Balkón či terasa by nemali byť nočnou morou

Balkón či terasa by nemali byť nočnou morou

19. 05. 2008
Zdieľať

Výstavba nových bytov a domov dosahuje v súčasnosti závratné tempo, a byt bez balkóna, lodžie alebo terasy je už len málokto ochotný kupovať. A práve táto stavebná konštrukcia sa často spomína v súvislosti s nesprávnym vyhotovením či naprojektovaním detailov. Niektorí projektanti a stavitelia sa zrejme priveľmi nezaoberajú základnými princípmi fyziky a v mnohých prípadoch ignorujú fakt, že voda tečie vždy iba smerom nadol a pórovité materiály ju môžu nasávať.

Konštrukcia balkóna, lodžie alebo terasy by mala byť navrhnutá a zrealizovaná tak, aby pri požadovanej údržbe mala rovnakú životnosť ako ostatné časti fasády. V súčasnosti sme však svedkami toho, že prakticky všetky balkóny a lodžie zrealizované v rámci hromadnej bytovej výstavby vykazujú už v prvých rokoch či mesiacoch po dokončení závažné poruchy. Do interiéru napríklad často zateká – či už cez balkónové dvere, alebo v mieste styku balkóna a obvodovej steny.


Balkón či terasa by nemali byť nočnou morou

149506

Problémy často spôsobuje nedostatočná alebo dokonca chýbajúca hydroizolácia, pretože sa predpokladá, že ju môže nahradiť len soklík z keramického obkladu. V oblasti osadenia balkónovej konštrukcie sa potom môžu tvoriť plesne. Preto vás chceme upozorniť aspoň na také poruchy, ktoré by ste si mohli pri realizácií či preberaní bytu všimnúť a prípadne žiadať nápravu.


Balkón či terasa by nemali byť nočnou morou

149505

Terasy

Terasa je v podstate pochôdzna plochá strecha, musí sa preto konštruovať ako plochá strecha so zvýšenými nárokmi na záťaž. Je to nákladná a technicky náročná konštrukcia, aj preto sú terasy miestom častých problémov, spôsobených technickými nedostatkami. Najviac opakované sťažnosti sa týkajú rovnakého problému ako pri balkónoch a lodžiách – odvodnenia a netesností. Pre vodotesnosť terasy je zásadná (ako pri každej plochej streche) kvalitná hydroizolácia, najmä správne vyhotovenie všetkých spojov a detailov.

Máte terasu? Vyberte si nábytok na terasu a užite si krásne chvíle pri posedení s rodinou.


Balkón či terasa by nemali byť nočnou morou

149503

Pre terasy platí rovnaké pravidlo ako pre balkóny – správne odvodnenie a sklon v úrovni hydroizolácie vo veľkej miere zabráni vzniku porúch. Dažďové vpusty sa dimenzujú podľa plochy terasy, minimálny priemer vpusty by mal byť 80 mm. Dôležité je, aby terasa s hydroizoláciou v tvare vane mala minimálne jeden núdzový priepad, ktorý musí byť umiestnený tak, aby sa nahromadená voda k nemu dostala skôr, než by zaplavila prah dverí. Rovnako ako pri balkónoch sa nesmie zanedbať výška prahov dverí vedúcich na terasu – prah by mal byť minimálne 60 mm nad povrchom nášľapnej vrstvy. Bezprahové riešenia, ktoré sú v súčasnosti moderné, možno realizovať napríklad pomocou vhodného žľabu, umiestneného pred dverami a zakrytého roštom. Takýto východ na terasu je však vhodný len vtedy, ak nie je orientovaný priamo proti smeru prevládajúcich vetrov. Mal by tiež chránený väčším prístreškom.
 

Na terase si všímajte:

 • správny a dostatočný sklon terasy (po daždi nesmú na terase ostávať mláky);
 • dostatočne veľké a prístupné vpusty, ktorými bude odtekať dažďová voda (pozor, aby ste ich neprekryli napríklad kvetináčom!);
 • pri terasách s hydroizoláciou v tvare vane dajte pozor na výšku umiestnenia núdzového priepadu; 
 • tesné napojenie hydroizolácie na vpusty, chŕliče alebo núdzové priepady prechádzajúce cez murivo zábradlia – tesnosť je dôležitá, aby sa voda nedostala pod tepelnú izoláciu obvodovej steny; 
 • z akého materiálu je vytvorená nášľapná vrstva alebo vrstva nad hydroizoláciou (materiál viazaný cementom môže spôsobiť postupné zanesenie a upchávanie vpustov); 
 • detaily napojenia hydroizolácie na obvodovú stenu a detaily ukončenia okraja terás (musia byť vodotesné, aby sa voda nedostala do vrstiev konštrukcií, kde môže spôsobiť vážne problémy).

