zásobník plynu
Zdroj: TOMEGAS SK

Rekonštruujete dom a hľadáte vhodný spôsob vykurovania? Skúste kvapalný plyn

19. 10. 2020 Zdieľať

Pri zásadnej rekonštrukcii domu sa často rieši otázka nového spôsobu vykurovania aj vzhľadom k možnosti získaniu štátnej dotácie. To má svoju logiku, pretože cieľom je znížiť náklady a s tým spojené emisie znečisťujúce ovzdušie. Navyše je treba brať do úvahy stále sa sprísňujúce normy.

V Čechách je mnoho miest, vrátane chránených krajinných oblastí, kde dosial nie je zavedená prípojka zemného plynu. Tak čo s tým? Tepelné čerpadlo je náročné na počiatočnú investíciu, elektrický kotol bude drahý prevádzkovo a vzhľadom k neustále rastúcej spotrebe elektriny sa dá predpokladať, že cena elektriny poroste i naďalej. Tuhé palivá alebo vykurovacie oleje? Aj to má svoje obmedzenia. Čo teda kvapalný plyn – propán?

zásobník plynu

Zdroj: TOMEGAS SK

Výhody vykurovania kvapalným plynom

Prvá výhoda: Plynový kotol pracujúci s kvapalným plynom (propánom) je identický ako kotol na zemný plyn a líši sa iba veľkosťou dýz. Pri kúpi nového kotla iba vyberiete prevedenie pripravené pre propán. Spaľovanie propánu je pritom vysoko ekologické a meraní dokazujú, že emisie sú na hranici merateľnosti. Vďaka tomu je vykurovanie propánom podporované aj zo strany štátu a je zaradené do programu dotácií na výmenu kotlov. Dokonca ho štát povoľuje aj v chránených krajinných oblastiach. Druhá výhoda: Počiatočná investícia nebude nijako veľká v porovnaní s inými druhmi kotlov. Neporovnateľne nižšie ako u tepelného čerpadla. Navyše pribudne iba položka na nadobudnutie zásobníka plynu, v ktorom bude kvapalný propán skladovaný. I tá sa dá ale znížiť tým, že si zásobník iba prenajmete s ročným paušálom podľa veľkosti zásobníka od firmy TOMEGAS a budete mať zásobník a k tomu aj servis v cene. Tretia výhoda: Výhrevnosť kvapalného propánu je vysoká (46,40 MJ/kg), to znamená, že je vyššia ako u zemného plynu alebo LTO, čo je jeho nesporná výhoda vzhľadom k nákladom. Ak ho budete kombinovať s podlahovým vykurovaním, ktoré pracuje s nižšími teplotami vykurovacej vody (až o 30 %), celkom isto ušetríte značné náklady. Štvrtá výhoda: Regulácia. V tomto prípade nie je rozdiel v regulácii vykurovania ako v prípade zemného plynu. Je veľmi jednoduchá a pri zapojení chytrých termostatov a podlahového vykurovania ušetríte ďalšie peniaze. Určite sa vyplatí rátať s riadením na diaľku pomocou aplikácie, buď na chytrom telefóne, alebo na počítači či tabletu. Piata výhoda: Cena plynu je v priebehu roku závislá od ceny ropy, pretože kvapalný propán vzniká pri jej ťažbe ako vedľajší produkt a tlakom alebo teplotou sa skvapalní, preto je ľahký jeho transport a uloženie do domáceho zásobníka. Platí nepísané pravidlo, že v lete sú ceny ropy a teda aj plynu nižšie, a preto je výhodné doplňovať zásobník v tomto období.

kvapalný plyn LPG Schema

Zdroj: TOMEGAS SK

Čo budete potrebovať? Zásobník, ktorý nebude vidieť?

Ako už bolo zmienené, okrem vykurovacej sústavy je potrebný takisto zásobník plynu. Pre bežný rodinný dom stačí na jednu vykurovaciu sezónu objem 2,7 alebo 4 m3. To závisí od spotreby, požiadaviek a veľkosti vykurovanej žitnej plochy. Zásobník je možné dať na záhradu, ale ak by to niekomu z estetického hľadiska prekážalo, tak sa dá zabudovať aj pod zem. Iba pribudnú náklady na zemné práce. Pri inštalácii je potreba dodržať ochranné pásmo, ktoré nie je nijako veľké. Zásobník nesmie do pivnice. Bezpečne môžete treba mimo pásmo grilovať na otvorenom ohni ap. Užívanie je preto celkom bezpečné. Ako dodávateľa plynu aj zásobníka môžete zvoliť napríklad firmu TOMEGAS, ktorá má za sebou viac ako dvadsaťročné skúsenosti a hlavne dodáva kvalitný plyn, čo sa odráža v nízkych nákladoch na vykurovaní. TOMEGAS vám rovnako na želanie pripraví projekt vrátane všetok dokumentácie. Ako inspirácia poslúži www.tomegas.sk alebo www.vytapenilevne.sk.

zásobník plynu

Zdroj: TOMEGAS SK

Zdroj: PR TOMEGAS SK, s. r. o.

Kategória: Energia
Tagy: kvapalný plyn vykurovacie systémy
Zdieľať článok