Teplo pod nohami

Teplo pod nohami

07. 10. 2010
Zdieľať

Bezproblémová prevádzka, pocit príjemného tepla a nie príliš vysoké prevádzkové náklady... logické dôvody, prečo sa ľudia rozhodujú pri voľbe vykurovacieho systému pre nízkoteplotné vykurovanie.

Úlohou vykurovania je nahradiť teplotné straty bytu či domu. Pri súčasných stavbách s dokonalejšími tepelnými izoláciami a kvalitne utesnenými detailmi už stačí na vyrovnanie tepelnej straty budovy menšie množstvo tepla ako v minulosti.

Vysokoteplotné alebo nízkoteplotné?
Zásadný rozdiel medzi nízkoteplotným a vysokoteplotným vykurovacím systémom spočíva v teplotách, s ktorými pracujú. Zatiaľ čo vysokoteplotné sústavy pracujú s vodou až do 110 °C, nízkoteplotné vykurovacie sústavy pracujú s teplotou maximálne do 65 °C. Ako zdroj tepla sa využívajú kondenzačné plynové kotly alebo zariadenia využívajúce alternatívne zdroje energie. Do úvahy pripadajú aj kotly na tuhé palivo a elektrické kotly.


Teplo pod nohami

287384

 

Vysokoteplotné systémy v porovnaní s nízkoteplotnými sú energeticky menej efektívne – na ohriatie vody na 90 °C totiž treba väčšie množstvo energie ako na ohriatie vody na 55 °C.

Nízkoteplotné systémy musia mať zabezpečený nútený obeh vykurovacej vody, naproti tomu pri vyšších teplotách vody vzniká tlak, ktorý zabezpečuje prirodzenú cirkuláciu, a to aj bez použitia čerpadla. Rozdiel je aj v tom, že čím je teplota vody nižšia, tým väčšia musí byť plocha, cez ktorú systém odovzdáva teplo prostrediu. Pre nízkoteplotné systémy je typické podlahové, prípadne stenové vykurovanie. Možno však použiť aj veľkoplošné radiátory.

 

ekotip
Za pocitovo komfortnejšie sa považuje sálavé teplo. Na tomto princípe funguje podlahové vykurovanie. Zdrojom energie je teplá voda alebo elektrina. O niečo menej rozšírené je stenové vykurovanie. Spôsob realizácie aj cena sú porovnateľné s podlahovým vykurovaním. Obmedzenie stenového vykurovania súvisí so zariaďovaním – steny totiž nemôžu byť zastavané nábytkom, policami ani obrazmi.

Pri nízkoteplotných vykurovacích systémoch možno ako zdroj tepla využívať klasické kotly. Treba však pamätať na to, že pri práci s nízkymi teplotami v týchto kotloch dochádza ku kondenzácii vodných pár. Dôsledkom toho môže dôjsť k poškodeniu kotla, preto sa radšej necháva kotol pracovať s vysokými teplotami. Úprava teploty vody na úroveň požadovanú systémom následne prebieha v akumulačných zásobníkoch s reguláciou.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Teplo pod nohami

287381

Oveľa efektívnejšie je priamo v kotle produkovať také množstvo tepla, ktoré postačuje na ohriatie vody na 55 °C. To umožňujú kondenzačné kotly, ktoré dokážu efektívne využiť aj teplo zo spalín, ktoré sa uvoľňuje pri procese kondenzácie. Kondenzačný kotol môže, pravdaže, pracovať aj s vysokými teplotami – mimo kondenzačného režimu, a aj vtedy funguje veľmi efektívne.


Teplo pod nohami

287394

Neodmysliteľnou súčasťou nízkoenergetických vykurovacích systémov je regulácia. Termostat (na obrázku) meria teplotu podlahy a súčasne aj teplotu vzduchu, ktoré sú závislé od vonkajšej teploty. Keď nastavíte termostat na požadovanú teplotu, ten automaticky nastaví elektrické podlahové vykurovanie. Okrem izbových regulátorov, ktoré sú dnes už samozrejmosťou takmer vo všetkých domoch a bytoch s vlastným kotlom, sa využívajú aj ekvitermické regulačné systémy. Tie vyhodnocujú aktuálnu situáciu na základe meniacich sa poveternostných podmienok v exteriéri a sú nadradené izbovým regulátorom.

Alternatívne spôsoby vykurovania
Nízkoteplotné systémy sú ideálne pri využívaní alternatívnych zdrojov energie získaných pomocou tepelného čerpadla alebo zo solárnych systémov. Nepriaznivý pomer zriaďovacích nákladov a návratnosti však zatiaľ aplikovanie týchto systémov značne brzdí – o to viac, že v našich klimatických podmienkach často nie sú postačujúce na pokrytie celej energetickej potreby budovy a musia byť kombinované s doplnkovými zdrojmi – s plynovým alebo elektrickým kotlom, čo realizáciu ešte viac predražuje.


Teplo pod nohami

287380

Tepelné straty možno nahradiť pomocou tepelných čerpadiel a solárnych systémov. Zvyšok pokryje energia, ktorú uvoľňujú samotní obyvatelia domu, zvieratá ale i domáce spotrebiče. Medzi alternatívne zdroje energie sa dnes paradoxne ráta aj pevné palivo. Súčasné kotly určené na spaľovanie dreva alebo peletiek sú vyspelé moderné zariadenia, ktorých účinnosť je omnoho vyššia než účinnosť tradičných kachlí či piecok.

ZDROJ: časopis ekoBývanie

Kategória: Nezaradené
Tagy: vykurovacie systémy
Zdieľať článok

Diskusia