajte s budúcou plochou korunou. Ak si chcete založiť takzvanú ovocnú stenu, treba si vopred určiť jej smer, resp. kadiaľ ju chcete viesť.


Ovocná záhrada? Prečo nie

52687


Jednoročné očkovance – hrotiaky, ktoré ešte nemajú vytvorenú korunku, sú vhodné na pestovanie kordónov, palmiet a stien. Dvojročné sadence už majú vytvorenú nielen korunku z niekoľkých bočných výhonkov, ale aj koreňovú sústavu. Každý stromček by mal mať štítok s údajmi o sorte. Okrem toho si môžete vybrať aj z viacerých pestovateľských tvarov. Medzi nízke odrody patria zákrpky, nízkokmene, štvrť- a polokmene – vyznačujú sa tým, že začínajú rodiť skôr ako druhy s vysokým kmeňom.Ovocná záhrada? Prečo nie

52688

Príprava jamy na sadenie

Aj sadenie ovocných stromčekov má svoje pravidlá. Jama by mala byť priestranná, aby korene neboli poskrúcané. Pre stromčeky, ktoré sa nezaobídu bez podpery, je nevyhnutné, aby ste ešte pred sadením zatĺkli do stredu jamy kôl. Aby ste predišli jeho skorému hnitiu, nezabudnite časť, ktorá bude v zemi, namoriť alebo opáliť (najmä ak je z mäkkého dreva).

Pri kopaní jamy postupujte takto: hornú vrstvu (ornicu) odkladajte na jednu stranu jamy a spodnú vrstvu zeme (spodinu) na druhú stranu. Je dôležité, aby ste mali dostatočný manipulačný priestor. Sadence s voľnými koreňmi by ste mali zasadiť čo najskôr, aby ich koreňová sústava nevyschla a neodumrela.Ovocná záhrada? Prečo nie

52684

Ako zazimovať stromčeky

Ak nestihnete vysadiť stromčeky v jesenných mesiacoch, postarajte sa o ich bezpečné zazimovanie. Ideálne miesto je v závetrí, kde by ste mali vykopať hlbokú ryhu, do ktorej postavíte stromčeky a zahrniete substrátom a zeminou. Ako prevencia pred veľkými mrazmi slúži nastlatá slama, ihličie alebo lístie. Miesto zaočkovania musí byť zakryté zeminou, aby nevymrzlo. Aj chladná pivnica je vhodným miestom na zazimovanie stromčekov. Niekde v kúte si vytvorte drevenú ohrádku, ktorú naplníte vlhkým substrátom. Do neho vložíte stromčeky tak, aby celá ich koreňová sústava bola zakrytá. Pri oboch spôsoboch zazimovania nezabudnite nechať na stromčekoch štítky, aby ste na jar vedeli, o aký druh ide.Ovocná záhrada? Prečo nie

52689

Pred sadením

Skôr ako pristúpite k sadeniu, treba upraviť korene stromčekov. Ostrým nožom alebo nožnicami odstráňte poškodené konce alebo zaschnuté časti (ktoré sa vytvorili po ich zrezaní ešte v škôlke), a to tak, aby vznikla čo najmenšia rana. Pri tejto činnosti treba dať pozor, aby ste neodstránili aj tenké vlásočnicové korienky. Takto upravený stromček potom na niekoľko hodín namočte do vody, aby nasal vlahu (bude tak ľahšie znášať posadbový stres).
Ak ste si kúpili stromčeky s koreňovým balom v kontajneroch alebo polokontajneroch, nemusíte sa so sadením ponáhľať. Ideálny čas je ráno alebo predvečer, keď je vyššia vlhkosť, a keď je zamračené.Ovocná záhrada? Prečo nie

52690

Počas sadenia

Dno vykopanej jamy asi do polovice naplňte ornicou zmiešanou s kompostom alebo dobre vyzretým maštaľným hnojom. Na túto vrstvu postavte stromček čo najtesnejšie ku kolu a korene rozložte rovnomerne dookola. Tie zasypte zvyškom ornice a nakoniec nahrňte spodinu. Pritom občas stromčekom zatraste, aby zemina zapadla do všetkých priestorov okolo koreňov. Prácu ukončite zatlačením pôdy, najlepšie udupaním. Dávajte však pozor, aby ste nepoškodili kôru stromčeka.


Ovocná záhrada? Prečo nie

52685

Ak sadíte na jeseň, nakopte okolo kmienka asi 30-centimetrový kopček, ktorým zakryjete aj miesto očkovania. Na kopčeku urobte priehlbinu na zachytávanie vlahy. Zároveň by ste mali stromček zabezpečiť pletivovým, dreveným alebo plastovým chráničom, ktorý bude v zime slúžiť ako ochrana pred hlodavcami alebo zverinou.

Pri jarnej výsadbe, ktorá je vhodná pre kôstkoviny s riedkym drevom, ako sú marhule a broskyne, namiesto kopčeka vytvorte okolo stromčeka širšiu misu na zachytávanie vlahy a na ňu ešte nasteľte slamu, ktorá zabráni nadmernému vysušovaniu pôdy.
Stromčeky treba sadiť tak, aby miesto očkovania bolo nad povrchom pôdy. Keby ste zasypali aj časť kmienka nad miestom očkovania, na ušľachtilom dreve by sa mohli vytvoriť korene, čím by sa oslabila alebo úplne stratila funkcia podpníka. Ten totiž určuje rýchlosť rastu stromčeka aj čas jeho rodenia.Ovocná záhrada? Prečo nie

52691

Po sadení

Neskôr, keď zemina uľahne a stromček sa ustáli, je nevyhnutné priviazať ho ku kolu hrubším povrazom. Prvý tvarovací rez (platí to pre stromčeky vysadené na jeseň) môžete robiť až na jar. Týmto rezom pripravíte budúci tvar koruny stromu. Pri skracovaní stredného výhonu (terminálu) dbajte na zachovanie jeho dominantného postavenia. Jeho skrátením a skrátením bočných (kostrových) konárikov docielite skoršie nasadzovanie ostatného obrastu. Ďalšie spôsoby rezu by si vyžadovali samostatnú kapitolu, ale vždy sa môžete obrátiť na odborníkov v predajniach alebo v škôlkach so stromčekmi.

Kategória: Nezaradené
Tagy: ovocie záhrada zaočkovanie
Zdieľať článok

Diskusia