Dni zatvorených dverí: 2. časť

16. 07. 2008
Zdieľať

Myslíte si, že u vás nie je čo vziať? Aby ste neboli prekvapení! Veď v takmer každej domácnosti sa nájde nejaká hotovosť, šperky, elektronika... Finančná strata však nemusí byť tou najhoršou ujmou – omnoho viac vás môže bolieť zničenie pre vás drahocenných a pre nezasvätených bezcenných vecí, ako sú fotografie a pamiatky na blízkych, oveľa viac sa vás môže dotknúť to, že niekto narušil váš súkromný priestor, a tak vás doma pripravil o pocit bezpečia. Iste, ak sa do vášho domu alebo bytu chce niekto naozaj dostať, zrejme sa aj dostane, nie každý zlodej však ide na istotu. Väčšina si vyberá cestu menšieho odporu.Zámky, vložky, kovania


Dni zatvorených dverí: 2. časť

156421

Pre bezpečnosť vstupných dverí je dôležitá nielen pevnosť dverného krídla či počet a rozmiestnenie aktívnych i pasívnych istiacich bodov. Kľúčová je aj konštrukcia a ochrana prvkov, ktoré ovládajú rázvorový systém, teda bezpečnostná vložka a kovanie.
Rázvorový mechanizmus bezpečnostných dverí sa ovláda špeciálnou cylindrickou vložkou, vložku a mechanizmus zámku chráni kovanie. Bezpečnostná trieda kovania a vložky musí byť zladená s bezpečnostnou triedou ako dverí – vhodné kombinácie určuje norma. Práve vložka zámku býva prvým terčom útoku zlodejov, preto by mala odolať odvŕtaniu, vyhmataniu planžetou a dynamickej rázovej metóde (takzvanej SG metóde), mala by byť chránená aj proti rozlomeniu či vytrhnutiu. Rozličné bezpečnostné vložky ponúkajú navyše aj rôzny komfort pri používaní – niektoré môžete odomknúť aj vtedy, ak je z druhej strany dverí zasunutý a pootočený kľúč (takzvané priechodné vložky), iné sa dajú jednoducho prekódovať, ak stratíte kľúč.
 


Dni zatvorených dverí: 2. časť

156432


Dni zatvorených dverí: 2. časť

156433

Firmy ponúkajú aj bezpečnostné vložky, pri ktorých možno odomknúť dvere, hoci je zvnútra zastrčený kľúč. Je to praktické, najmä ak si zabuchnete dvere s kľúčom v zámku (dolu). Pomerne obľúbeným riešením je aj bezpečnostná vložka, ktorá sa zvnútra neovláda kľúčom, ale olivou (hore). Vložka G-U BKS Janus so 4 radmi kolíkov je odskúšaná podľa EN 1303 na bezpečnostnú triedu 6, v ponuke je aj vo vyhotovení na zamykanie z oboch strán. (G-U, EVVA)

Kovanie chráni uzamykací mechanizmus pred pôsobením vonkajšej sily (vylomením či odvŕtaním) – dva štíty z tvrdeného kovu sú z oboch strán dverného krídla (ale montujú sa len zvnútra), v štítoch je otvor na bezpečnostnú vložku, cylinder vložky môže kryť rozeta, ktorá chráni vložku pred rozlomením a odvŕtaním. Súčasťou kovania je aj kľučka (obyčajne zvnútra, teda zo strany bytu) a držadlo alebo guľa (z vonkajšej strany).
 


Dni zatvorených dverí: 2. časť

156423


Dni zatvorených dverí: 2. časť

156424

Základom všetkých bezpečných odomykateľných prvkov je cylindrická zámková vložka. Musí spĺňať najvyššie kritériá bezpečnosti – odolnosť proti vyhmatnutiu, vytrhnutiu, rozlomeniu a odvŕtaniu. Dnes sa používajú cylindrické vložky až s desiatimi nastavovačmi, ktoré neomylne spoznajú ten správny kľúč. (EVVA) Ďalším kúskom v mozaike bezpečnosti je dostatočne sofistikovaný kľúč, ktorý nemožno len tak skopírovať. (EVVA)

Bezpečnostné triedy vložiek a dverových kovaní
Na označenie bezpečnosti zámkových vložiek a kovaní sa používajú triedy 1 až 4 – pre lepšiu prehľadnosť ich firmy usporiadali do takzvanej pyramídy bezpečnosti, kde sú jednotlivé stupne odlíšené farebne. Za bezpečnostné sa považujú vložky a kovania zaradené do stupňa 3 a 4, pričom pre byty a rodinné domy je vhodný už 3. stupeň, ktorý je dostatočnou zábranou proti vlámaniu a akceptujú ho aj poisťovne. To, v ktorej bezpečnostnej triede majú byť zámok a vrchné kovanie pre rôzne typy bezpečnostných dverí, určuje norma (EN1627-30).

