Komín pre ekologické vykurovanie

Komín pre ekologické vykurovanie

24. 09. 2009
Zdieľať

Prispieť k tvorbe ekologického bývania môže každý z nás. Výstavbou nízkoenergetických domov, zatepľovaním, ale i vykurovaním obnoviteľnými zdrojmi energie. Čoraz viac si totiž začíname uvedomovať, že zdroje našej planéty nie sú nevyčerpateľné a treba s nimi zaobchádzať opatrne. Hľadajú sa možnosti, ako vytvoriť technológie, ktoré by nám zaručili vysoký komfort, ale zároveň neškodili prírode. Aby sme aj pre budúce generácie zachovali priaznivé životné prostredie.

Rozhodnutie postaviť si dom je v živote každého človeka kľúčové. Stavbou domu si budujete svoj domov. Od vašich budúcich krokov a správnych rozhodnutí závisí, či sa vám podarí vytvoriť pohodlný a ekologický príbytok pre seba i celú vašu rodinu. Nezanedbateľnou súčasťou takéhoto domu je aj komín. I keď ho mnohí ľudia podceňujú, jeho úloha v dome je opodstatnená. Aj z hľadiska životného prostredia zohráva dôležitú úlohu, pretože vďaka nemu máte možnosť vykurovať tuhými palivami. Budúcnosťou ekologického bývania je najmä využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Zdrojov, ktoré sú nevyčerpateľné a nepodieľajú sa na poškodzovaní životného prostredia.

Návrat k vykurovaniu tuhými, ale čistými palivami


Komín pre ekologické vykurovanie

219165

Najekologickejším a najlacnejším palivom v súčasnosti je tuhé palivo. K jeho návratu napomáha nielen environmentálny efekt jeho využívania, ale aj energetická kríza či zvyšovanie cien energie. Pri kúrení drevom či peletami šetríte zároveň aj životné prostredie a súčasne prispievate k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. Spaľovanie fosílnych palív má totiž negatívny vplyv na zdravie i okolitú prírodu. Pri ich spaľovaní sa do ovzdušia uvoľňuje veľké množstvo škodlivých látok, ktoré spôsobujú klimatické zmeny, kyslé dažde i znečistenie vôd. Nepriaznivý vplyv na prírodu je viditeľný. Za rok totiž spotrebujeme také množstvo fosílnych palív, aké sa prírode podarí vyprodukovať za milión rokov. Zásoby fosílnych palív sa však postupne zmenšujú. Preto je potrebné zaoberať sa inými riešeniami vykurovania.


Komín pre ekologické vykurovanie

219167

Prečo tuhé palivo, a nie plyn?

Zváženie typu paliva je podstatné, pretože kúpa vykurovacieho spotrebiča nie je krátkodobou investíciou. Každé palivo má totiž odlišné vlastnosti, takže aj nároky na váš komín sú rozdielne. Ak sa rozhodnete pre plyn, základnými požiadavkami na prieduch, ktorý odvádza spaliny, sú tesnosť a odolnosť proti vlhkosti. Tieto vlastnosti sú podstatné predovšetkým pre kondenzačné spotrebiče. Spaliny z týchto kotlov dosahujú na výstupoch veľmi nízku teplotu, až 30 °C. Iba tesný prieduch vám zabezpečí, že komín nebude kondenzátom z odvádzaných spalín poškodený. Nemalú pozornosť treba venovať aj komínom pre spotrebiče na tuhé palivá. V ich prípade ide najmä o bezpečnosť a tesnosť prieduchu pri vyhorení sadzí. Pri spaľovaní pevných palív totiž teplota pri vyhorení sadzí dosahuje 1 000 až 1 300 °C. Pri nekvalitnom komíne sa tak môže vážne poškodiť váš príbytok i zdravie.


Tuhým palivom budúcnosti je biomasa

Vhodnou náhradou fosílnych palív a výhodným vykurovacím palivom súčasnosti aj budúcnosti je biomasa. Jej význam v dôsledku znižovania rezerv fosílnych palív ešte narastá. Biomasa má niekoľko pozitív, predovšetkým však ide o jej ekologický rozmer. Spaľovanie tohto obnoviteľného zdroja energie je z hľadiska emisií skleníkových plynov neutrálne. Kyslík zo vzduchu sa v procese spaľovania spája s uhlíkom v rastline, pričom vzniká oxid uhličitý a voda. Oxid uhličitý sa však stáva vstupnou látkou pre novú biomasu To znamená, že pri raste biomasa spotrebuje len toľko CO2, koľko ho pri spaľovaní unikne do ovzdušia. Z hľadiska znižovania emisií síry má biomasa tiež veľký význam. V porovnaní s uhlím a ropou má nižší obsah síry i popola, ktorý navyše neobsahuje toxické kovy. Práve jej chemické zloženie z nej tak robí neporovnateľne ekologickejšie palivo, ako sú uhlie či ropa.

