Čo s elektroinštaláciou v byte?

21. 07. 2005
Zdieľať

Pri rekonštrukcii staršieho bytu sa nevyhnete otázke, čo s elektroinštaláciou. Medzi najčastejšie problémy starších elektroinštalácií patrí nedostatok zásuviek, „vďaka“ čomu je byt plný spleti predlžovacích káblov. Zásuvkové okruhy sú často poddimenzované a nie sú už schopné zvládnuť nové záťaže, ističe či poistky vypadávajú, horí inštalácia. Svetelná inštalácia síce funguje, ale vypínače sú často staré a zle fungujú, izolácia vodičov nad svietidlami sa rozpadáva. Tieto najzávažnejšie poruchy postačujú na to, aby ste sa vážne zaoberali celkovou rekonštrukciou elektroinštalácie.

Rekonštrukcia rozvodov inštalácií (vodovodu, kanalizácie, plynu) patrí medzi prvé práce, ktoré je potrebné pri celkovej rekonštrukcii bytu urobiť. Hneď po nich nasleduje rekonštrukcia rozvodov elektrickej energie. Vtedy už viete, kadiaľ vedú potrubia iných médií, aby ste sa vyhli prípadným kolíziám jednotlivých inštalácií, a máte určite predstavu, kde a aké spotrebiče budete mať. Elektroinštalácia má svoje pravidlá, ale pretože elektrické vodiče sa na rozdiel od potrubných vedení dajú viesť pohodlnejšie, môže sa elektroinštalácia prispôsobiť ostatným vedeniam.

Koncepcia delenia elektrických obvodov

V každej obytnej miestnosti by mali byť aspoň dva rôzne obvody, každý samostatne istený. Ide minimálne o jeden svetelný a jeden zásuvkový obvod. Každý môže byť určený pre viacero miestností.

Spôsob rozvodu elektroinštalácie v byte

Bytový rozvádzač je umiestnený obyčajne vo vstupnej miestnosti do bytu, najčastejšie nad vstupnými dverami. Rozvádzač obsahuje ističe pre jednotlivé obvody. Každý obvod sa dá vypnúť zvlášť a keď vypne jeden istič, ostatné obvody fungujú ďalej. V rozvádzači je obyčajne umiestnený i bytový zvonček. Rozvádzač musí byť zásadne na viditeľnom mieste, nesmie sa zabudovávať do nábytku. Prívod do rozvádzača je vedený v stene, podlahe alebo v lište a celý prívod sa dá vypnúť v elektromerovom rozvádzači, ktorý je zvyčajne na chodbe. Pri samotnej inštalácii – vedení – treba zvážiť, o aký konštrukčný systém domu ide. Ak máte byt v tehlovom klasickom dome, staré vedenie môže byť uložené v rúrkach alebo pod omietkou plochými vodičmi. V každom prípade však musíte rátať s veľkým rozsahom sekacích prác, aby bolo možné vedenia uložiť do drážok. Radíme vám však obmedziť sekacie práce na minimum tým, že do drážok v stenách uložíte len prívodné vedenia do jednotlivých miestností a ostatné rozvody urobíte v podlahových lištách.


V prípade panelových domov alebo domov z liateho betónu je potrebné maximálny možný rozsah vedení urobiť v podlahových lištách, pre svetelné rozvody treba využiť zabudované rúrky v stenách a stropoch. Pokiaľ potrebujete osadiť svietidlo do miest, kde žiadne rúrky nevedú, je optimálnym riešením nechať si urobiť znížený strop zo sadrokartónu a vo vytvorenom medzipriestore sa už môže vodorovný rozvod k svietidlu riešiť akokoľvek.

Podlahové lišty sú dnes vyrábané na dobrej estetickej úrovni a vhodne dopĺňajú podlahovú krytinu a jej styk so stenou. Jediným problémom pri podlahových lištách je prechod cez dverné otvory. Tie sa síce tiež dajú prelištovaním obísť, ale nie je to esteticky najvhodnejšie riešenie. V tomto prípade je sekanie konštrukcie pre vytvorenie drážky v podlahe a vloženie kúska pancierovej rúrky namieste. Každá miestnosť v byte má svoje osobité požiadavky a podmienky pre elektroinštaláciu.


