Čo potrebuje starý dom: alebo: Metodika rekonštrukcie rodinného domu (2. časť)

Čo potrebuje starý dom: alebo: Metodika rekonštrukcie rodinného domu (2. časť)

14. 02. 2006
Zdieľať

Základy spolu s pôdou pod nimi musia zabezpečiť stabilitu celej stavby – sú teda jednou z najdôležitejších nosných častí stavby. Aj keď sa hovorí, „čo oči nevidia, to srdce nebolí“, v prípade základov domu by to rozhodne platiť nemalo.

Začína sa od základov

Laik by nikdy nemal sám posudzovať stav základov a určovať spôsob ich rekonštrukcie. Vždy je tu nutná prítomnosť statika, ktorý má skúsenosti v danej oblasti. Realizáciu tiež treba zveriť odbornej firme s oprávnením vykonávať takúto činnosť.

Zanedbanie porúch v základoch, ktoré sú skryté pod vrstvou zeminy, by sa mohlo po čase prejaviť veľmi nepríjemne v celom dome.

Čo sa najčastejšie skúma:


  • správna hĺbka základov,


  • kvalita izolácie proti vlhkosti,


  • prítomnosť trhlín.


Rekonštrukciou sa môže zväčšiť hmotnosť stavby a pôvodné základy nemusia byť schopné preniesť takéto nové zaťaženie do pôdy pod nimi. Nie je to však dôvod na to, aby ste upustili od svojich zámerov – existujú totiž možnosti, ako staré základy prispôsobiť novým podmienkam. Môžu sa rozšíriť, prehĺbiť, spevniť a pod.

Komín


Čo potrebuje starý dom: alebo: Metodika rekonštrukcie rodinného domu (2. časť)

45296

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Aj táto zvislá konštrukcia patrí medzi dôležité nosné časti domu, preto si vyžaduje rovnakú pozornosť, ako napríklad základy či nosné múry. Každá chyba v konštrukcii, nevhodne použitý materiál alebo šetrenie na nepravom mieste by v tomto prípade mohli znamenať katastrofu. Zlý odvod spalín môže totiž spôsobiť požiar. Komín je konštrukcia vystavená extrémnym podmienkam – či už poveternostným vplyvom nad strechou, alebo kondenzácii vodných pár, kyselinám, dechtovým zlúčeninám atď. pod strechou. Ak pri rekonštrukcii chcete zmeniť druh paliva (napríklad namiesto uhlia budete kúriť plynom) a komín už aj čosi pamätá, nie ste ďaleko od havarijného stavu, keď už nepomôžu kozmetické úpravy, ale treba pristúpiť ku kompletnej rekonštrukcii celého komína. Aj tu vám musia pomôcť špecializovaní odborníci.

Najčastejším problémom, s ktorým sa môžete stretnúť v starších domoch, je jednovrstvový komín murovaný z tehál. Takýto komín je vhodný len na kúrenie tuhými palivami a odporúča sa iba pri občasnej prevádzke (napríklad na chalupe). Problémy môžu vzniknúť pri prechode na vykurovanie plynom, preto je pri používaní plynových spotrebičov potrebné takýto komín vyvložkovať, teda vytvoriť z neho viacvrstvový komín s komínovou vložkou oddelenou od plášťa.

Na vyvložkovanie komína sa používajú:


  • Keramické komínové vložky – sú náročné na zabudovanie, skladajú sa z väčšieho počtu dielcov, preto sú potrebné rozsiahlejšie búracie práce. Sú však trvácne a odolávajú vysokým teplotám aj kondenzátom. Sú vhodné na tuhé, kvapalné aj plynné palivá.


  • Kovové komínové vložky – v súčasnosti prevažne z antikora, ktoré sú vhodné najmä na plynné a kvapalné palivá s nízkou výstupnou teplotou. Používajú sa aj hliníkové komínové vložky, pri plynných palivách však majú krátku životnosť.


  • Plastové komínové vložky – odolávajú kondenzátom a majú dlhú životnosť, ale iba pri nízkych teplotách spalín. Nie je pri nich možná zmena typu paliva.


  • Kompozitné komínové vložky z mäkkej hadice – sú vhodné na opravu starých a poškodených komínových vložiek, najmä pri uhýbaných komínoch na plynné a kvapalné palivá.
Čo potrebuje starý dom: alebo: Metodika rekonštrukcie rodinného domu (2. časť)

45295

Zvislé nosné konštrukcie a obvodové steny

Dlhé a jednosmerné trhliny v nosnom múre a vychýlenie stien od zvislého smeru môžu byť aj pre laika varovným signálom vážnej poruchy statiky domu. Ani takéto trhliny však nemusia vždy znamenať zbúranie celého objektu. Môžu byť napríklad dôsledkom nerovnomerného sadania a poklesu v základoch, ktoré prebehli už pred desiatkami rokov, a v súčasnosti je stav už stabilizovaný. Aká je príčina vzniku trhlín, to môže posúdiť iba špecialista, ktorý zároveň navrhne spôsob odstránenia poruchy. Dôležité je, aby sa odstránila príčina poruchy, a nie iba dôsledok čiže samotná trhlina.

Najčastejšie poruchy v nosných múroch a príklady ich opravy a stabilizácie:
1. Trhliny v murive – neškodné sa vyplnia maltou, nebezpečné sa spevnia stiahnutím pomocou spôn a vyplnia sa maltou.
2. Drobenie malty v škárach, lámanie tehál a rozdrvené murivo signalizujú preťaženie – je potrebné zvýšiť nosnosť muriva (napríklad primurovkou z kvalitných tehál).
3. Vychýlenie steny od zvislého smeru – do obvodových alebo stredových múrov sa umiestnia nové klieštiny (ťahadlá), ktoré stiahnu budovu.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: komín múr oprava rekonštrukcia stena
Zdieľať článok

Diskusia