Bývajte v príjemnej klíme kachľovej pece

Bývajte v príjemnej klíme kachľovej pece

16. 12. 2005
Zdieľať

Viete, že pravá kachľová pec vyžarovaním tepelného žiarenia podobného slnku lieči prechladnutie a nádchu, bezprašným ionizovaným a vlhkým vzduchom pomáha astmatikom a alergikom, ionizáciou vzduchu uvoľňuje stres a navodzuje duševnú pohodu a zmierňuje reumatické ťažkosti, lebo nevytvára v miestnosti tepelné zóny?

Tieto výhody má však len pravá kachľová pec, stavaná ako ťažká akumulačná pec s tirolským spaľovaním. Väčšina firiem na Slovensku sa zaoberá stavbou menej náročných druhov kachľových pecí s hotovým kovovým ohniskom alebo inštalovaním kozubových vložiek. Pri tom sa v podstate pripojí ku komínu istý druh kovovej pece, ktorá sa potom obloží keramickým materiálom, umelým pieskovcom alebo kamennými doskami. Je to stavba veľmi rýchla a z požiarneho hľadiska bezpečná.

Prospešné záporné ióny


Bývajte v príjemnej klíme kachľovej pece

38528

Pravá kachľová pec funguje na princípe akumulačnej pece s keramicko-šamotovými stenami hrubými 8 až 18 cm. Vysoká teplota z vnútorného priestoru ohniska a ťahov pece sa pomaly odvádza cez keramický plášť vo forme sálania tepelného žiarenia do miestnosti. Pec nemá nijakú kovovú vykurovaciu vložku, ktorá by negatívne ovplyvňovala ionizáciu vzduchu v miestnosti. Pritom produkuje zdraviu prospešné záporné ióny, ktoré zlepšujú psychický stav a kladne vplývajú na okysličovanie krvi a duševnú pohodu človeka. Na trhu sú aj elektronické bytové ionizátory, ktoré nahradzujú nedostatok záporných iónov vo vzduchu miestností. Takýmto ionizátorom je aj kachľová pec. Vdychovanie kladných iónov spôsobuje útlm vyššej nervovej sústavy, nervozitu a bolesti hlavy.

Cirkulácia a sálanie

Tepelná energia sa z vykurovacieho telesa prenáša do miestnosti troma spôsobmi:

 • tepelnou vodivosťou látok,


 • konvekciou (prúdením, cirkuláciou),


 • sálaním (vyžarovaním tepelného žiarenia).
Z hľadiska vykurovania sú pri prenose tepelnej energie najdôležitejšie konvekcia a sálanie.


Bývajte v príjemnej klíme kachľovej pece

38527

Konvekcia (prúdenie, cirkulácia) sa uplatňuje vo väčšine bežných vykurovacích systémov, ako sú napr. ústredné vykurovanie, elektrické konvektory, teplovzdušné vykurovacie systémy, kozubové vložky, teplovzdušné kachľové pece a pod. Tepelná energia sa prenáša prostredníctvom vzduchu z vykurovacieho telesa do miestnosti. Nastáva silná cirkulácia vzduchu, víri sa prach, vysušuje sa vzduch. Keď povrchová teplota kovovej pece dosahuje 200 ºC, spaľujú sa prachové častice unášané vzduchom a do vzduchu sa uvoľňuje oxid uhlíka, čpavok a splodiny horenia. Tieto látky a suchý zaprášený vzduch dráždia sliznice, čo zvyšuje možnosť zápalových ochorení horných dýchacích orgánov. Na stene nad teplovzdušným vykurovacím telesom sa môže vytvoriť už po mesiaci kúrenia čierny fľak od sadzí zo spečeného prachu. Takýto vzduch vlastne dýchame.


