Čím kúriť v pasívnom dome?

Čím kúriť v pasívnom dome?

24. 09. 2014
Zdieľať

Vykurovanie, príprava teplej vody a prevádzka domácich spotrebičov vyžadujú aj v pasívnom dome isté množstvo energie. Na vykurovanie v pasívnom dome však potrebujete len približne desatinu energie v porovnaní s klasickou stavbou. Skutočná suma za vykurovanie sa tak pohybuje okolo 160 až 200 eur ročne.

Podstatou pasívnych domov je skvelá tepelná izolácia a nútené vetranie s rekuperáciou, teda spätným získavaním tepla – zároveň s permanentným privádzaním čerstvého vzduchu do interiéru sa tento účinne ohrieva od vzduchu odvádzaného, čím sa znižujú tepelné straty vetraním na minimum. Na vykúrenie pasívneho domu už teda veľa energie dodať netreba (presne nie viac než 15 kWh/m2 za rok) a priam sa ponúka využiť na to privádzaný vzduch. Dokurovanie vetracím vzduchom, ktorý sa ohrieva napríklad elektrickou špirálou, je jednoduché a investične nenáročné riešenie, typické najmä pre začiatky pasívnych domov. Jeho chybou však je, že nerieši prípravu teplej vody. Väčšina súčasných systémov je založená na presnom opaku, teda na komplexnosti – trendom sú kompaktné multifunkčné zariadenia, ktoré dokážu zabezpečiť nielen vetranie s rekuperáciou, ale aj ohrev vody tak na priamu spotrebu, ako aj na nízkoteplotné sálavé vykurovanie. Na ohrev vody sa pritom často využívajú tepelné čerpadlá, bežné je aj zapojenie solárnych kolektorov – pre tieto zariadenia je spoločný ekologický prístup s minimálnymi emisiami CO2, mimoriadne úsporná prevádzka, ale aj pomerne vysoká investícia. Práve od tohto negatíva sa odráža tretia skupina riešení – keďže potreba tepla na vykurovanie je v pasívnom dome naozaj nízka, nie je také dôležité pokryť ju z ekologických zdrojov, pokojne teda môžete siahnuť po riešení s minimálnymi obstarávacími nákladmi, hoci aj s drahšou prevádzkou, ako sú napríklad elektrické priamovykurovacie telesá.  Vo výsledku totiž budú účty za kúrenie aj tak nižšie než v bežnom dome. Menej ekologické zdroje môžete prípadne skombinovať s ekologickejším a úspornejším vykurovaním drevom – aj niekdajšie problémy spojené s kozubovými pieckami či komínmi v pasívnych domoch sú totiž dnes už úspešne vyriešené.


Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPC 04 zem – voda, kompaktné zariadenie s funkciou vykurovania a prípravy teplej vody, výkonové číslo (COP) 4,8, rozsah použitia zdroja tepla –5 °C až +20 °C, minimálna teplota vykurovacej vody 15 °C, maximálna teplota vykurovacej vody 60 °C, variant WPC cool ponúka dodatočnú funkciu chladenia, www.stiebel-eltron.sk

Zariadenie LWZ 304/404 Trend je určené na vetranie, vykurovanie a prípravu teplej vody. Energeticky efektívny integrálny prístroj. Krížový protiprúdový tepelný výmenník (spätné získanie tepelnej energie z odpadového vzduchu 90 %). Efektívne tepelné čerpadlo vzduch – voda odoberá energiu na vykurovanie a ohrev pitnej vody jednoducho z okolitého vzduchu. Intuitívna regulácia. Izolovaný zásobník teplej vody. www.stiebel-eltron.sk
STIEBEL ELTRON


Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPC 04 zem – voda, kompaktné zariadenie s funkciou vykurovania a prípravy teplej vody, výkonové číslo (COP) 4,8, rozsah použitia zdroja tepla –5 °C až +20 °C, minimálna teplota vykurovacej vody 15 °C, maximálna teplota vykurovacej vody 60 °C, variant WPC cool ponúka dodatočnú funkciu chladenia, www.stiebel-eltron.sk

Aj keď môžete zvažovať rôzne prístupy, či už na základe vplyvu na životné prostredie, alebo pomeru medzi investičnými a prevádzkovými nákladmi, konkrétne riešenie určite zverte do rúk skúseného odborníka, pretože návrh vykurovacieho systému je skutočne náročná záležitosť.