Ochrana kľúča proti kopírovaniu

Jedna vec je ochrana dverí proti násilnému otvoreniu, druhá vec je ochrana proti otvoreniu dverí správnym kľúčom v nesprávnych rukách. Bežným spôsobom zabezpečenia pred takouto nemilou udalosťou je ochrana kľúča proti jednoduchému kopírovaniu podľa iného kľúča – nový kľúč vám zhotovia len autorizované kľúčové služby na základe bezpečnostnej karty, ktorú dostanete pri kúpe bezpečnostnej vložky spolu s kľúčmi, alebo kľúča a bezpečnostnej karty. Aj napriek tomuto opatreniu sa však odporúča pri strate kľúča od bezpečnostných dverí dať bezpečnostnú vložku prekódovať v servisnom stredisku alebo ju čo najrýchlejšie vymeniť za novú.
 


Dni zatvorených dverí: 2. časť

156431

Pre tých, ktorí často strácajú kľúče, je praktickým riešením bezpečnostná vložka s takzvaným semaforovým systémom.

K vložke vám pribalia tri súpravy kľúčov – každá je označená inou farbou (zelená, oranžová, červená – preto je v názve semafor) a má iné kódovanie. Ak stratíte kľúč, stačí zasunúť do zámky kľúč z nasledujúcej súpravy a vložka sa sama prekóduje. Pôvodnou súpravou kľúčov potom už dvere nepôjdu otvoriť. (Mul-T-Lock)

Zárubne

Pomerne jednoduchou cestou, ako sa dostať do bytu alebo domu bez kľúča, je roztiahnuť zárubňu. Preto k bezpečnostným dverám patrí aj bezpečnostná zárubňa – vytvorí s dverami a uzamykacím systémom dostatočne odolný celok, za ktorého funkčnosť ručí dodávateľská firma. V niektorých prípadoch možno v bytoch použiť aj pôvodnú kovovú zárubňu, avšak vhodným spôsobom spevnenú a upravenú.

Pri kúpe bezpečnostných dverí sa ale oplatí zvážiť výmenu zárubne aj preto, že na upravenú pôvodnú zárubňu sa nevzťahuje záruka. Bezpečnostné zárubne sú špeciálne profilované, vyhotovené s veľkou presnosťou z plechu hrubého 2 mm. Majú pripravené a niekoľkonásobne spevnené otvory na všetky istiace body a sú zaistené oceľovým prahom. Ich vytrhnutiu bráni kotvenie do ostení, roztiahnutiu zas betónová výplň.

Ďalšie vlastnosti vstupných dverí

Dvere do bytov sú vlastne dverami interiérovými, takže sa na ich povrchovú úpravu nekladú zvláštne nároky. Ich dizajn je teda len otázkou vášho vkusu. Okrem bezpečnosti je druhou dôležitou vlastnosťou vstupných dverí do bytu požiarna odolnosť – norma pri nich požaduje požiarnu odolnosť minimálne 30 minút (EI 30). Po celý tento čas by mali dvere obmedziť šírenie ohňa a dymu v objekte.

Bezpečnostné dvere môžu mať tiež zlepšené tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti. Omnoho vyššie nároky sa kladú na vstupné dvere do rodinných domov, najmä na ich povrchovú úpravu, ktorá by mala dlhé roky odolávať poveternostným vplyvom, ale aj na schopnosť izolovať tepelne a zvukovo. Navyše, takéto dvere by mali materiálom aj štýlom ladiť s oknami a fasádou domu.
 


Dni zatvorených dverí: 2. časť

156436


Dni zatvorených dverí: 2. časť

156435

Pri bezpečnostných dverách musia aj sklené výplne zodpovedať bezpečnostnej triede dverí. Na odolnosť proti pokusom o násilné vniknutie sa testuje nielen samotné sklo, ale aj jeho uchytenie a kotvenie vo dverách. (Adlo) Príklad najmodernejšej techniky – zasklené vstupné dvere so systémom prístupovej kontroly (Fingerprint). Snímač odtlačku prsta je integrovaný do rámového profilu. (Schüco International KG)

Najmä v domoch možno vstupné dvere oživiť aj sklenými výplňami. Sklo môže byť buď bezpečnostné, alebo špeciálne, v oboch prípadoch je v ponuke jednoduché zasklenie aj izolačné dvojsklo do exteriéru. Bezpečnostné sklo má z vnútornej strany bezpečnostnú fóliu, takže spĺňa bežné nároky na odolnosť proti vlámaniu, nie je však testované na bezpečnosť. Špeciálne certifikované sklá spĺňajú normou stanovené nároky na bezpečnosť v triedach 2, 3, a 4; takéto sklo vždy zodpovedá bezpečnostnej triede dverí, v ktorých je osadené.