Okrem pozitívnych ekologických aspektov, ktoré vykurovanie biomasou prináša, existuje ďalší benefit pre vašu domácnosť. Lacnejšie teplo. Či bývate v dome a spaľujete kusové drevo či pelety, alebo v byte s centrálnym zdrojom na biomasu, ušetríte. Úspory sa pohybujú v desiatkach percent. Hoci počiatočné náklady sú o niečo vyššie, investície sa vám rýchlo vrátia.Komín pre ekologické vykurovanie

219174

Lacnejšie teplo vďaka biomase len s komínmi

Aby ste vo svojom príbytku mali možnosť vykurovať biomasou, potrebujete vhodný komín. Bez vyhovujúceho komína nie je vykurovanie biomasou možné ani efektívne. Na vykurovanie rozličnými typmi palív, a teda aj biomasou, sú svojím konštrukčným zložením uspôsobené komínové systémy. Vďaka kvalitnej keramickej vložke odolávajú tepelnej záťaži, ktorá vzniká pri vyhorení sadzí. Na rozdiel od starých komínov, ktoré sa tomuto nebezpečenstvu nedokážu ubrániť.

Najrozšírenejším palivom z kategórie biomasy je drevo, ktoré môže byť vo forme drevného odpadu – peliet, štiepok či brikiet, kusového dreva, ale i pestované ako energetická rastlina. Veľmi výhodné je zhodnocovanie drevného odpadu pre jeho vysoký energetický obsah. Drevný odpad, ktorý sa vyprodukuje najmä v stavebníctve a v drevospracujúcom priemysle, je vhodnou surovinou na výrobu alternatívnych biopalív, ako sú pelety a brikety. Najmä vykurovanie peletami v súčasnosti rúca mýty o špinavosti vykurovania tuhým palivom. Kým kusové drevo treba napíliť, vysušiť a neustále do spotrebiča dokladať, pelety si kúpite v obchode, nasypete 15 kg vrecko do vykurovacieho spotrebiča na pevné palivo a niekoľko dní máte po starostiach. Pelety prinášajú užívateľom pohodlie. Ide o efektívne spaľovanie s minimálnym únikom emisií do ovzdušia. Vďaka možnosti vykurovania peletami či iným druhom biomasy vás nezaskočí nijaká kalamitná situácia. Ak ste totiž vlastníkom komína, vykurovať tuhým palivom môžete začať kedykoľvek.


Komín pre ekologické vykurovanie

219172

Univerzálnosť komína je pre dom prednosťou

Staršie typy komínov sú vhodné len pre jeden vybraný druh paliva. Ak práve teraz disponujete vykurovacím spotrebičom na plynné či kvapalné palivo a chceli by ste prejsť na tuhé, nie je to jednoduché. Prechod je náročný  vzhľadom na zložitú úpravu. Nevyhnutnou stavebnou zmenou je vyvložkovanie komínového prieduchu a enormná prestavba. Navyše, na túto zmenu musíte vynaložiť dosť vysoké finančné náklady. Väčšinou vám neostáva nič iné, ako zotrvať pri palive, pre ktoré ste sa rozhodli na začiatku stavby vášho domu. Zostáva ešte možnosť pristaviť fasádne komínové teleso.

Na rozdiel od bežných komínov však pri komínových systémoch takéto starosti nehrozia. Pri univerzálnych komínoch máte totiž šancu rozhodnúť sa kedykoľvek, čím chcete kúriť. Z množstva účinných i energeticky úsporných spotrebičov i fosílnych a obnoviteľných druhov palív si môžete vybrať to, ktoré vám najviac vyhovuje. Plyn, drevo, pelety a podobne. Vďaka komínovým systémom sa stanete nezávislým od jedného zdroja energie a vždy existuje možnosť prejsť na iný spôsob vykurovania.

Nadvláda murovaných komínov sa končí


Komín pre ekologické vykurovanie

219166

Moderné technológie spaľovania si dnes vyžadujú dokonalú funkčnosť vykurovacej sústavy, čiže komín, ktorý zapadne do celého tohto systému. Tradičné komíny už nespĺňajú mnohé základné požiadavky užívateľov ani platnej legislatívy. Najmä pri kúrení plynnými a kvapalnými palivami sú nevyhovujúce. V komínovom telese totiž vzniká kondenzát, ktorý svojou agresivitou rozširuje steny prieduchu a poškodzuje ho. Nevýhodou starých komínov je aj ich citlivosť na vlhkosť, nedostačujúce tepelnoizolačné vlastnosti i horší ťah. Staré komíny sú v dôsledku vysokých teplotných rozdielov, ktoré v komíne vznikajú, náchylné na tvorbu trhlín. Keďže ich odolnosť proti takýmto teplotám je nedostatočná, pri vyhorení sadzí sa stávajú nebezpečným prvkom stavby.

