Nezaradené

Nezaradené

Štatút užívateľskej súťaže: Guľový blesk

I – Účel užívateľskej súťaže1. Názov užívateľskej súťaže sú „Guľový blesk“. Cieľom organizovania uvedenej užívateľskej súťaže je reklama a podpora produktov vyhlasovateľa súťaže Zoznam s.r.o., so sídlom Viedenská cesta 3-7, 85101 Bratislava. II – Vyhlasovateľ […]