Tieto rady nemajú byť návodom, ako správne vyhotoviť balkón alebo terasu, ale chcú skôr upozorniť, na čo všetko sa treba pýtať ešte vo fáze výstavby vášho domu či bytu. Nenechajte sa odbiť známou frázou: To nechajte na nás, určite budete spokojní. Ak si chcete skrátiť zoznam opráv po nasťahovaní do nového bytu alebo rodinného domu, musíte sa priamo na stavbe pýtať a žiadať vysvetlenie. Aj keď sa vám zdá, že tomu nerozumiete.

 


Balkón či terasa by nemali byť nočnou morou

149514

Balkóny a lodžie

 

Najčastejším problémom balkónov, lodžií a najmä terás, ktoré sa nachádzajú nad obytnými miestnosťami, je netesnosť proti vode, väčšinou spôsobená nevhodným riešením detailov. Tie sa obyčajne ukážu až po vzniku väčších porúch. Balkóny sa najčastejšie vyhotovujú ako železobetónové konštrukcie, ktoré sa našťastie pod tlakom presadzovania stavebných postupov šetriacich energiu, už neriešia ako predĺženie medzipodlažných stropov cez fasádu. Relatívne výrazné tepelné mosty zapríčinené takouto betónovou doskou v minulosti spôsobovali v bytoch vážne problémy a hygienické nedostatky v podobe typických vlhnúcich a plesnivejúcich kútov v jej okolí.

Dnes sa odstraňujú vložením tepelnoizolačných prvkov do železobetónovej dosky v úrovni obvodového múru. Ako podklad pod povrchovú nášľapnú vrstvu sa zvyčajne používa vodotesný cementový poter, ktorý musí mať sklon viac než 1,5 % a musí sa zvažovať smerom od obvodovej konštrukcie, aby voda z balkóna skutočne odtekala. Až prekvapivo často je to práve naopak.

 


Balkón či terasa by nemali byť nočnou morou

149527


Balkón či terasa by nemali byť nočnou morou

149528

Na prilepenie sokla na nenosný profil, ako je napríklad izolácia z bitúmenu, je vhodné použiť uholníkový profil. Medzi soklom a dlažbou treba nechať škáru širokú 5 mm, ktorá sa vyplní škárovacou maltou. Zakončenie nad soklom musí byť vyplnené vhodnou pružnou tesniacou hmotou. Na voľné ukončenie hrany balkóna treba použiť profil, ktorý chráni hranu poteru pred poveternostnými vplyvmi a zvetrávaním.

Na niekoľko základných zásad, ktoré by sa mali dodržiavať pri výstavbe balkónov a ktoré by si mohol pri výstavbe rodinného domu alebo budúceho bytu v novom bytovom dome ustrážiť aj laik, nás upozornil pán Pavel Klaisner, technický poradca spolupracujúci s firmou Schlüter Systems, ktorá sa zaoberá kompletným riešením balkónov a terás:

