Skladba strechy nad obytným podkrovím

Skladba strechy nad obytným podkrovím

24. 01. 2014
Zdieľať

Aj konštrukcia a skladba šikmej strechy podliehajú trendom, a to najmä v súvislosti s tlakom na úspory energie a tepelný komfort, keďže sa priestor pod strechou v čoraz väčšej miere využíva na bývanie. Čo znamená moderný strešný plášť?

Čo by ste mali vedieť o modernom strešnom plášti 

1 Strecha je ucelený systém

Moderná strecha nad obytným podkrovím je zložená z uceleného systému vrstiev, ktoré navzájom spolupôsobia, a každá z nich má svoj význam a dôležité postavenie tam, kde je navrhnutá. Najväčším problémom súčasných nových striech je šetrenie na nesprávnom mieste – aj tú najlepšie navrhnutú strechu s dokonale vypočítanými parametrami premení nedôsledná realizácia na kopu problémov. Preto je dôležitá dôslednosť pri realizácii a docenenie projektu, ktorý pripravia odborníci. Ak máte pochybnosti o nejakom materiáli alebo sa vám nepozdáva jeho cena, konzultujte tieto zmeny s projektantom, ktorý vám určite nájde vhodnú alternatívu pri zachovaní požadovaných tepelnotechnických vlastností celého strešného plášťa.

2 Správne realizovaná parozábrana

Najčastejšou chybou pri realizácii zateplenej šikmej strechy býva zamieňanie si funkcie fólií. Takže pozor na rozdiel medzi parozábranou a difúznou fóliou poistnej hydroizolácie. Okrem toho si treba dať pozor na správne uloženie parozábrany, aby sa nezamenila rubová a lícna strana, čo by spôsobilo opačný efekt, ako potrebujeme dosiahnuť. Rozdiel je tiež medzi kontaktnou parozábranou, ktorá sa ukladá na tepelnú izoláciu, a fóliou, ktorá potrebuje vzduchovú medzeru. Najväčším problémom však býva samotná realizácia parozábrany – jej nedostatočné a zlé nadpájanie, hlavne na zvislé konštrukcie, kde sa často zabúda na potrebnú tesnosť. Komplikácie spôsobí aj použitie nevhodných pások, ktoré časom nedržia. 

3 Minimom sú dnes dve vrstvy tepelnej izolácie 

Ak chcete mať v obytnom podkroví tepelnú pohodu, musíte počítať s hrúbkou tepelnej izolácie minimálne 200 mm, a to v dvoch vrstvách. Hlavná vrstva by nemala mať menej ako 160 mm a druhá vrstva by nemala byť tenšia ako 4 cm a to je iba minimum. V súčasnosti je však aj na bývanie pod šikmou strechou kladená požiadavka na čo najmenšie straty tepla. Preto sa čoraz častejšie pridáva aj tretia vrstva tepelnej izolácie a hrúbka strešného plášťa narastá až na 420 mm, čím sa dosiahnu parametre pasívneho domu. Doteraz bola v norme odporúčaná hodnota tepelného odporu pre šikmé strechy so sklonom do 45° pri novostavbách R = 4,9 m2 . K/W, od januára tohto roka však platí nová teplotechnická norma, ktorá odporúča nové hodnoty tepelného odporu na úrovni R = 9,9 m2 . K/W. Túto hodnotu je možné dosiahnuť pri hrúbkach izolácie od 30 do 40 cm, hrúbka dokonca môže ešte narastať v závislosti od hodnoty λ – súčiniteľa tepelnej vodivosti konkrétnej izolácie. Pozor tiež na dôkladné ukotvenie tepelnej izolácie, pretože časom sa môže posunúť pri sadaní stavby či pôsobením gravitácie a vzniknú tu medzery – tepelné mosty – i s nimi spojené plesne.

4 Zložitá strecha = predpoklad problémov

Čím je tvar strechy zložitejší a členitejší, tým náročnejšie je vyriešiť strešný plášť bez tepelných mostov a dôsledne zrealizovaných detailov. Zároveň so zložitosťou strechy narastá aj jej cena. 

