Brúsená tehla – tradícia s novou tvárou

Brúsená tehla – tradícia s novou tvárou

04. 08. 2008
Zdieľať

Sprísňujúce požiadavky, ktoré sa kladú na moderné murovacie materiály, neobišli ani pálenú tehlu. Vývoj smeruje nielen k zlepšeniu ich stavebnofyzikálnych parametrov, ale aj k zjednodušeniu a urýchleniu technológie murovania. Dôkazom sú brúsené tehly.Aký je ich prínos?


Brúsené tehly sú novinkou v sortimente súčasných stavebných materiálov. Sú to tehlové bloky, ktoré majú vybrúsené ložné plochy, t. j. plochy, na ktoré sa nanáša murovacia malta. Umožňujú murovanie s najmenšou hrúbkou ložných škár (klasická murovacia malta sa nanáša v hrúbkach 10 až 12 mm, pri brúsených tehlách sa nahrádza lepiacou maltou, ktorá sa nanáša v tenkej vrstve s hrúbkou 1 mm).


Brúsené tehly sú zárukou značných finančných úspor (menšia spotreba malty, úspora na zariadení staveniska), a zároveň urýchľujú samotný proces murovania. Vďaka výraznému zníženiu spotreby murovacej malty sa do muriva dostáva menej stavebnej vlhkosti, čo skracuje čas na dosiahnutie ustálenej vlhkosti muriva, inými slovami vysychanie muriva. Ustálená vlhkosť tehlového muriva sa pohybuje v rozmedzí 0,7 až 1,5 %. Murivo z brúsených tehál preto dosahuje deklarované tepelnoizolačné vlastnosti skôr.Brúsené tehly umožňujú stavať rýchlo, presne a kvalitne. Aby stavebník dokázal využiť všetky ich výhody – najmä úsporu času a malty – mal by sa vzdať nesprávnych návykov, ako napríklad domurovania úlomkov starých tehál a podobne. Murivo z brúsených tehál výrazne obmedzuje vznik tepelných mostov a zároveň vytvára jednoliaty podklad pod omietku. Hrúbka maltového lôžka sa zmenšila z klasických 12 mm na 1 mm, tak sa zachoval zaužívaný výškový skladobný raster s výškou 250 mm.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Klasike odzvonilo?


Brúsená tehla - tradícia s novou tvárou

158669

Murovanie na maltu pre tenké škáry si získalo za krátky čas veľa priaznivcov. Brúsené tehly sa totiž dajú využiť pri všetkých typoch murovaných stavieb. Tehly sa brúsia na výšku 249 mm s toleranciou až ±0,4 mm. Na murovanie treba len minimálne množstvo malty. Ložná škára je hrubá iba 1 mm. Murovanie na maltu pre tenké škáry má v porovnaní s nebrúsenými blokmi nepopierateľné výhody:


 • znižuje prácnosť až o 30 % a šetrí čas,
 • znižuje spotrebu murovacej malty takmer o 90 %,
 • menšie množstvo malty výrazne znižuje stavebnú vlhkosť v murive a napomáha rýchlejšiemu vysychaniu muriva,
 • eliminuje tepelné mosty v ložných škárach medzi jednotlivými vrstvami tehál.

Veľkým prínosom v sortimente brúsených tehál na obvodové steny sú špeciálne doplnkové tehly koncové a koncové polovičné tehly so špeciálnou kapsou na vloženie izolantu (extrudovaného polystyrénu). Častým problémom na stavbe býva aj úprava rozmerov tehál, preto je dôležité používanie doplnkových tehál – tak odpadá vyrovnávanie rozličných nerovností a veľkých škár, ktoré vznikajú pri murovaní klasickými tehlami.