Bývajte v príjemnej klíme kachľovej pece

38531

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Sálanie (vyžarovanie tepla) sa podobá vyžarovaniu slnečných tepelných lúčov, ktoré nezohrievajú vzduch a až po dopade na tuhé látky sa zmenia na tepelnú energiu. Kachľová pec produkuje podobné príjemné dlhovlnné mäkké tepelné žiarenie (ako slnko), ktoré sa od pece šíri rovnomerne všetkými smermi a zohrieva najprv všetky steny a predmety v miestnosti, od ktorých sa zohrieva vzduch. V dôsledku toho, že vzduch sa zohrieva rovnomerne od všetkých stien a predmetov, nenastáva cirkulácia vzduchu a vírenie prachu. Človek tiež prijíma toto príjemné tepelné žiarenie a má pocit tepelnej pohody už pri teplote vzduchu v miestnosti 19 až 20 ºC. Preto netreba prekurovať miestnosti na teplotu 23 až 24 ºC ako pri vykurovaní konvekčnými tepelnými zdrojmi (napr. radiátormi ústredného vykurovania). Na zvýšenie teploty v miestnosti o 1 ºC treba zvýšiť prívod tepelnej energie o 5 %. Ak potrebujeme zvyšovať teplotu v miestnosti o 4 ºC, stojí nás to o 20 % energie viac.

Projektovanie kachľovej pece

V rámci predprojektovej prípravy treba určiť a zabezpečiť:

 • polohu komína (aby bolo možné vykurovať priamo zdravým sálavým teplom čo najviac miestností),


 • účinnú výšku komína (spravidla väčšiu ako 5 m),


 • únosnosť podlahy alebo stropu od zaťaženia (únosnosť komína: keramického 600 až 1 200 kg, antikorového 60 až 100 kg; vykurovacích telies: 800 až 3 000 kg),


 • počet komínov (vzhľadom na počet a druh spotrebičov – pec, kozub, sporák),


 • veľkosť komínových prieduchov (zvyčajne 16 až 20 cm),


 • kvalitu komína (v novostavbách sú podľa normy prípustné len viacvrstvové izolované komíny s nízkymi tepelnými stratami a antikorové komíny).

Na projekt keramickej pece treba tieto podklady: • projekt domu s presnými rozmermi pôdorysu a výškami miestností,


 • konštrukcia a druh obvodového plášťa domu (izolačný: stavba z dreva, pórobetónu, montované rodinné domy; akumulačný: stavba z ťažkých materiálov, ako sú tehla, kameň, betónové tvárnice),


 • projekt vykurovania domu (koľko kW treba na vykúrenie jednotlivých miestností, keď pec vykuruje celý dom),


 • či je vykurovanie keramickou pecou hlavným spôsobom kúrenia v dome alebo doplnkovým vykurovaním,


 • výber druhu a tvaru keramických kachlíc (porcelánové, šamotové, hlinené),


 • výber glazúr (existuje 70 druhov farebných odtieňov v lesklých, polomatných a matných glazúrach),


 • výber architektonického stvárnenia telies.

Projekt keramickej pece má dve časti:


Bývajte v príjemnej klíme kachľovej pece

38529

1. Pôdorys – znázorňuje konkrétny variant umiestnenia sústavy vykurovacích telies v jednom, dvoch alebo troch podlažiach vykurovaných z jedného miesta. Z pôdorysu možno vypočítať cenu, výkon, dĺžku akumulácie pecí a určiť výšku zaústenia vykurovacích telies do komína, prieduchy teplovzdušného rozvodu, napojenie výmenníka na radiátory ústredného kúrenia, napojenie bojlera na ohrev teplej úžitkovej vody, prieduchy hypokaustického vykurovacieho systému. Zohľadňuje konkrétne želania zákazníka, napr. prikladanie paliva z chodby, rúru na pečenie z antikora zabudovanú do akumulačnej pece smerom do kuchyne, kozub orientovaný oproti sedacej súprave atď. Táto časť projektu i s variantnými riešeniami stojí od 1 000 do 2 000 Sk.

2. Bočné pohľady s variantnými riešeniami a architektúrou vykurovacích keramických telies. Táto časť projektu stojí 3 až 5 % ceny zvoleného variantu a je súčasťou ceny za realizáciu vykurovacieho systému.


Bývajte v príjemnej klíme kachľovej pece

38524

Vnútorná konštrukcia a technológia stavby sú know-how firmy a neposkytujú sa zákazníkom. Firma dáva záruku na funkčnosť pece od dvoch do desiatich rokov. Bežná životnosť šamotovej výstelky pece je päťdesiat až sto rokov. Know-how zahŕňa výpočet pece, veľkosť a tvar ohniska, dĺžku, priemer a druh ťahov, zakurovaciu klapku, antikorový výmenník na zvýšenie výkonu pece, určenie dynamického odporu prúdenia spalín, určenie polohy a veľkosti plynovej štrbiny, zloženie a hrúbku stien, polohu čistiacich otvorov, vnútornú technológiu osadenia dvierok, rúry na pečenie, výmenníka na ohrev vody do radiátorov, bojlera na teplú úžitkovú vodu, zadného vetrania na teplovzdušné vykurovanie podkrovia atď.