Kuchyňa je v súčasnosti najväčším odberateľom elektriny a je tu sústredených najviac elektrických spotrebičov zapnutých súčasne. Preto je pre kuchyňu určených najviac samostatných obvodov. Pretože vývoj pomocníkov v domácnosti stále napreduje, odporúčame v kuchyni skutočne nešetriť zásuvkovými vývodmi a na drobné elektrospotrebiče radšej voľte dvojzásuvky. Nezabúdajte pri riešení osvetlenia na pracovnú dosku – mnohokrát sme sa stretli s nešťastne navrhnutými a namontovanými svietidlami, ktoré viac ako na pracovnú dosku svietia gazdinkám do očí.


Druhým najsilnejším miestom odberu elektriny je kúpeľňa. A to hlavne vďaka práčke, ktorá v prípade, že nie je napojená na teplú vodu, potrebuje výkon jedného obvodu s istením 16 A. Preto musí byť obvod zásuvky pre kúpeľňu samostatný. Zásuvky pre ostatné prístroje – holiaci strojček, fén a pod. možno zapojiť do tohto obvodu, pretože ich odber je zanedbateľný. V mnohých bytoch je vykurovanie kúpeľne riešené elektrickým vykurovacím telesom, ktoré potrebuje samostatný obvod. Kúpeľňa má z hľadiska bezpečnosti prevádzky elektrických zariadení špecifické požiadavky. Všetky trvalo namontované kovové predmety v kúpeľni vrátane potrubí vodovodu musia byť vzájomne vodivo pospájané a toto pospájanie musí byť pripojené na ochranný vodič zásuviek namontovaných v kúpeľni. Elektrické prístroje a zariadenia v ostatných miestnostiach nemajú taký veľký odber, aby vyžadovali zvláštnu pozornosť. Treba však zabezpečiť, aby zdroj (zásuvka) bol vždy tam, kde ho potrebujete. Samozrejme, na všetko sú výnimky a takou výnimkou sú klimatizačné jednotky, pre ktoré musíme vyčleniť samostatný obvod.

Bezpečnosť predovšetkým

Z hľadiska bezpečnosti prevádzky je nutné elektroinštaláciu navrhnúť a realizovať v trojvodičovej sústave. To znamená, že už k spotrebičom sú privádzané nie dvojžilové, ale trojžilové vodiče, kde treťou žilou je ochranný vodič. Elektroinštalácia patrí z hľadiska bezpečnostných predpisov medzi vyhradené zariadenia a nikto okrem osôb znalých predpisov s osvedčením o vykonaní skúšok pre danú prácu nesmie elektrické vedenia a zariadenia navrhovať, montovať a ani skúšať. Pred uvedením do prevádzky musí byť každé elektrické zariadenie, ale aj elektrická inštalácia preskúšaná (revidovaná) a musí sa o skúške vystaviť príslušný protokol – revízna správa. Bez toho, aby vám niekto odovzdal východziu revíznu správu, nesmiete elektrické zariadenie (inštaláciu) prevziať, pretože vám ju elektrárne nepripoja cez elektromer na svoju sieť. Okrem toho by ste sa sami vystavovali nebezpečenstvu, že inštalácia nie je vyhotovená v súlade s normami a bezpečnostnými predpismi.

Čo na záver?

Elektroinštalačné práce sú zložitou tematikou a treba ich zveriť do rúk odborníkom. Základné informácie, ktoré sme vám poskytli, by vám mali poslúžiť len na to, aby ste si vedeli kontrolovať rozsah potrebných prác a spôsob ich vykonávania. Veríme, že kvalitne vyhotovená elektroinštalácia vám spríjemní bývanie. Vaše domáce spotrebiče budú dobre fungovať, len ak dostanú napätie, ktoré nebude kolísať vplyvom porúch či poddimenzovaných rozvodov.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: byt elektroinštalácia rekonštrukcia
Zdieľať článok

Diskusia