Do pasívneho domu

V energeticky pasívnom dome sa s bežnými technickými zariadeniami na vykurovanie nestretnete a naopak, s niektorými nemusíte mať vlastnú skúsenosť, pretože sa bežne v našich domoch nenachádzajú.

Tepelné čerpadlo

Samotný princíp tepelného čerpadla umožní znížiť spotrebu elektriny ako zdroja tepla o tretinu až pätinu podľa zvoleného typu. Tepelné čerpadlo efektívne využíva teplo z prostredia (z vody, z pôdy alebo zo vzduchu) a zabezpečuje vykurovanie a prípravu teplej vody. Maximálna výstupná teplota je väčšinou +55 °C. 

Slnečné kolektory

Slnečné termické kolektory slúžia taktiež na prípravu teplej vody a podporu vykurovania, v zime je však ich prínos pomerne malý (museli by sme mať veľmi veľké plochy kolektorov). Vo väčšine krajín sú slnečné termické kolektory veľmi efektívnym riešením – to však súvisí aj s tým, že tieto krajiny podporujú využitie obnoviteľných zdrojov energie. 

Fotovoltika

Slnečné fotovoltické kolektory premieňajú slnečné žiarenie priamo na elektrickú energiu. Vstupná investícia je zatiaľ pomerne vysoká, mnohé pasívne domy vo svete si však práve touto technológiou zlepšujú svoju energetickú bilanciu. Poznáme domy, ktoré do siete dodajú viac elektriny, než spotrebujú. 

Kachle a kozuby

Kachle a kozuby tiež využívajú obnoviteľný zdroj energie. Spaľovanie biomasy je zároveň neutrálne z hľadiska bilancie CO2 – ide o ekonomicky aj ekologicky atraktívne riešenie, ale aj o zaujímavý architektonický prvok v interiéri. Aby sa však v pasívnom dome zachovala vzduchotesnosť, nemôžeme použiť otvorený kozub a aj k tesným kozubovým vložkám či kachliam privádzame vzduch osobitným prívodom priamo z exteriéru. Zaujímavým riešením sú piecky na lieh, ktoré nepotrebujú komín a môžu poslúžiť aj ako záložný zdroj tepla.


Centrálna jednotka s rekuperáciou tepla recoVAIR od Vaillantu pozostáva z ventilačnej jednotky a diaľkového ovládania s možnosťou pripojenia externého regulátora calorMATIC 470, tri výkonové úrovne – s prúdením vzduchu s objemom do 150 m3/h, 260 m3/h a 360 m3/h, využitie 95 % tepla z odpadového vzduchu pri teplotách až do –7 °C, predhriatie čerstvého vzduchu pred vstupom do priestoru, filter proti peľu prachu s jemnými pórmi, www.vaillant.sk

Centrálna jednotka s rekuperáciou tepla recoVAIR od Vaillantu pozostáva z ventilačnej jednotky a diaľkového ovládania s možnosťou pripojenia externého regulátora calorMATIC 470, tri výkonové úrovne – s prúdením vzduchu s objemom do 150 m3/h, 260 m3/h a 360 m3/h, využitie 95 % tepla z odpadového vzduchu pri teplotách až do –7 °C, predhriatie čerstvého vzduchu pred vstupom do priestoru, filter proti peľu prachu s jemnými pórmi, www.vaillant.sk
Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

6 odpovedí od odborníka 

Na otázky odpovedal Ing. Jaroslav Rehuš, 
technický špecialista spoločnosti Vaillant Group Slovakia.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

1 Je nevyhnutné pasívne domy vykurovať?
Pasívny dom vďaka jeho konštrukcii nie je nutné vykurovať klasickými spôsobmi, ktoré sú spojené s montážou radiátorov a podobne. Základom domu v pasívnom štandarde je, že tepelné straty sa vďaka konštrukčnému riešeniu znižujú na minimum. Dôležité je však zabezpečiť pravidelný prívod čerstvého vzduchu. Na vetranie sa využíva rekuperačná jednotka, ktorá je zároveň pri vetraní schopná vrátiť naspäť do domu až 80 % tepla.

