Teplo pre všetky zmysly (1. časť)

Teplo pre všetky zmysly (1. časť)

23. 09. 2010 Zdieľať

Kozub či kozubová pec sa dnes stávajú prakticky neoddeliteľnou súčasťou každej premyslenejšej novostavby rodinného domu. Dôvody nie sú iba praktické, napríklad cenová výhodnosť palivového dreva, ale aj estetické či pocitové – teplo z ohniska možno totiž vnímať jednak očami a, podľa druhu použitého paliva, aj čuchom.

— Advertorial spoločnosti ROMOTOP spol. s r. o. —

Kým však priložíte prvé polienko a uvedomíte si pravdivosť úslovia o rodinnom kozube, treba urobiť množstvo krokov. Tým úplne najzákladnejším je uvedomiť si, čo možno od vybudovania kozuba očakávať, a na základe čoho si stanoviť také kritériá, ktoré umožnia vybrať to najvhodnejšie riešenie.


Teplo pre všetky zmysly (1. časť)

284336
Romotop

Ekovykurovanie
Využívanie takzvaných obnoviteľných zdrojov energie je dnes čím ďalej, tým populárnejšie. Nejde pritom iba o osobnú zodpovednosť, ale aj o ekonomickú výhodnosť. Drevo ako palivo je priam ukážkový typ biomasy. Je veľmi dôležitým obnoviteľným zdrojom energie. Človek používa drevo ako zdroj tepla už od nepamäti. Aj v súčasnosti patrí k najlacnejším zdrojom energie na vykurovanie rodinných domov. Ekologické spaľovanie dreva sa podieľa na prirodzenom kolobehu uhlíka v prírode.

Mäkké drevo (napríklad smrek, borovica, breza) má menšiu hustotu, preto lepšie vysychá, dobre sa zapaľuje, ale aj rýchlejšie horí. Používame ho predovšetkým na rozkúrenie, ale je, samozrejme, možné aj štandardne ním kúriť.

Tvrdé drevo (napríklad buk, dub, hrab alebo ovocné stromy) má väčšiu hustotu, dlhšie schne, pomalšie horí a ťažšie sa zapaľuje. Ak však porovnáme kilogram tvrdého a kilogram mäkkého dreva, zistíme, že s minimálnymi rozdielmi majú rovnakú výhrevnosť, poskytujú teda zhruba rovnaké množstvo energie. Rozdiel je iba v ich hmotnosti, to znamená, že tona tvrdého dreva vytvorí zjavne menšiu hromadu ako tona mäkkého.

V poslednom čase sa na vykurovanie v kozuboch a kozubových peciach často využívajú drevené brikety. Vyrábajú sa z najrozličnejšieho dreveného odpadu vysušením a lisovaním za vysokého tlaku, bez pridania spojidiel a spravidla majú plochý alebo valcovitý tvar. Kvalitné brikety mávajú obsah vody okolo 10 percent, vysokú výhrevnosť (asi 18 MJ/kg), obsah popola menší ako pol percenta a sú zaujímavej aj dlhším časom horenia.

Podobným spôsobom sa vyrábajú aj špeciálne granule lisované predovšetkým z drevného odpadu, takzvané drevené pelety, ktoré sa spaľujú v špeciálnych kotloch či peletových kozubových peciach.

 


Teplo pre všetky zmysly (1. časť)

284337
Romotop

Oheň a voda
Vyššia vlhkosť dreva znižuje teplotu spaľovania, čím zhoršuje kvalitu horenia, zvyšuje emisie škodlivín do ovzdušia, spôsobuje tvorbu ťažkých sadzí a dechtu (v splodinách sa objavujú aj zdraviu škodlivé dechtové pary – polyaromatické uhľovodíky, sadze a oxid uhoľnatý vo vysokých koncentráciách), spôsobuje enormné zašpinenie skla či šamotovej výstelky, ako aj zanášanie dymovodov a komína. To všetko má, okrem iného, negatívny vplyv na životnosť celého systému a môže spôsobiť aj požiar komína.

Aby bolo kúrenie drevom príjemné, ekologické a ekonomické, treba ho vysušiť tak, aby obsah vody klesol asi na 20 percent. V praxi to znamená drevo narezať, naštiepať a uložiť na suché a dobre vetrané miesto. Väčšie polená rozštiepime na menšie kusy s obvodom asi 20 až 30 cm, aby palivo pri horení malo dostatočnú reakčnú plochu a lepšie presychalo. Pripravené narezané a naštiepané drevo v niekoľkých štandardných dĺžkach polien dnes možno bežne kúpiť. Niektorí dodávatelia ponúkajú dokonca jeho predsušenie.


Teplo pre všetky zmysly (1. časť)

284338
Romotop

Účinnosť
Zatiaľ čo výhrevnosť určuje schopnosť paliva odovzdať obsiahnutú energiu, účinnosť je vlastnosť, ktorú možno ovplyvniť aj dodatočne, najčastejšie už konštrukciou vykurovacieho priestoru. Už naši predkovia zistili, že otvoreným ohniskom uniká množstvo energie bezúčelne – veľkou slabinou otvorených kozubov, odhliadnuc od ich dymenia do interiéru, je ich nízka účinnosť (asi 10 percent), čo v praxi znamená, že 90 percent energie vyletí bez úžitku komínom. Na dnešné účely vykurovania či prikurovania, kde dôležitú úlohu hrá, okrem iného, aj vysoká účinnosť a ekonomika prevádzky, sú otvorené kozuby nevyhovujúce, a preto sa vyvinuli uzavreté ohniská. Cez veľkoplošné zasklenie pritom stále môžeme pozorovať plápolajúci oheň a počúvať praskanie horiaceho dreva.

Účinnosť spaľovania je teda daná proporciami ohniska, zodpovedajúcim množstvom paliva a primeranou reguláciou privádzaného vzduchu. Najčastejšie a zároveň najväčšie poklesy účinnosti sú spôsobené vysokou vlhkosťou paliva a nedostatočným prísunom vzduchu. Aby drevo dobre zhorelo, potrebuje dostatok priestoru a kyslíka. Prívody vzduchu k ohnisku sa dimenzujú tak, aby sa uvoľnené drevoplyny premiešali, okysličili, vznietili, zhoreli a odovzdali energiu tam, kde je to potrebné, teda v komore. Spaľovanie s vysokou účinnosťou je teda krátky proces, ktorý môže trvať od 30 minút do 3 hodín, podľa dávky paliva a typu komory. Akékoľvek predĺženie spôsobené nadmerným škrtením prívodu vzduchu ide na úkor kvality horenia a účinnosti spaľovania, ktorá tak môže klesnúť aj na menej ako 30 percent. Kozubová pec a kozubové vložky dnes bežne dosahujú účinnosť 75 percent, tie najmodernejšie okolo 80 percent.

Kategória: Nezaradené
Tagy: romotop vykurovanie
Zdieľať článok