 •  je potrebné uvedomiť si rozdiel v konštrukčnej skladbe balkóna a terasy, pretože terasu treba chápať ako pochôdznu plochú strechu;
 • zábradlie balkóna nesmie byť kotvené zhora, ale z boku alebo zospodu;
 • úroveň hornej hrany nášľapnej vrstvy (dlažby) musí byť minimálne 10 cm pod úrovňou hornej hrany prahu dverí;
 • ak sa ako nášľapná vrstva použije keramická dlažba, mala by mať rozmery maximálne 30 × 30 cm;
 • dlažba sa nesmie ukladať na koso, ani na väzbu, vždy len na priebežné škáry. Dôvodom je rozťažnosť všetkých vrstiev, ktorá by bez správne umiestnenej dilatácie poškodila dlažbu;
 • na balkón nie je vhodné voliť dlažbu v tmavých odtieňoch, vhodnejšia je svetlá dlažba. Počas letných dní na výslní môže totiž teplota dlažby dosiahnuť aj 80 °C a ak by náhodou zapršalo, materiál by sa v dôsledku tepelného šoku porušil;
 • dlažba by sa mala podlepiť na vyše 95 percent, nesmú pod ňou ostávať dutiny, kde by sa mohla zadržiavať voda. Treba preto použiť lepidlo, ktoré sa roztečie a na jeho rozotretie je potrebné použiť hrebeň s okúhlymi zubami;
 • ak teplota materiálov klesne pod 5 °C, nie je vhodné lepiť dlažbu, platí to najmä, ak sa dlažba na balkóne kladie počas zimného obdobia; 
 • veľkosť škár medzi jednotlivými kusmi dlažby musí byť minimálne 5 až 6 mm, ideálne 10 až 12 mm;
 • na škárovanie sa musí použiť hydrofóbna škárovacia hmota;
 • po 14 dňoch od nalepenia a zaškárovania dlažby je potrebné celú plochu balkóna umyť vodou, vysušiť a následne natrieť hydrofobizačným náterom (penetrovať);
 • celkový spád balkóna smerom od budovy by mal byť aspoň 1,5 %;
 • ak treba vytiahnuť cez konštrukciu balkóna armatúry, mali by sa obmurovať do výšky potrebnej na vytiahnutie hydroizolácie;
 • presah dlažby nad odkvapom by mal byť 5 až 10 mm;
 • bočné okraje balkóna musia byť vyspádované smerom do vnútra balkóna, aby voda nestekala po stranách balkóna;
 • pre balkónové konštrukcie nie je vhodná dilatácia pomocou silikónu, pretože po dvoch rokoch prestáva byť funkčná. Na dilatáciu sú určené dilatačné lišty;
 • dilatácia sa na dlhom a úzkom balkóne umiestňuje každý jedenapolnásobok hĺbky balkóna. To znamená, že ak je balkón hlboký 1 m, musí byť dilatácia každého 1,5 m dĺžky;
 • veľkým problémom, ktorý si málokto uvedomí, je rašelina v kvetináčoch alebo hrantíkoch na balkóne, pretože pri daždi sa z nich vyplavuje a rozpúšťa škárovaciu hmotu.

 


Balkón či terasa by nemali byť nočnou morou

149516

Ďalší typický problém spôsobuje nevhodne vyriešené odvádzanie vody z balkónov a lodžií. Odvodnenie sa rieši pomocou chŕličov na fasádu, často umiestnených buď nad oknom, alebo nad balkónom či lodžiou nižšieho podlažia. Pritom vyhláška MŽP SR 532/2002 Z. z. v § 29 predpisuje odvodnenie do dažďových odpadových potrubí. Na zachytávanie vody sú vhodné žľaby a zabudované vpusty s napojením na dažďové zvody. Cez chŕliče možno odvádzať vodu iba v takom prípade, ak sa pod balkónom nenachádza komunikácia, voda z chŕličov sa nesmie odvádzať na fasádu a nesmie kvapkať ani na zábradlie balkóna nachádzajúceho sa pod ním.
 

 


Balkón či terasa by nemali byť nočnou morou

149511


Balkón či terasa by nemali byť nočnou morou

149511

Vďaka moderným materiálom si môžete pri rekonštrukcii zatekajúcej terasy či balkóna ušetriť prácu s búraním a pritom nezvýšiť úroveň podlahy o viac ako jeden a pol centimetra. Napríklad pri lepení dlaždíc pomocou jednozložkového polyuretánového lepidla, ktoré zároveň vytvára vodotesnú vrstvu, netreba terasu izolovať proti vode klasickými metódami.


Balkón či terasa by nemali byť nočnou morou

149513

Nanesie sa prvá vrstva polyuretánovej hmoty, ktorá bude slúžiť ako izolácia, a po jej zaschnutí (po 5 až 16 hodinách) druhá vrstva rovnakej hmoty, ktorá je zároveň lepidlom pre novú dlažbu.
   

Balkón či terasa by nemali byť nočnou morou

149519


Balkón či terasa by nemali byť nočnou morou

149517

Často opakovaná chyba – izolačná páska nedostatočne prilepená k podkladu Zlé napojenie hydroizolácie balkóna na obvodovú stenu.

