Navrhovanie interiéru

Pôvodné drevené parkety ako hlavná črta zrekonštruovaného bytu

V staršom portugalskom dome zo 60. rokov sa nachádza neveľký byt. Keďže jeho priestory a členenie nebolo už vyhovujúce, majitelia sa rozhodli…

drevená konštrukcia deliaca hlavnú Navrhovanie interiéru