Plynové kondenzačné kotly

19. 07. 2005
Zdieľať

Pokrok vo vývoji a výrazné zvýšenie účinnosti predstavujú kondenzačné plynové kotly. Pri každom spaľovaní vznikajú vodné pary, ktoré pri konvenčných kotloch odchádzajú v spalinách do atmosféry. Energia, ktorá je viazaná v týchto vodných parách, tzv. latentné a senzibilné teplo, teda sa stráca a nevyužije sa na vykurovanie.

Kondenzačné kotly umožňujú, aby podstatná časť vodných pár kondenzovala vďaka ochladeniu ešte v prístroji. Uvoľnené kondenzačné teplo sa pritom využije na vykurovanie. Kondenzačné kotly spotrebujú energiu paliva oveľa lepšie ako bežné konvenčné typy, pričom dosahujú účinnosť až 108 % a znižujú tak spotrebu plynu a tvorbu emisií. Výmenou kotla starého dvadsať rokov sa ušetrí až 40 % plynu. Predpokladom je však dodržanie niektorých pravidiel inštalácie ako správne dimenzovanie nového, resp. úprava pôvodného vykurovacieho systému a odvod spalín a kondenzátu. Pri vykurovacom systéme treba voliť väčšiu plochu vykurovacích telies, z čoho vyplýva, že na spätnom potrubí zo systému bude nižšia teplota vody. Využitím vzniknutého vyššieho teplotného spádu sa môže maximálne zhodnotiť prednosť kondenzačného kotla. Jeho účinnosť závisí od teploty v spätnom potrubí, pri 45 °C je účinnosť kotla 101 % a za daného stavu pracuje ako kondenzačný. Vykurovací systém s kondenzačným kotlom by sa mal navrhnúť ako nízkoteplotný. V systéme potom nemožno uplatniť štvorcestné miešacie armatúry, termostatické hlavice, obtokové ventily, prepojené rozdeľovače a zberače a systém sa nesmie skratovať pevným ani čerpadlovým prepojením.


Veľmi dôležitý je výber vhodného komína. Na kondenzačné kotly sa používajú kvalitné nehrdzavejúce materiály, napr. antikor, sklo, glazovaná keramika, špeciálny plast atď. Dymovod vždy musí mať ventilátor podporujúci výfuk spalín, lebo veľmi nízka teplota negatívne ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti ťahu. Ak v kotle nie je integrovaný ventilátor, uplatnení sa vhodný prídavný typ. Dôležitý je odvod kondenzátu, ktorý má hodnotu pH až 4,8 a za hodinu trvalého chodu ho kotol vyprodukuje 2 až 2,5 l (kotol s výkonom 20 až 25 kW). Na to slúži pomocné potrubie ústiace do upravenej zvodovej kanalizácie alebo do jamy. Kotly s výkonom do 25 kW možno napojiť na kanalizáciu bez ďalšieho opatrenia, pri kotloch s výkonom nad 25 kW kondenzát v noci zachytáva v zadržovacej nádrži a potom sa vypúšťa spolu so splaškovými vodami, alebo je navrhnutá neutralizácia kondenzátu. Kotly s vyššími výkonmi možno napojiť až po neutralizácii.


Pri rekonštrukciách starších vykurovacích systémov sa pri kondenzačnom kotle odporúča použiť samosplavné systémy s väčším obsahom vody. Tieto systémy bývajú predimenzované, a preto sú vhodné na nízkoteplotnú prevádzku. Aj pri nich však treba splniť nevyhnutné predpoklady na prevádzku kondenzačného kotla (odvod spalín a kondenzátu) a samotné systémy sa nesmú dodatočne upravovať (nemožno vkladať štvorcestné zmiešavacie armatúry, termostatické hlavice atď.). Použitie konvenčného alebo kondenzačného kotla treba posúdiť z viacerých aspektov, najmä technických, ekologických a ekonomických, dôležitých pre zákazníka. Napriek všetkým výhodám, ktoré kondenzačná technika prináša, výsledný efekt nemusí byť vždy najekonomickejší a najvhodnejší.

Kategória: Nezaradené
Tagy: energie plynové kondenzačné kotly vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia