Dom, ktorý vonia drevom

Dom, ktorý vonia drevom

24. 08. 2009
Zdieľať

Drevo je univerzálna surovina, z ktorej sa dá vyrobiť prakticky čokoľvek. Drevo je dobre opracovateľné, má vynikajúce konštrukčné vlastnosti, je pevné a pružné a má dobré tepelné vlastnosti (stavba z dreva sa správa ako nízkoenergetický dom), pričom je všeobecne dostupné. Drevo je surovina, z ktorej sála energia a teplo. Drevo je krásny, prirodzený, ušľachtilý materiál, ktorý má svoje osobité čaro, svoju dušu. Drevo je najperspektívnejšou surovinou, ekologickým a kreatívnym materiálom budúcnosti. Drevo ponúka dokonalé možnosti bezodpadového spracovania. Drevo je recyklovateľné, nezaťažuje prostredie ani pri vzniku, ani pri likvidácii. Tak prečo ho nepoužiť na stavbu domu?

Drevo sa v moderných stavbách používa na realizáciu prakticky všetkých nosných konštrukcií, takže aj pri drevodomoch možno uplatniť rôzne stavebné systémy.


Dom, ktorý vonia drevom

212644

Aj drevo má výhody

Domy z dreva majú porovnateľné vlastnosti s budovami na silikátovej báze. Rozhodnutie o použití dreva ako stavebného materiálu vyplynulo zo všeobecných vlastností tejto stavebnej suroviny. Vhodné užívateľské vlastnosti, priaznivé psychické a fyziologické pôsobenie na človeka, vysoké estetické hodnoty stavieb, rýchla realizácia drevených stavieb – to je iba zopár predností, ktoré ponúkajú drevené domy. Drevo je v stavebníctve všestranne využiteľná surovina. Uplatňuje sa pri nosných a výplňových konštrukciách drevených stavieb, ale aj pri stavebnostolárskych výrobkoch, ako sú drevené okná a dvere, zimné záhrady, drevené schody, obklady a taktiež v nábytkárstve.
 

Drevostavba je určite jedno z množstva riešení, ako získať vlastnú strechu nad hlavou. V závislosti od umiestnenia domu a kvalite práce patrí k veľmi zaujímavým a rýchlym spôsobom výstavby domu. Ak však kupujete už hotovú drevostavbu, je lepšie dohodnúť sa s nezávislým odborníkom na podrobnej prehliadke a nepodceniť ani ten najmenší detail.

Aké sú drevené domy

Až 90 % času trávi človek v uzavretých priestoroch, a preto by mal byť domov nášmu zdraviu prospešný. Drevo tieto vlastnosti má. Biologické a ekologické parametre, tepelnoizolačné schopnosti, nízke vykurovacie náklady, samočinné regulovanie vlhkosti a nenapodobiteľná estetika – to sú výhody, ktoré ponúka jedine rodinný dom z dreva.


Dom, ktorý vonia drevom

212638

Drevodom plne zodpovedá všetkým požiadavkám ekológie, zdravého životného štýlu a zdravého bývania. Je mimoriadne vhodný pre alergikov a astmatikov. Drevo má – okrem zvláštnej neopísateľnej moci – množstvo skvelých vlastností, ktoré ho predurčujú na výstavbu rodinných domov alebo na využitie v interiéri bytu. Je to najmä pocit tepla – tak optický, ako aj fyziologický, pretože dokáže preberať a udržiavať teplotu okolitého prostredia. Keďže rozdiel teplôt medzi jeho povrchom a okolím je minimálny, je príjemné na dotyk. Je nevodivé, preto nám na rozdiel od rôznych druhov plastových materiálov nemôže znepríjemňovať život rôznymi výbojmi statickej energie. Dokáže viazať vlhkosť a v prípade, že hodnota vlhkosti vzduchu v miestnosti poklesne, znovu ju vydá spať do suchšieho prostredia. Taktiež má dobré akustické vlastnosti – tlmí a pohlcuje hluk. Stavby z dreva sú účelné a majú nízke náklady na vykurovanie i údržbu. Drevostavby väčšinou majú vďaka skladbe obvodového plášťa veľmi priaznivé tepelnoizolačné vlastnosti. Na rozdiel od ťažkých klasických materiálov však drevo nemá schopnosť akumulácie. Stavba sa teda veľmi rýchlo vyhreje, pretože sa vykuruje len vlastný priestor, a nie steny, ale ak sa prestane kúriť, drevo neudrží teplotu tak dlho ako tehly, betón alebo kameň.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Najvýraznejšie rozdiely oproti klasickým murovaným domom a zároveň najväčšie výhody pri realizácii drevených konštrukčných systémov ponúka konštrukčný spôsob a rýchlosť výstavby drevodomov. Nároky na vybavenie staveniska a zaťaženie okolia pri výstavbe sa tak znižujú, čím sa šetrí množstvo financií. V drevenom dome môžete bývať už o niekoľko týždňov. Výstavba je veľmi rýchla, pretože drevo je materiál ľahko opracovateľný; rýchlosť výstavby však, samozrejme, závisí aj od zvoleného typu konštrukčného systému. Drevené prvky sa jednoducho spájajú rozličnými kovovými spojovacími prvkami, s čím úzko súvisí ľahká montáž, preprava alebo skladovanie.
 