Výhody brúsených tehál

 • presná a jednoduchá práca
 • zníženie prácnosti a úspora času
 • výrazná úspora murovacej malty
 • zníženie stavebnej vlhkosti v murive
 • úspora na zariadení staveniska (silá, miešačky, dopravníky a podobne)
 • úspora miesta na stavenisku
 • zvýšenie kvality murovania


Ako správne založiť prvý rad

Prvý rad tehál sa zakladá na vápenno-cementovú murovaciu maltu alebo na špeciálnu zakladaciu maltu. Táto vrstva malty musí vyrovnať všetky nerovnosti základovej dosky a prvý rad tehál musí byť založený vo vodorovnej rovine – výškové korektúry v ďalších radoch sú prakticky nemožné. Po nalepení hydroizolačných pásov sa urobí výškové zameranie základovej dosky. Pomocou nivelačného prístroja a laty sa určí najvyšší bod základovej dosky. Od tohto bodu sa začína s murovaním prvého radu tehál.

Vrstva malty na založenie prvého radu sa nanáša pomocou nivelačnej (zakladacej) súpravy, nivelačného prístroja a laty. V najvyššom mieste základovej dosky musí byť hrúbka zakladacej malty približne 10 mm. V závislosti od poveternostných podmienok a zostavy pracovnej čaty sa nanáša taký úsek zakladacej malty, aby bolo možné po uplynutí jednej hodiny ukladať prvú vrstvu muriva. Ak je zakladacia malta príliš tuhá, je nutné na spojenie prvej vrstvy tehál so zakladacou maltou použiť maltu na tenké škáry, do ktorej sa namáča spodná ložná plocha tehál.

Pre zlepšenie tepelnotechnických parametrov detailu sokla je vhodné zaizolovať nadzemné časti základov a zároveň aj prvý rad tehál. Na prvú vrstvu sa použijú tehly s menšou hrúbkou, napríklad 380 mm v prípade obvodovej steny s hrúbkou 440 mm. Prvý rad tehál sa lícuje s vonkajšou hranou základov. Medzi prvým a druhým radom tehál vznikne odskok 60 mm pre izoláciu rovnakej hrúbky, ktorá prechádza aj na základovú konštrukciu vystupujúcu nad úroveň terénu.

Založenie prvého radu tehál

Aby sa v praxi uplatnili všetky výhody murovania na tenkú škáru, treba venovať mimoriadnu pozornosť založeniu prvého radu tehál.

Prvým dôležitým krokom pri zakladaní prvého radu je výškové zameranie základovej dosky. Niveláciou sa určí najvyšší bod základov. Pri zakladaní prvého radu sa začína s murovaním v tomto bode.


Brúsená tehla - tradícia s novou tvárou

158705
Brúsená tehla - tradícia s novou tvárou

158706


Brúsená tehla - tradícia s novou tvárou

158707


Po presnom výškovom zameraní základovej dosky sa zakladá prvý rad tehál do vápenno-cementovej alebo špeciálnej zakladacej malty (nesmie byť tenšia ako 10 mm). Táto vrstva malty sa nanáša a urovnáva pomocou nivelačnej súpravy a nivelačného prístroja s latou. Maltu treba nanášať na celú ložnú plochu tehly.Brúsená tehla - tradícia s novou tvárou

158668

Ukončenie prvého radu tehál pri dvernom otvore pomocou doplnkových tehálZákladné pravidlá murovania brúsených tehál

Od druhého radu sa tehly murujú na špeciálnu maltu pre tenké škáry. Maltu možno nanášať dvoma spôsobmi. Pri prvom spôsobe sa používa špeciálny nanášací valec. Zarobená malta sa dávkuje do zásobníka a rovnomerným pohybom valca sa dostáva na ložnú plochu už uložených tehál. Použitie nanášacieho valca zabezpečuje správne nanesenie a optimálnu spotrebu lepiacej malty. Pri druhom spôsobe sa tehly namáčajú do malty tak, že sa spodná ložná plocha rovnomerne ponorí do malty do hĺbky približne 5 mm. Namočenú tehlu treba ihneď položiť do muriva. Nanesené množstvo malty postačuje na pevné spojenie jednotlivých tehál.Od druhého radu vyššie


Brúsená tehla - tradícia s novou tvárou

158710


Brúsená tehla - tradícia s novou tvárou

158711


Od druhého radu sa tehly murujú na špeciálnu maltu pre tenké škáry. Tá sa nanáša na ložnú plochu už uložených tehál pomocou nanášacieho valca vhodnej šírky, ktorý zabezpečí rovnomerné nanesenie malty. Do natiahnutej tenkej lepiacej malty sa ukladá nasledujúci rad tehál. Od tohto momentu sa postup práce podstatne urýchli. 
Niekoľko všeobecných pravidiel

Ako prvé sa zakladajú rohy stavby. Tehly treba urovnať vo zvislom aj vodorovnom smere. Ak si to hrúbka steny vyžaduje, používajú sa na správne založenie rohov doplnkové tehly: rohové a koncové polovičky. Kapsy v týchto tehlách sa vyplnia tepelnoizolačnou maltou. V záujme kvalitného výsledku sa pri murovaní používa najjednoduchšia pomôcka – murárska šnúra. Tehly sa kladú do muriva zasúvaním pier do drážok zhora nadol. Tehly sa nemú posúvať po maltovom lôžku, zotrela by sa tak malta z ložnej plochy. Jemná korekcia polohy tehál je možná pomocou gumového kladiva. Zo statického hľadiska je pre murivo veľmi dôležitá väzba medzi jednotlivými tehlami. Pri brúsených tehlách s výškou 249 mm je minimálna dĺžka väzby 100 mm.

Brúsená tehla - tradícia s novou tvárou

158667


Brúsená tehla - tradícia s novou tvárou

158677

Tehly sa do muriva ukladajú zhora zasúvaním pier do drážok. Tehly sa nesmú posúvať po maltovom lôžku. Napojenie nosných aj nenosných stien sa robí pomocou plochých antikorových kotiev do každej druhej ložnej škáry.


Brúsená tehla - tradícia s novou tvárou

158666

Výsledkom murovania z brúsených tehál je murivo, ktoré sa už na prvý pohľad odlišuje od klasicky vymurovanej steny. Takáto stena je výborným podkladom pre omietku.Brúsená či nebrúsená?

Napriek zjavným výhodám, ktoré má brúsená tehla oproti klasickej, je podľa odborníkov riešenie tejto otázky čisto pragmatické – medzi dvoma rozdielnymi technológiami sa rozhoduje podľa toho, čo je bližšie zadávateľovi stavby, projektantovi alebo stavebnej firme. Aj to je jeden z dôvodov, prečo vo výrobe naďalej zostávajú tradičné tehly. Napokon – zvyk je železná košeľa. Pravdupovediac, na stĺpik k plotu alebo na opravu starého múrika nie je dôvod nedať prednosť klasickej tehle pred brúsenou.


Systém DRY FIX – nová technológia na murovanie


Brúsená tehla - tradícia s novou tvárou

158670Polyuretánová pena alebo bezcementové lepidlo DRY FIX s extrémne silnou lepiacou schopnosťou je určené výhradne na lepenie brúsených tehál. Nanáša sa na očistenú ložnú plochu tehál v dvoch pásoch (pri priečkach v jednom páse) v hrúbke 2 cm a osovo približne 5 cm od okraja tehly. Do takto nanesenej peny treba tehly osadiť maximálne do troch minút, čiže pred zaschnutím povrchovej vrstvy na pene. Dôležité je, aby sa položené tehly už nenadvihovali. Murovanie na polyuretánovú penu je v podstate suchý spôsob murovania, pri ktorom sa nedostáva vlhkosť do muriva.


Veľkou výhodou PUR-peny je možnosť murovania brúsených tehál aj pri nízkych teplotách, a to až do –5 °C. Tento spôsob murovania znamená ďalšie zníženie prácnosti. Podstatne sa skracuje čas na prípravu – dózu s penou stačí dobre pretrepať, nasadiť na aplikačnú pištoľ a môže sa začať s murovaním.


Článok bol uverejnený v časopise Môj dom 07/2008

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: brúsená tehla murovacie materiály murovanie sm tehla
Zdieľať článok

Diskusia