Slovník pojmov

Difúzna fólia – poistná hydroizolácia, musí prepustiť vlhkosť z materiálov pod ňou, ale nesmie pustiť prípadnú vodu z exteriéru do strešného plášťa. Ukladá sa pod krytinu na strešný plášť a slúži na odvedenie vody zo strechy v prípade náporového dažďa či snehu, ktorý sa dostane pod krytinu.

Tepelná vodivosť – je schopnosť materiálu prenášať teplo. Označuje sa ako súčiniteľ tepelnej vodivosti λ. Čím je táto hodnota nižšia, tým je materiál odolnejší a menej prenáša teplo.

Parozábrana – fólia, ktorá bráni prieniku vodných pár do strešného plášťa. Tým zvyšuje aj životnosť krokiev a drevených častí a zároveň chráni tepelnú izoláciu, ktorá by stratila svoje izolačné schopnosti, ak by nasiakla vodou. Ukladá sa zo strany interiéru.

Tepelné mosty sú miesta, kde je prerušený tepelný odpor konštrukcie zle vyriešeným detailom, najčastejšie v mieste styku konštrukcií, napríklad styk rámu strešných okien a strešného plášťa. Detektorom zle vyriešených detailov je väčšinou výskyt plesní na miestach tepelného mosta.

Tepelný odpor – vyjadruje tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie a udáva mieru odporu konštrukcie proti prenikaniu tepla cez ňu. Čím je jeho hodnota vyššia, tým lepšie sú izolačné vlastnosti materiálu a konštrukcie. Označuje sa R a závisí od tepelnej vodivosti materiálu a jeho hrúbky.

Súčiniteľ prechodu tepla – označuje sa U (alebo k – koeficient prechodu tepla), predstavuje hodnotu, ktorá definuje izolačné vlastnosti materiálu. Čím nižšia je hodnota U uvedená na výrobku, tým je materiál lepším izolantom. Vyjadruje, koľko wattov tepla prejde cez konštrukciu s plochou 1 m2 pri rozdiele teplôt 1 kelvin.


Parozábrana po novom  Ukážka ideálneho riešenia parozábrany medzi dvoma vrstvami izolácie. V tomto prípade ide o posunutie vzduchotesnej roviny ďalej do konštrukcie – pred hlavnú izoláciu. Vzduchotesná rovina tvorená parozábranou tak nie je narúšaná priestupmi káblov a rôznym iným vedením (voda, elektrika, plyn, odpad….) Takéto riešenie však musí vždy navrhnúť projektant na základe tepelnotechnického prepočtu.   Parozábrana by mala brániť prenikaniu vodných pár do konštrukcie šikmej strechy a musí zabezpečovať aj vzduchotesnosť tejto konštrukcie. Tu je možné využiť aj ucelené systémové riešenia – napríklad použiť inteligentnú klima membránu ISOVER VARIO KM DUPLEX UV, ktorá v zime slúži ako parobrzda – zabraňuje prieniku vodných pár do konštrukcie strechy – v lete naopak, pomáha vlhkosti prípadne nahromadenej v konštrukcii strechy odpariť sa do interiéru a tým strechu presušiť a zabrániť vzniku plesní, drevokazných húb a predĺžiť životnosť strechy.

Isover

Parozábrana po novom

Ukážka ideálneho riešenia parozábrany medzi dvoma vrstvami izolácie. V tomto prípade ide o posunutie vzduchotesnej roviny ďalej do konštrukcie – pred hlavnú izoláciu. Vzduchotesná rovina tvorená parozábranou tak nie je narúšaná priestupmi káblov a rôznym iným vedením (voda, elektrika, plyn, odpad….) Takéto riešenie však musí vždy navrhnúť projektant na základe tepelnotechnického prepočtu. 