Bývajte v príjemnej klíme kachľovej pece

38532

Po vykonaní predprojektovej prípravy a vyhotovení konečného variantu projektu nasleduje objednanie a výroba keramiky, kovania, atypických stavebných prvkov. Výroba materiálu trvá minimálne šesť týždňov. Po kontrole a prevzatí stavebných prvkov a keramiky sa dohodne termín realizácie stavby. Stavba trvá štyri až osem dní. Pred stavbou pece musia byť hotové omietky, uzavretá stavba domu (osadené okná, dvere), podlaha vo výške hotovej podlahy s vrchným betónovým poterom (pred ukladaním dlažby, parkiet, PVC). Teplota v miestnostiach musí byť aspoň 17 ºC. V konštrukcii podlahy pod pecou nesmie byť nijaká stlačiteľná vrstva (polystyrén, Nobasil, perlit), môže sa nahradiť pórobetónovými tvárnicami, ktoré sú izolačné, a pritom nestlačiteľné (Hebel, Ypor, Ytong).

Priaznivá ekonomika

Dobre postavená kachľová pec či kachľový sporák sú investíciou, ktorá bude slúžiť mnohým generáciám. Potvrdzujú to ešte aj dnes dokonale fungujúce pece na hradoch, v zámkoch a kaštieľoch, staré aj niekoľko storočí. Kúrenie drevom akéhokoľvek druhu, jednoduchá obsluha a údržba robia z tohto typu vykurovacieho telesa veľmi zaujímavý artikel aj z ekonomického hľadiska.


Bývajte v príjemnej klíme kachľovej pece

38525

Jeden kilogram palivového dreva dnes kúpite zhruba za 2 Sk. Z tohto množstva dreva možno pri správne navrhnutej a zhotovenej peci získať až 3,5 kWh vykurovacej energie! Pravá kachľová pec je projektovaná na vysokoúčinné spaľovanie dreva pri vysokých teplotách, ktoré dosahujú až 100 ºC, čím sa vlastne vytvára a spaľuje drevný plyn. Pec má vysokú, 80 až 90 % účinnosť vykurovania, a preto i nízku spotrebu paliva, zvyčajne 4 až 9 kg (aj odpadového dreva) za deň.

Čas kúrenia (nabíjania) pece na plný výkon je 1 až 2 hodiny denne. Potom sa dvierka vzduchotesne uzavrú a kúrenie sa preruší. Je nesprávne udržiavať oheň malým množstvom paliva a vzduchu. Takýto typ obsluhy neodporúčame (plytvá sa palivom a zbytočne sa zaťažuje šamotová výstelka pece). Teleso dobre navrhnutej a postavenej pece musí mať hmotnosť 800 až 3 000 kg. Len tak sa zaručí, že veľké množstvo energie, ktoré získame spálením 4 až 18 kg dreva (až 63 kWh) sa naakumuluje do telesa pece. Teleso pece túto energiu potom odovzdáva do vykurovaného obytného priestoru 24 hodín a dlhšie.


Bývajte v príjemnej klíme kachľovej pece

38530

Peci neprekáža ani prerušované kúrenie, lebo jej teleso dokáže súčasne akumulovať aj vyhrievať, pričom vyhrievanie je stále a rovnomerné (samozrejme, za predpokladu racionálneho kúrenia). Vysoká teplota spaľovania zabezpečí vytváranie len malého množstva popola, preto stačí odstrániť popol raz za dva mesiace a použiť ho napríklad ako výborné minerálne hnojivo v záhrade. Nevznikajú ani finančné náklady na jeho likvidáciu.

Storočia presvedčili

Pravá kachľová pec, využívaná mnohými generáciami, je nielen synonymom útulného, harmonického a zdravého bývania, ale môže sa stať aj estetickou dominantou zariaďovania moderného i rustikálneho interiéru. Jej naprojektovanie vyžaduje odborné vedomosti. Pri správnom zosúladení tepelných strát miestnosti a znalosti tepelného výkonu, ktorý poskytne plocha vonkajšieho plášťa pece, možno navrhnúť optimálne umiestnenie pece v interiéri, veľkosť ohniska, ťahov a komína tak, aby pec vykúrila aj 6 až 8 miestností. Existujú technické možnosti, aby sa vykurovali aj miestnosti na poschodí buď konvekciou (teplovzdušne), alebo sálaním na princípe hypokaustického vykurovania, ktorým sa vykurovali aj rímske kúpele v Pompejach.