Balkón či terasa by nemali byť nočnou morou

149524


Balkón či terasa by nemali byť nočnou morou

149520

Nepripravený podklad na napojenie izolácie na sokel Ďalšia často sa opakujúca chyba – izolácia nenapojená na sokel v mieste vodiacej lišty rolety

 

K častým problémom patrí aj zlé napojenie hydroizolácie balkóna na obvodovú stenu. V takýchto miestach vniká dažďová voda do konštrukcií (napríklad pod tepelnú izoláciu a podobne), ktoré sa jej pôsobením pomaly znehodnocujú, a cez netesnosti sa často dostáva až na povrchy v interiéri – či už podlahy alebo steny. Hydroizolácia má byť na obvodovej stene ukončená 120 až 150 mm nad okrajom nášľapnej vrstvy balkóna. Aj spodná hrana prahu balkónových dverí by mala byť vo výške 120 až 150 mm nad nášľapnou vrstvou podlahy balkóna. Ak je z architektonického hľadiska potrebné umiestniť prah v menšej výške, musí byť zaistená vodotesnosť styku hydroizolácie a detailu osadenia balkónových dverí.
 

 


Balkón či terasa by nemali byť nočnou morou

149522


Balkón či terasa by nemali byť nočnou morou

149523

Klampiarske strešné prvky nepatria na balkóny, ale na ukončenie strechy a atiky. Nevhodná skladba terasy bez drenážnej vrstvy

Balkón či terasa by nemali byť nočnou morou

149521


Balkón či terasa by nemali byť nočnou morou

149525

Dôsledok napojenia izolačnej stierky tesne pod odkvapovú hranu Dôsledok chýbajúcej dilatácie v dlažbe

Balkón či terasa by nemali byť nočnou morou

149508


Balkón či terasa by nemali byť nočnou morou

149507

Príčinou týchto porúch je voda, ktorá sa v dôsledku nesprávneho vyhotovenia balkóna alebo terasy dostala na miesta, kam nepatrí. Buď sa dostala cez škáry povrchovej vrstvy pod ňu, alebo pod povrchovou vrstvou zostala zabudovaná príliš vysoká vlhkosť ešte z čias výstavby. Nesprávny detail ukončenia balkóna, ktorý bráni odtoku vody, môže tiež spôsobiť poškodenie dlažby. Zadržiavaná voda, ktorá na povrchu zmrzne, poruší nášľapnú vrstvu.
Ak sa vám začne vydúvať a vlhnúť podlaha v blízkosti obvodovej steny a na stene nachádzate pravidelne mokré fľaky, hľadajte príčinu v nesprávnom napojení hydroizolácie balkóna na obvodovú stenu, alebo v opačne vyspádovanej ploche balkóna.


Balkón či terasa by nemali byť nočnou morou

149526


Balkón či terasa by nemali byť nočnou morou

149509

Takto po čase vyzerá zle zvolená, na balkóny nevhodná, nasiakavá dlažba.

 

Pri balkónoch a lodžiách si treba dať pozor na:

 • tepelné mosty, ktoré by mohli vzniknúť predĺženou železobetónovou doskou stropu,
 • sklon, ktorý by mal byť viac než 1,5 %, a to smerom od budovy,
 • odvod vody z plochy balkóna musí byť pomocou žľabov alebo vpustov napojených na dažďové zvody,
 • priemer vpustov – pri zastrešených balkónoch by mali mať svetlosť (vnútorný priemer) aspoň 57 mm a pri nezastrešených minimálne 80 mm,
 • potrebnú hydroizoláciu pod dlaždicami, ktorá musí byť odvodnená, 
 • detaily styku balkónovej konštrukcie s obvodovým múrom (napr. výška ukončenia hydroizolácie na obvodovom múre, detaily napojenia hydroizolácie, spôsob osadenia balkónových dverí),
 • detaily ukončenia balkóna pri odkvape, najmä na zabezpečenie vodotesnosti styku hydroizolácie a oplechovania.

 

Kategória: Okná Podlaha, dlažba Stavba a rekonštrukcia
Tagy: balkón dlažba terasa
Zdieľať článok

Diskusia