11 rád pre budúcich stavebníkov

11 rád pre budúcich stavebníkov

22. 01. 2014
Zdieľať

Plánujete výstavbu rodinného domu? Prečítajte si naše rady, a ak sa ich budete pridržiavať, nespôsobí vám realizácia hrubej stavby vrásky na čele.

1. Pri vypracovaní projektu sa obráťte na skúseného projektanta, ktorý sa vyzná nielen v možnostiach riešenia dispozície, ale má aj prehľad o vlastnostiach a cenách aktuálne dostupných stavebných materiálov. Jedine ten vám dokáže „ušiť“ dom podľa vašich predstáv. Hneď na začiatku ho informujte o sume, ktorú máte na stavbu k dispozícii. Inak môžete zostať po ocenení sklamaní.

2. Aj v prípade, že ste sa rozhodli pre katalógový dom, neváhajte a obráťte sa na skúseného projektanta. Stavba domu predstavuje celoživotné rozhodnutie, a preto sa určite oplatí investovať do nej, ale na správnom mieste. Projektant vám v mnohých prípadoch dokáže odporučiť jednoduchšiu konštrukciu či menej náročný detail, vďaka čomu vám neraz ušetrí tisíce eur.  

3. Ak máte v rodine či medzi kamarátmi človeka, ktorý má skúsenosti s navrhovaním a realizáciou rodinných domov, dajte mu posúdiť svoj projektový zámer ešte vo fáze štúdie. O názor požiadajte aj tých, ktorí už bývajú vo vlastnom. Spýtajte sa ich, aký dom by si dali naprojektovať, ak by sa do výstavby pustili teraz, a aké materiály by naň použili.

4. Keď už budete mať v rukách projekt, dajte si vypracovať rozpočet jednotlivých položiek. Ten potom aj s projektom dajte prekontrolovať fakturantovi alebo stavbyvedúcemu v stavebnej firme, ktorý denne prichádza do styku s položkami rozpočtov.  Uvidíte , koľko nevyhnutností doň ešte doplní.

5. V prípade, že ste sa už rozhodli, z akého materiálu bude hrubá stavba, oslovte regionálneho zástupcu vybranej firmy, aby vás oboznámil, s čím vám môže spoločnosť pomôcť. Všetky firmy majú v súčasnosti k dispozícii videá z realizácií podobných stavieb či detailnú fotodokumentáciu. Nie všetko je okamžite k dispozícii na internetových stránkach (najmä pri novinkách to nejaký čas trvá). Tiež vám predstaví pripravované produkty spoločnosti a rôzne cenové akcie.


11 rád pre budúcich stavebníkov

11 rád pre budúcich stavebníkov
thinkstock.com

6. Až po týchto krokoch oslovte minimálne troch dodávateľov stavebných prác v súvislosti s vypracovaním cenovej ponuky. Preverte ich doterajšie práce, spýtajte sa na ich prácu predovšetkým pre bývalých stavebníkov, teraz už užívateľov, zistite, ako sú spokojní s kvalitou realizácie. To isté platí aj v prípade, že sa rozhodnete pre viacerých dodávateľov.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

7. Nikdy sa nenechajte nahovoriť na zmeny materiálov, technológií a detailov počas realizácie stavby bez súhlasu projektanta.

8. Ak nie ste stavebný technik, oslovte človeka, ktorý vykonáva stavebný dozor, alebo človeka, ktorý denne  kontroluje stavebné práce (majster, stavbyvedúci), aby vám priebežne pomáhal s kontrolou kvality vykonávaných prác.

9. S vybranou realizačnou firmou uzatvorte písomnú zmluvu, dohodnite si vhodný splátkový kalendár a všetky podmienky realizácie. Nutnou súčasťou zmluvy by mal byť aj podrobný rozpočet stavby. Stavebný dozor predstavte realizačnej firme a uveďte ho do zmluvy.

10. Predkladané súpisy vykonaných prác je potrebné dôsledne overovať (môžete tak robiť vy alebo stavebný dozor). Jednotlivé položky porovnávajte s odsúhlaseným položkovitým rozpočtom a v prípade, že nájdete nezrovnalosť, vráťte ich na prepracovanie. Takto vždy budete vedieť, v ktorej etape stavby sa nachádzate, a to nielen po realizačnej, ale finančnej stránke.

11. Po prevzatí vykonaných prác a ich vyplatení urobte krátky zápis (stačia štyri vety), v prípade veľkých stavieb je potrebný tzv. preberací protokol. Nikdy neviete, kedy sa vám zíde.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: dom hrubá rady rodinné domy stavba
Zdieľať článok

Diskusia