Parozábrana by mala brániť prenikaniu vodných pár do konštrukcie šikmej strechy a musí zabezpečovať aj vzduchotesnosť tejto konštrukcie. Tu je možné využiť aj ucelené systémové riešenia – napríklad použiť inteligentnú klima membránu ISOVER VARIO KM DUPLEX UV, ktorá v zime slúži ako parobrzda – zabraňuje prieniku vodných pár do konštrukcie strechy – v lete naopak, pomáha vlhkosti prípadne nahromadenej v konštrukcii strechy odpariť sa do interiéru a tým strechu presušiť a zabrániť vzniku plesní, drevokazných húb a predĺžiť životnosť strechy.

 

Moderné varianty zatepľovania šikmych striech

Zateplenie medzi a pod krokvami 

Dnes štandardny  konštrukčny  variant použiteľný na vyhovujúce zateplenie šikmej strechy s umiestnením parozábrany na spodnej tepelnej izolácii. Hrúbka hlavnej tepelnej izolácie väčšinou zodpovedá výške krokiev. Pri realizácii treba počítať so šírkou izolácie o 10 až 20 mm väčšou, ako je rozpätie krokiev. Izolácia musí kopírovať rovinu krokiev, nesmie sa prehýbať. 


Popis vrstiev 1 strešná krytina 2 latovanie 3 krokva 4 kontaktná difúzna hydroizolačná fólia 5 hlavná tepelná izolácia 6 prídavná tepelná izolácia 7 parozábrana 8 rošt  9 sadrokartón

Popis vrstiev 1 strešná krytina 2 latovanie 3 krokva 4 kontaktná difúzna hydroizolačná fólia 5 hlavná tepelná izolácia 6 prídavná tepelná izolácia 7 parozábrana 8 rošt 9 sadrokartón
Knauf Insulation

Popis vrstiev
1 strešná krytina
2 latovanie
3 krokva
4 kontaktná difúzna hydroizolačná fólia
5 hlavná tepelná izolácia
6 prídavná tepelná izolácia
7 parozábrana
8 rošt 
9 sadrokartón

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Skladba strešného plášťa s dvoma vrstvami  ekologickej minerálnej izolácie Unifit 035 od Knauf Insulation s celkovou hrúbkou od 220 mm do 280 mm


Skladba strešného plášťa s dvoma vrstvami  ekologickej minerálnej izolácie Unifit 035 od Knauf Insulation s celkovou hrúbkou od 220 mm do 280 mm

Skladba strešného plášťa s dvoma vrstvami ekologickej minerálnej izolácie Unifit 035 od Knauf Insulation s celkovou hrúbkou od 220 mm do 280 mm
Knauf Insulation

Energetická náročnosť konštrukcie C


Skladba strešného plášťa s dvoma vrstvami  ekologickej minerálnej izolácie Unifit 035 od Knauf Insulation s celkovou hrúbkou od 220 mm do 280 mm

Skladba strešného plášťa s dvoma vrstvami ekologickej minerálnej izolácie Unifit 035 od Knauf Insulation s celkovou hrúbkou od 220 mm do 280 mm
Knauf Insulation

Energetická náročnosť konštrukcie B

 


Skladba strechy nad obytným podkrovím

1289104

PÁČI SA NÁM
+ cena
+ malá hrúbka strešného plášťa (občas dôležité pri rekonštrukcii)
+ možnosť realizácie z interiéru

NA TOTO POZOR
 nestačí do nízkoenergetických a pasívnych domov
 narušenie nepriepustnosti parozábrany priestupmi káblov a iným vedením

 

Zateplenie nad krokvami 

Tento variant umožňuje minimalizovať tepelné mosty v súvislosti s nosnou konštrukciou krovu. Predstavuje rozumný kompromis medzi nákladmi na realizáciu a výsledným efektom v súvislosti so súčiniteľom prechodu tepla. Využíva sa často pri rekonštrukciách, najmä ak sa počíta s priznaním konštrukcie krovu v interiéri.