Na odolnosť proti pokusom o násilné vniknutie sa vyvíja a testuje nielen samotné sklo, ale aj jeho uchytenie a kotvenie vo dverách (musí odolať pokusom o vypáčenie celého skla, jeho vyrazenie, vymontovanie a podobne). To zaručuje porovnateľnú bezpečnosť zasklených dverí s plnými. Podobné parametre spĺňa aj zasklenie bočných svetlíkov a nadsvetlíkov.
 

Najmä pri drevených dverách a drevenej zárubni sú dôležitými bezpečnostnými prvkami zaistenie dverí proti vysadeniu z pántov, ako aj protiplech zámku z masívneho oceľového plechu, ktorý obmedzí možnosť vypáčenia dverí.


Dni zatvorených dverí: 2. časť

156429

Čiastkové vylepšenia

Vlastnosti bežných dverí možno do istej miery vylepšiť čiastkovými úpravami alebo pridaním bezpečnostných prvkov. Napríklad ľahkému prekopnutiu dverí zabránite oplechovaním z vnútornej strany, doplniť sa dajú aj kovové výstuhy – vystužené dverné krídlo sa pri pôsobení silou neprehne a nedovolí nasadiť páčidlo. Nasadenie páčidla skomplikuje aj kovový pás po obvode dverí a zakrytá škára medzi dverami a zárubňou. Samozrejmosťou by mal byť bezpečnostný (zapustený) zámok s cylindrickou vložkou, krytý bezpečnostným kovaním, dvere však môžete vybaviť aj prídavným rázvorovým uzamykacím systémom alebo prídavným vrchným zámkom s retiazkou.

Priečna závora z vnútornej strany dverí môže zvýšiť ich odolnosť proti vyrazeniu alebo vysadeniu z pántov, je však riešením len pri dverách s dostatočne pevnou konštrukciou. Navyše tu hrozí prevalenie dverí práve cez závoru. Masívna priečna závora môže zabrániť aj vypáčeniu alebo rozlomeniu dvojkrídlových dverí. Zvýšenie bezpečnosti čiastkovými vylepšeniami sa odporúča najmä v historických objektoch a pri rekonštrukciách starších domov. Na výsledok lacných úprav starých panelákových dverí sa však špecialisti na bezpečnostné dvere pozerajú pomerne skepticky. V oblasti bezpečnosti totiž platí priama úmera: čím nižšia cena, tým nižšia bezpečnosť. Takéto opatrenia navyše nie sú certifikované a nie je si zaručená ich účinnosť.
 

Prídavný bezpečnostný zámok zvyšuje počet uzamykacích miest dverí a môže poskytovať aj možnosť bezpečnostného pootvorenia dverí – môže mať buď bezpečnostnú retiazku, alebo teleskopickú bezpečnostnú záchytku. (EVVA).

Dni zatvorených dverí: 2. časť

156426

Špeciálnou kapitolou o dodatočných úpravách je zárubňa – to, či pre nové bezpečnostné dvere postačí upraviť pôvodnú, alebo bude potrebná zárubňa nová, dokáže posúdiť len technik na základe obhliadky (pôvodná zárubňa môže byť poškodená, deformovaná, zle osadená alebo z iného dôvodu nevyhovuje kritériám na osadenie bezpečnostných dverí). Zárubňa sa dá spevniť oceľovým profilom alebo masívnejším štítom, je dobré ju tiež ukotviť do ostenia. Bežným a účinným spôsobom dodatočného spevnenia oceľových zárubní je zaliatie zvislíc riedkym betónom. Po jeho vytvrdnutí sa nedá zárubňa roztiahnuť ani heverom. Na spevnenie pôvodných oceľových zárubní možno použiť aj špeciálne vonkajšie zosilnenie, ktoré môže byť vo viacerých farebných odtieňoch. Do zárubne treba tiež vyvŕtať (najlepšie je ich aj spevniť) otvory potrebné na uzamykacie a zabezpečovacie prvky (istiace čapy).
 

Bezpečnosť bežných dverí sa dá zvýšiť:

 • oceľovým plechom a vystužením dverného krídla
 • spevnením zárubne
 • prídavným rázvorovým zámkom, vrchným zámkom alebo priečnou závorou
 • samozrejmosťou by mal byť bezpečnostný zámok s cylindrickou vložkou chránený bezpečnostným kovaním

Vyberte si

 • typ dverí (bezpečnostnú triedu)
 • zámok, vložku a kovanie
 • povrchovú úpravu dverí zvonku aj zvnútra
 • ďalšie vlastnosti dverí (tepelná a zvuková izolácia – pri kvalitných bezpečnostných dverách je automaticky ich súčasťou, nepriestreľné…)
 • priezor (bežný alebo panoramatický)
 • prídavný zámok (môže a nemusí byť)
 • retiazku alebo poistné ramienko (môže a nemusí byť)
 • zárubňu
Kategória: Dvere, brány Stavba a rekonštrukcia
Tagy: bezpečnostné dvere dvr kovania vložky zámky zárubne
Zdieľať článok

Diskusia