Konštrukčné systémy drevostavieb

V drevených stavbách sa na základe konštrukcie steny rozlišujú tieto konštrukčné systémy:
• zrubová stenová konštrukcia,
• panelová konštrukcia,
• stĺpiková konštrukcia,
• skeletová sústava,
• hrazdená konštrukcia,
• stenová sústava z prefabrikovaných tvaroviek,
• bunkový systém.

Medzi významné prednosti drevodomov patrí aj suchý proces výstavby. Mokrý proces sa dá pri výstavbe drevostavby úplne vylúčiť, takže odpadajú aj poruchy a chyby spôsobené vplyvom vlhkosti. Drevený dom môžete po ukončení výstavby ihneď užívať. Pretože skladbu obvodového plášťa aj vnútorných priečok možno optimálne zvoliť, majú drevostavby tenšie steny ako ostatné typy domov. Pri rovnako zastavanej ploche sa teda získa viac vnútorného priestoru na bývanie.


Dom, ktorý vonia drevom

212645

Čo hovorí proti

Medzi nevýhody drevených konštrukcií patrí ich životnosť a trvanlivosť, a to najmä častí, ktoré sú nechránené a vystavené trvalému pôsobeniu poveternostných vplyvov. Morálne sa drevená stavba opotrebúva po asi 50 rokov, životnosť a funkčnosť však dosahuje 100 a viac rokov. K nevýhodám drevostavieb treba pridať nižšiu odolnosť proti požiaru v porovnaní so silikátovými materiálmi, ako sú tehla a betón. Požiarna odolnosť sa dá zlepšiť obkladmi z nehorľavých materiálov alebo použitím retardérov horenia.

Drevo ako ortotrópno-anizotrópny materiál má v každom smere rozličné vlastnosti a vplyvom vlhkosti dochádza k objemovým a tvarovým zmenám. Výslednú kvalitu výrobku z dreva však možno výrazne ovplyvniť nielen kvalitným návrhom konštrukcie, ale aj vhodnou technológiou výroby, ktorá túto prirodzenú vlastnosť dreva rešpektuje. Na dreve často vidieť jeho prirodzené znaky (chyby) – hrče, trhliny, smolníky a podobne. Nežiaduce estetické pôsobenie týchto chýb sa dá znížiť vizuálnym triedením. Poruchy výrobkov z dreva vplyvom tvarových zmien a chýb môžeme eliminovať napríklad vhodným druhom konštrukcie, správnou technológiou výroby či ochranou pred pôsobením vlhkosti. Nežiaduce tvarové zmeny prírodného dreva sa obmedzia jeho zlepením z viacerých vrstiev, čiže vytvorením lepeného lamelové dreva.

K nevýhodám drevených konštrukcií patrí nižšia odolnosť proti živelným pohromám, ako sú víchrica či uragán. Na druhej strane sa drevostavby osvedčili v iných náročných prírodných podmienkach napríklad v seizmických oblastiach alebo pri záplavách, pretože dokážu bezpečnejšie odolať náporu vody.
 

Ticho alebo hluk v drevostavbe

Pri posudzovaní drevostavieb z hľadiska zvukovej izolácie treba rozlíšiť hluk krokový a hluk z okolitého prostredia. Pri krokovom hluku vyžadujú domy na báze dreva kvalitnejšie odhlučnenie. Pri šírení zvuku napríklad z izby do izby, respektíve z ulice, je zvuková izolácia výrazne lepšia, pretože izolácia sa dáva aj do vnútorných priečok a, ako je známe, zvuk sa lepšie šíri monolitickou stenou ako nehomogénnou tepelnou izoláciou, ktorá tvorí výplň steny. Šírenie krokového hluku sa dá výrazne znížiť napríklad použitím betónovej vystuženej stierky s hrúbkou asi 6 cm v skladbe podkrovnej podlahy. Táto stierka sa nedoťahuje až ku krajom miestnosti, a preto sa hluk neprenáša do zvislých konštrukcií ďalších poschodí objektu. Pod betónovú stierku sa odporúča použiť tvrdší extrudovaný polystyrén, ktorý zabráni prenosu hluku podlahou do prízemia.

Článok bol uverejnený v časopise Eko dom.

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: drevodom stavba
Zdieľať článok

Diskusia