Bývajte v príjemnej klíme kachľovej pece

38523

Dokonale navrhnúť konštrukciu pece, umiestnenie zakurovacej klapky, dymovej klapky, zadného vetrania a veľkosti prieduchov na vykurovanie podkrovia alebo ďalších miestností, umiestnenie sedacej lavice a pod. si vyžaduje dlhoročné skúsenosti. Ak chcete dodržať základné technické parametre ťažkej akumulačnej pece s tirolským spaľovaním, jej cena sa pohybuje od 60-tisíc korún.

Čo ovplyvní cenu?

Cena závisí od kvality použitej keramiky. Hlinená keramika dosahuje najnižšiu kvalitu, šamotová keramika poskytuje lepšiu kvalitu, porcelánová keramika najvyššiu. Cenu ovplyvňuje aj druh glazúry, ktorá môže byť lesklá, polomatná a matná (bez príplatkov štandardná, s príplatkom neštandardná), v ponuke sú aj dvojfarebné glazúry kachlíc. Aj členitosť a veľkosť pece je významným faktorom tvorby ceny – čím je pec členitejšia a má zložitejší tvar, tým je drahšia. Pec musí mať minimálne takú veľkosť, aby pokryla tepelné straty obvodového plášťa vykurovaného priestoru.

Cenu navyše ovplyvňujú prídavné zariadenia:


 • zadné vetranie na teplovzdušné vykurovanie podkrovia alebo ďalších miestností,


 • dvojplášťová stavba proti vzniku dilatačných škár medzi kachlicami pri tepelnom zaťažení,


 • rúra na pečenie z antikora alebo čierneho plechu,


 • ohrev vody do radiátorov ústredného kúrenia,


 • zabudovanie kozuba do telesa pece,


 • nová, bezchybná, 1. trieda keramiky,


 • nová, 2. trieda, staršia použitá keramika.
Znižovanie ceny negatívne vplýva na kvalitu alebo vzhľad kachľovej pece. Každý, kto chce mať takúto praktickú a estetickú dominantu v interiéri svojho domu alebo chaty, mal by uvážlivo pristupovať k výberu vhodného typu kachľovej pece a stavať ju nadčasovo, len z kvalitného materiálu.

x

Priemerná účinnosť


Interval prikladania dreva


Interval čistenia popola


Klíma v miestnosti


Pravá kachľová pec


85 – 90 %


24 h


2 mesiace


výborná


Kachľový sporák


do 50 %


2 – 4 h


1 deň


dobrá


Kovová kozubová vložka


30 %


2 – 4 h


1 deň


nevhodná


Otvorený keramický kozub


do 15 %


1 h


1 – 2 dni


dobrá
Sálavé vykurovacie systémy • najzdravšie, odporúčané pre alergikov, astmatikov, reumatikov a malé deti,


 • zdroj: keramické vykurovacie telesá,


 • najlepšia je ťažká keramická akumulačná pec,


 • výhody:

  • energeticky úspornejšie než teplovzdušné


  • lacná ekologická prevádzka, spaľuje odpadové drevo,


  • sálavé teplo – najzdravší spôsob vykurovania, je prirodzené pre ľudský organizmus, keramická pec vyžaruje mäkké dlhovlnné žiarenie podobné slnečnému,


  • produkuje zdraviu prospešné záporné ióny,


  • nevytvára tepelné zóny v miestnosti, rozdiel teplôt pri podlahe a strope je nízky,


  • extrémne vysoká, 85 až 93 % účinnosť spaľovania, preto je spotreba paliva nízka,


  • obsluha 1 × za deň,


  • čistenie od popola 1 × za 2 mesiace,


  • nijaká cirkulácia ohriateho vzduchu, a preto aj minimálna prašnosť,


  • nijaké vírenie prachu v miestnosti, a preto zdravá klíma v miestnosti.

  Kategória: Energia
  Tagy: kachľová pec kapec kúrenie vykurovanie
  Zdieľať článok

  Diskusia