Drevo pod šírym nebom

Drevo pod šírym nebom

06. 11. 2006
Zdieľať

Drevo patrilo k tradičným stavebným materiálom obyvateľov strednej Európy už v časoch prehistorických. A pre výborné vlastnosti jeho obľuba stále rastie. Ako všetko krásne, aj drevo má svoje slabiny – vďaka svojmu prírodnému pôvodu je potravou pre huby, plesne a hmyz. Napriek tomu sa nemusíme ničoho báť – ak dodržíme potrebnú starostlivosť.


Drevo pod šírym nebom

66431

Ochrana dreva, ktorá zabezpečuje potrebnú funkčnú životnosť, sa začína už pri vhodnom konštrukčnom riešení. Rizikovým miestom sú napríklad spoje. Ďalší stupeň ochrany predstavujú nátery, ktorými mnohonásobne predĺžime životnosť dreva a zároveň zvýšime jeho estetické kvality. Prirodzený vzhľad si drevo dlho zachováva len v temperovanom a suchom prostredí interiéru. V exteriéri alebo vo vlhkom prostredí sa musí najprv ošetriť príslušnými prostriedkami.

Skôr než začneme

Pomocou farieb, lakov a prostriedkov s fungicídnymi, insekticídnymi a protiplesňovými vlastnosťami predlžujeme funkčné a estetické vlastnosti dreva. Aby mal náter dostatočnú životnosť, ochrannú účinnosť a pekný vzhľad, musí podklad spĺňať tieto požiadavky:

  • drevo pred aplikáciou náteru musí byť zdravé, suché, dobre vyzreté, rovnakej kvality, bez hrčí a živicových miest,


  • povrch nesmie byť rozpraskaný a nesmú sa na ňom vyskytovať nedohobľované miesta, nedočistené polodrážky, neodstránené živicové plôšky v ňom,


  • hrany musia byť jemne zaoblené na polomer 2 až 4 mm.
Drevo pod šírym nebom

66433


Drevo pod šírym nebom

66434


Drevo pod šírym nebom

66435


Rast huby v dreve okenného rámu pod mikroskopom. (Glasurit)


Drevo pod šírym nebom

66436


Drevo pod šírym nebom

66437


Nechránené: huba spôsobuje modranie a prerastá celým drevom


Chránené: rozsiahla ochrana zastaví rast húb


Podmienky na zhotovovanie a schnutie náterov

Natierame zásadne v suchom prostredí pri teplotách okolo 20 °C. Pri nižších teplotách sa znižuje penetrácia ochranného prostriedku do dreva, preto sa neodporúča púšťať do prác pri teplotách nižších než 10 °C. Insekticídne prípravky aplikujeme v období krátko pred výletom hmyzu, najlepšie v máji až septembri.


Drevo pod šírym nebom

66429

Spôsoby aplikovania náterov

V domácich podmienkach sa najlepšie osvedčili náter a nástrek, o niečo menej máčanie a ponáranie.
Náter je najekonomickejší. Pretože takmer nedochádza k stratám roztoku, môžeme podľa štvorcového metra vypočítať potrebné množstvo ochranného prostriedku. Náter sa nanáša na očistené drevo štetcom alebo valčekom. Väčšinou sa nanášajú dve až tri vrstvy, ktoré sa aplikujú postupne po vsiaknutí predchádzajúcich.
Pri nástrekoch môžu vznikať väčšie straty ochranného prostriedku v závislosti od konštrukcie. Preto sa odporúča prvú vrstvu natrieť. Nástrek zvyčajne využijeme pri ťažko prístupných alebo rozmerných konštrukciách.
Ponorenie alebo máčanie. Pomocou tejto metódy dosiahneme hlbšiu impregnáciu dreva. Všetko závisí od dĺžky ponorenia a do určitej miery aj od teploty kúpeľa. Čas sa pohybuje od 30 minút až do dvoch-troch dní. V tomto prípade sme však obmedzení veľkosťou impregnačnej vane a aj spotreba ochranného prostriedku je vysoká. Drevo sa potom musí nechať vyschnúť pod prístreškom.