2 Najčastejším zdrojom tepla je teda uvádzaná rekuperačná jednotka, ktorá sa zároveň využíva ako zdroj čerstvého vzduchu? Aké iné zdroje sú na vykurovanie ešte vhodné? 
Rekuperačná jednotka je základom zabezpečenia kvality vnútorného prostredia pri minimálnych tepelných stratách. Ak sa dá rekuperačná jednotka, ktorá zabezpečuje aj dohrev privádzaného vzduchu, vhodne umiestniť,, je možné využívať ju aj ako hlavný zdroj vykurovania. V pasívnych domoch sa okrem toho s obľubou využívajú tepelné čerpadlá, teplovzdušné vykurovanie, prípadne kachle na biomasu. Vhodné sú tiež vykurovacie fólie, prípadne vykurovanie výhrevnými káblami. Ohrev teplej vody sa najčastejšie rieši pomocou solárneho ohrevu.

3 Patrí do rodinného domu v pasívnom štandarde kozub či liatinová piecka?
Využitie otvoreného kozuba na vykurovanie pasívneho domu sa veľmi neodporúča, pretože vytvára veľké tepelné mosty. Vhodnejším zdrojom sú liatinová piecka, prípadne kozubové kachle. Musíme mať na zreteli, že pri vykurovaní pasívneho domu pieckou alebo kozubom je možné jeho prehriatie. Aby sme tomu predišli, je potrebné prispôsobiť výkon piecky, prípadne prebytok tepla využiť na ohrev vody. To si však vyžaduje piecku alebo kozubové kachle, ktoré majú zabudovaný vhodný výmenník tepla.

4 A ako je to s vetraním? Naozaj by malo byť otváranie okien a dverí tabu, aby sa dosiahli dané parametre?
Na dosiahnutia parametrov pasívneho domu je potrebné zabezpečiť minimálne tepelné straty vetraním a pritom zabezpečiť kvalitu vnútorného prostredia. Preto je najvhodnejším spôsobom vetrania rekuperačná jednotka. Otváranie okien sa neodporúča z dôvodu neúmerného zvyšovania tepelných strát vetraním. Je však samozrejme možné.


Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPC 04 zem – voda, kompaktné zariadenie s funkciou vykurovania a prípravy teplej vody, výkonové číslo (COP) 4,8, rozsah použitia zdroja tepla –5 °C až +20 °C, minimálna teplota vykurovacej vody 15 °C, maximálna teplota vykurovacej vody 60 °C, variant WPC cool ponúka dodatočnú funkciu chladenia, www.stiebel-eltron.sk

STIEBEL ELTRON

5 Nie všetci ľudia dokážu akceptovať toto obmedzenie. Je teda pre nich bývanie v rodinnom dome v pasívnom štandarde nevhodné? 
Treba si uvedomiť, že každým otvorením okien v zimnom období vypustíme do vonkajšieho priestoru veľké množstvo energie, ktoré následne musíme dodať pomocou vykurovania. Každé otvorenie okien nám preto zvyšuje náklady na potrebnú energiu. Ak sú obyvatelia pasívneho domu zvyknutí vetrať, mali by vetrať krátko a intenzívne, aby dom príliš nevychladol. Pre ľudí, ktorí nedokážu akceptovať rekuperáciu, sú vhodnejšie nízkoenergetické domy.

6 Posuňme hranice ešte trošku ďalej. Ako je to s vykurovaním v nulovom či aktívnom rodinnom dome?
Nulový dom využíva energiu privedenú z vonkajších energetických sietí len minimálne. V podstate využíva len obnoviteľné zdroje tepla, ako sú solárne kolektory, fotovoltické panely, veternú energiu, prípadne geotermálnu energiu. V takomto dome sa na vykurovanie využíva teplo naakumulované v špeciálnych zásobníkoch, získané zo slnečného žiarenia, a tepelné zisky z ostatných zariadení, ako aj ľudské teplo. Podobné je to aj v prípade aktívneho domu. Ide o dom, ktorý aktívne využíva technické zariadenia budovy na dosiahnutie želaného stavu.  

„Musíme mať na zreteli, že pri vykurovaní pasívneho domu pieckou alebo kozubom je možné jeho prehriatie.“

Ing. Jaroslav Rehuš

Na zníženie energetickej náročnosti sa často buduje takzvaný zemný výmenník tepla (niekde sa označuje ako zemný register či zemný kolektor), ktorý vo vykurovacom období predhrieva čerstvý vzduch privádzaný k vetracej jednotke. V letnom období ho, naopak, možno využívať na ochladenie privádzaného vzduchu – zemina v dvojmetrovej hĺbke má počas roka pomerne stálu teplotu.

Kategória: Energia
Tagy: pasívny dom vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia