Ekonomické stavby: Počet živnostníkov s vlastným bývaním medziročne vzrástol až o 20 percent

14. 10. 2013 Zdieľať

Až o jednu pätinu viacej klientov z radu živnostníkov zaznamenala v tomto roku spoločnosť Ekonomické stavby. Tí začali vo zvýšenej miere využívať služieb spoločnosti pri dosiahnutí na hypotéku a stavbu vlastného rodinného domu. Bankové domy naďalej hodnotia finančné možnosti živnostníkov na základe nevypovedajúcich daňových priznaní a preto je ich získanie veľmi problematické. Spoločnosť Ekonomické stavby vďaka svojmu prístupu vybavia hypotéku aj týmto klientom.

Hypotéka, ktorá je bežným spôsobom financovania vlastného bývania by mala byť rovnomerne dostupná pre všetkých, ktorí majú dostatočné finančné zázemie. Slovenskí živnostníci sú ale v porovnaní s tými, čo majú uzatvorenú klasickú pracovnú zmluvu vo výraznej nevýhode. Bankové domy v súčasnej dobe neponúkajú dostatočné flexibilné riešenie v rámci ktorého by dokázali ta-kýmto klientom vyjsť v ústrety. Možnosť hypotéky závisí na doložení daňového priznania za po-sledný rok, to je však skresľujúce a nemá dostatočný vypovedací charakter.


Ekonomické stavby: Počet živnostníkov s vlastným bývaním medziročne vzrástol až o 20 percent

1260005
EKONOMICKÉ STAVBY s.r.o.

Uveďme príklad z praxe. Drobný živnostník využije v daňovom priznaní uplatňovanie skutočných nákladov nakoľko zarába dobre a metóda paušálnych výdavkov sa mu nevyplatí. Mesačne mu pre rodinu zostane viacej ako 1400 EUR. Po odpočítaní skutočných nákladov, odpočítateľných položiek na manželku a deti je jeho základ pre banku nízky. Jeho obraty sú tiež pre banku nízke.  Banka takýto prípad následne vyhodnotí ako nevhodný.

Spoločnosť Ekonomické stavby dokáže vyjsť v ústrety aj týmto klientom. „Nárast klientov živnost-níkov nás samozrejme teší, uvítali by sme ale skôr zmenu v prístupu bánk k flexibilnejšiemu rieše-niu. Na Slovensku je až 238 000 živnostníkov čo nie je vôbec zanedbateľná skupina. Nemali by byť znevýhodňovaní oproti zamestnancom iba preto, že systém prideľovania hypoték je špatne nastavený,“ hodnotí situáciu riaditeľ spoločnosti Ekonomické stavby na Slovensku Aleš Urbánek.

Viac informácií na www.ekonomicke-stavby.sk 

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: ekonomicke rodinný dom stavba domu
Zdieľať článok