Popis vrstiev 1 celoplošné debnenie pohľadové z interiéru 2 parozábrana 3 krokva 4 prídavná nosná konštrukcia zateplenia nad krokvami 5 tepelná izolácia v dvoch vrstvách 6 poistná hydroizolácia 7 latovanie 8 krytina

Popis vrstiev 1 celoplošné debnenie pohľadové z interiéru 2 parozábrana 3 krokva 4 prídavná nosná konštrukcia zateplenia nad krokvami 5 tepelná izolácia v dvoch vrstvách 6 poistná hydroizolácia 7 latovanie 8 krytina
Knauf Insulation

Popis vrstiev
1 celoplošné debnenie pohľadové z interiéru
2 parozábrana
3 krokva
4 prídavná nosná konštrukcia zateplenia nad krokvami
5 tepelná izolácia v dvoch vrstvách
6 poistná hydroizolácia
7 latovanie
8 krytina

Strešný plášť s minerálnou izoláciou Unifit 035 nad krokvami, kontaktnou parozábranou a poistnou hydroizoláciou Knauf Insulation LDS System. 


Strešný plášť s minerálnou izoláciou Unifit 035 nad krokvami, kontaktnou parozábranou a poistnou hydroizoláciou Knauf Insulation LDS System.

Strešný plášť s minerálnou izoláciou Unifit 035 nad krokvami, kontaktnou parozábranou a poistnou hydroizoláciou Knauf Insulation LDS System.
Knauf Insulation

Energetická náročnosť konštrukcie C


Skladba strechy nad obytným podkrovím

1289105

PÁČI SA NÁM
+ eliminovanie tepelných mostov
+ cena
+ využitie estetiky priznaného krovu v interiéri

NA TOTO POZOR
 nestačí do nízkoenergetických a pasívnych domov
 realizácia z exteriéru pri rekonštrukcii, musí sa postaviť lešenie

 

Kombinované zateplenie medzi, nad a pod krokvami 

Takéto riešenie umožňuje dosiahnuť hodnoty súčiniteľa prechodu tepla na úrovni nízkoenergetického až pasívneho domu. Vyššie vstupné náklady sú vďaka dobre zaizolovanej streche neskôr kopmenzované nízkymi prevádzkovými nákladmi.  Parozábrana je v tomto prípade medzi hlavnou a spodnou prídavnou tepelnou izoláciou.


Popis vrstiev 1 celoplošné debnenie pohľadové z interiéru 2 parozábrana 3 krokva 4 prídavná nosná konštrukcia zateplenia nad krokvami 5 tepelná izolácia v dvoch vrstvách 6 poistná hydroizolácia 7 latovanie 8 krytina

Popis vrstiev 1 celoplošné debnenie pohľadové z interiéru 2 parozábrana 3 krokva 4 prídavná nosná konštrukcia zateplenia nad krokvami 5 tepelná izolácia v dvoch vrstvách 6 poistná hydroizolácia 7 latovanie 8 krytina
Knauf Insulation

Popis vrstiev
1 sadrokartón
2 prídavná tepelná izolácia pod krokvami
3 parozábrana
4 hlavná tepelná izolácia medzi krokvami
5 prídavná tepelná izolácia nad krokvami
6 doplnková drevená nosná konštrukcia zateplenia
7 poistná hydroizolácia
8 latovanie
9 krytina

Strešný plášť s minerálnou tepelnou izoláciou Unifit 035 medzi, nad a pod krokvami.


Strešný plášť s minerálnou tepelnou izoláciou Unifit 035 medzi, nad a pod krokvami.

Strešný plášť s minerálnou tepelnou izoláciou Unifit 035 medzi, nad a pod krokvami.
Knauf Insulation

Energetická náročnosť konštrukcie A


Skladba strechy nad obytným podkrovím

1289097

PÁČI SA NÁM
+ eliminovanie tepelných mostov
+ vhodný pre nízkoenergetické až pasívne domy
+ vysoká tepelná pohoda v interiéri
+ vyhovuje požiadavkám normy od januára 2016

NA TOTO POZOR
vstupné náklady
 väčšia hrúbka strešného plášťa  

Kategória: Nezaradené
Tagy: podkrovie strecha
Zdieľať článok

Diskusia