Drevo pod šírym nebom

66438

Výber chemických ochranných
prostriedkov

Odborníci rozdeľujú drevené konštrukcie podľa ohrozenia do piatich tried. Podľa toho, kde je drevo umiestnené, akú vlhkosť trvalo prekračuje a ďalej podľa druhu biotických škodcov, pre ktoré sú určené. Sortiment náterových látok je veľmi široký. Kedysi sa najviac používali olejové (fermežové) farby, neskôr syntetické (alkydové) nátery a dnes sú to vodou riediteľné náterové látky. Posledné spomínané majú niekoľko výhod: na riedenie aj umývanie stačí obyčajná voda, sú ekologicky šetrné a všeobecne pružnejšie než farby syntetické. Nátery musia na dreve vytvárať súvislé povlaky, byť trvalo pružné, odolávať dlhodobému pôsobeniu vlhkosti, slnečnému žiareniu, a to najmä UV žiareniu a ďalším nepriaznivým činiteľom.


Drevo pod šírym nebom

66439

Bezfarebné vonkajšie laky na drevo

Častou požiadavkou je udržať prirodzenú krásu dreva bezfarebnými nátermi. Niektorí výrobcovia (napríklad Balakryl) ponúkajú lesklé aj matné varianty. Vonkajší lak nanášame v troch i viacerých vrstvách v intervale štyri až šesť hodín. Jednotlivé nátery prebrúsime brúsnym papierom č. 240 až 280.

Morenie dreva

Morenie zvýrazňuje typickú farbu dreva a súčasne umožňuje vyrovnať menšie rozdiely v prírodnom zafarbení. Veľmi dôležitou vlastnosťou moridiel je prelakovateľnosť namorených plôch bežnými typmi bezfarebných lakov. Moriť môžeme iba drevo, ktoré je dobre vybrúsené a nie je znečistené. Dôležité je dokonale odstrániť prach po brúsení.

Ochrana dreva krok za krokomDrevo pod šírym nebom

66430

Krok 1

Drevo najprv zbavíme prachu, starých náterov, mastných škvŕn a porušených častí. Na odstránenie prachu môžeme použiť napríklad vysávač. Staré nátery je najlepšie odstrániť kefou alebo škrabkou. Na mastné škvrny použijeme vhodné riedidlo, nesmieme zabudnúť ani na zvyšky kôry a lyka.

Odstraňovanie živice

Živica, ktorá sa nachádza v dreve, môže spôsobovať rozličné poruchy, preto ju treba odstrániť, a to vyškriabaním, vytavením horúcim telesom alebo vymývaním riedidlom (napríklad S 6005 alebo C 6000 a pod.).


Drevo pod šírym nebom

66440

Brúsenie dreva

Pekný vzhľad a dostatočnú životnosť náterov dosiahneme vtedy, ak je drevo dobre a na hladko vybrúsené. Zvyčajne brúsime dva- až trikrát, začneme brúsnymi papiermi s hrubším zrnom č. 60 až100. Najprv brúsime kolmo na letokruhy a pri druhom brúsení v ich smere (vtedy použijeme brúsny papier 120 až 180). Po prvom brúsení je vhodné povrch dreva navlhčiť vodou alebo 3 až 5 % roztokom kostného gleja. Rovnomerne namočené plochy treba nechať schnúť aspoň dve hodiny pri teplote 20 °C a potom vybrúsiť do hladka. Tento postup treba dodržať najmä pri dreve, ktoré plánujeme ošetriť bezfarebným alebo transparentným náterom a cieľom je vytvoriť čo najdokonalejší povrch. Niekedy postačí prebrúsenie brúsnym papierom č. 80 až100.

Odstránenie náterov brúsením

Hrubé vrstvy náterov s malou priľnavosťou môžeme odstraňovať brúsením brúsnymi papiermi, drôtenou kefou, škrabkou alebo oceľovou vlnou. Na odstraňovanie náterov na veľkých rovných plochách sú vhodné elektrické vibračné alebo kotúčové brúsky.


Drevo pod šírym nebom

66432

Opaľovanie náterov

Tento spôsob sa odporúča použiť na odstránenie hrubých náterov z hladkých plôch dreva bez plastických ozdôb. Na odstránenie náterov sa používa plameň benzínovej lampy, plynového alebo horúcovzdušného horáka. Zmäknutý náter sa hneď odstraňuje stierkou alebo škrabkou. Spálené alebo oškvrčané zvyšky odstránime brúsnym papierom alebo pemzou. Keďže sa môžu uvoľňovať nebezpečné plyny, lepšie je pracovať vonku alebo aspoň v dobre vetranej miestnosti.

Odstraňovače náterov

Zmes organických rozpúšťadiel obsiahnutých v odstraňovači náterov zreaguje s náterom a ten sa potom zoškriabe stierkou. Treba používať ochranné prostriedky a odpad sa musí ekologicky zlikvidovať. Odstraňovače s prísadou vosku nie sú vhodné na savé podklady, to znamená, že ani na drevo.


Drevo pod šírym nebom

66441

Krok 2

Aplikujeme fungicídne moridlo alebo fungicídnu lazúru. Odborníci upozorňujú, že povrchová úprava náterovými látkami bez fungicídnych prostriedkov zabraňuje prirodzenému vysychaniu, čo umožňuje pôsobenie drevokazných húb.

Krok 3


Úprava náterových látok

Viečko obalu najprv očistíme od prachu a iných nečistôt. Ak je na povrchu náterovej látky škrupina, opatrne ju od steny odrežeme a položíme na sitko, aby zachytená náterová látka mohla odkvapkať späť do plechovice. Potom dôkladne rozmiešame a zriedime náterovú látku podľa návodu uvedeného výrobcom. Riedidlo sa pridáva po malých dávkach za stáleho miešania.


Drevo pod šírym nebom

66442

V prípade, že máme náterovú látku v niekoľkých menších obaloch, a ak nám záleží na presnom odtieni konečného náteru, odporúča sa preliať všetku farbu do väčšej nádoby a dokonale premiešať. Akékoľvek úpravy môžeme vykonávať, až keď náterová látka dosiahne teplotu okolitého prostredia (18 až 25 °C). Potom sa môžeme pustiť do práce – nanesieme prvú vrstvu lazúrovacieho laku, ktorý sa podľa savosti dreva napenetruje.

Krok 4

Podľa potreby prebrúsime brúsnym plátnom so zrnitosťou 150 až 240.

Krok 5

Nanesieme vrchný náter alebo nátery (lazúrovací lak), ktorý zabezpečuje požadovanú ochranu pred vplyvmi okolitému prostrediu a zároveň plní estetickú funkciu.


Drevo pod šírym nebom

66443


Drevo pod šírym nebom

66444


Vrchný náter (lazúrovací lak) zaistí potrebný estetický dojem, ale súčasne má aj ochrannú úlohu. (Balakryl)


Spravidla natierame viackrát. Jednotlivé vrstvy prebrúsime. (Balakryl)
Slovníček:

Biotické (biologické) škodce – organizmy, ktoré narušujú alebo ničia štruktúru dreva. Sú to najmä drevokazné a drevo sfarbujúce huby, drevokazný hmyz, baktérie a plesne
Fungicídne (protihubové) prostriedky – látky toxické pre drevokazné a drevo sfarbujúce huby
Insekticídne (protihmyzové) prípravky – látky toxické pre hmyz
Impregnačné látky – ochranné látky prenikajúce do dreva, ktoré netvoria povrchový film
Penetrácia – schopnosť chemických ochranných prostriedkov prenikať do hĺbky drevnej hmoty

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: lak náradie náter ochrana dreva
Zdieľať článok

Diskusia