Nevýhodou murovaných komínov je aj použitá vnútorná vložka pri ich rekonštrukcii a obnove – hliníková, azbestová, kameninová a podobne. Súčasným požiadavkám nevyhovuje žiadna z nich. Hliníkové vložky v komíne pri využívaní spotrebiča na plyn majú nulovú životnosť, pri kúrení tuhým palivom sú v komíne dokonca zakázané. Vložka z nehrdzavejúcej ocele má dlhšiu životnosť a je vhodná aj pre pevné palivá. Všetkým typom palív však najviac vyhovuje keramická vložka.

Komínové systémy vyhovujú náročným požiadavkám užívateľov

V súčasnosti je pre nevyhovujúce vlastnosti starých komínov nevyhnutné, aby sa stavali nové komínové systémy spĺňajúce všetky požiadavky užívateľov, nových spôsobov vykurovania aj zákonov. Dnes kraľuje pojem nezávislosť. Ľudia chcú mať možnosť rozhodnúť sa, akým palivom budú vykurovať. Slovenská ani európska legislatíva však nepovoľujú pripojenie viacerých druhov paliva na jeden komínový prieduch. Preto ak chcete mať na výber, musíte dom zabezpečiť dvoma prieduchmi. Úlohou jedného prieduchu je slúžiť na centrálne vykurovanie, druhý prieduch je určený pre spotrebič na tuhé palivá, ktorý je pomocníkom pri výpadku elektrickej energie alebo plynu. Len dvojprieduchový komín vám zaručí dostatok tepla v každom okamihu.


Komín pre ekologické vykurovanie

219169

Na rozdiel od starých komínov, ktoré v minulosti tvorila len jedna vrstva, sa komínové systémy skladajú z dvoch či troch vrstiev. Vďaka trom vrstvám nevznikajú pri komínových systémoch praskliny v dôsledku vysokých teplôt. Kvalitné komíny sa totiž skladajú z vnútornej časti – komínovej vložky, ktorá je odolná proti chemickým i teplotným účinkom spalín. Ak má komín šamotovú vložku z kvalitnej technickej keramiky, ktorá dokáže odolávať vlhkosti, vysokým teplotám i prieniku kondenzátu, môžete si vybrať aj typ vykurovacieho paliva, ktorý vám vyhovuje. Funkciou strednej vrstvy komínového systému je tepelná izolácia. Posledná vrstva – obvodový plášť – chráni vnútorné vrstvy pred poškodením a plní estetickú funkciu. Aj vďaka komínu máte možnosť spríjemniť si vzhľad vášho domu. Rôzne typy riešení ukončenia komína z neho robia architektonický prvok.

Správna výška komína je pre ekologické vykurovanie dôležitá

Komín však nespĺňa len úlohu estetického prvku vášho príbytku, ale je aj ochrancom zdravia či životného prostredia. Pri jeho výstavbe je preto podstatná i jeho optimálna výška. Treba dodržiavať legislatívnu požiadavku, aby sa do ovzdušia vypúšťali znečisťujúce látky čo najmenším počtom komínov či výduchov. Pozornosť venujte najmä výške komínového telesa, výške komína v nadstrešnej časti i druhu pripojeného spotrebiča. Podľa platnej vyhlášky č. 575/2005 Z. z. by najmenšia výška výduchu alebo komína mala byť 4 m nad terénom. Dôležité je však dodržať aj výšku 1,5 m v nadstrešnej časti rovnej strechy pri kúrení tuhými palivami a 1 m pri vykurovaní plynom. Pri šikmej streche treba dohliadnuť na správnu výšku 65 cm nad hrebeňom pri používaní všetkých druhov palív. Nevhodný návrh a súčasne zlé postavenie komína môže nielen spôsobiť požiar či poškodiť komínovú konštrukciu, ale aj zapríčiniť nefunkčnosť vykurovacieho zariadenia. Splnenie týchto základných požiadaviek pri stavbe komína navyše zabráni spätnému prenikaniu spalín do interiéru vášho domu. Tým si chránite dom i svoje zdravie.

Článok bol uverejnený v časopise Eko dom.

Kategória: Energia
Tagy: komín vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia