11. 01. 2006
Zdieľať

Oheň sa spája s ľudskou civilizáciou odpradávna. Naši predkovia začali mať väčší problém s umiestnením a udržaním ohňa, až keď si postavili prvé obydlia. V modernom mestskom živote môžeme celú zimu, dokonca celý život kúriť a variť bez toho, aby sme oheň videli. Iba kozuby v našich obytných miestnostiach nás vracajú do príjemnej romantickej minulosti, oslobodzujú našu myseľ od rýchleho tempa dnešného života.

O výhodách kozubov, najmä v prechodnom ročnom období, niet pochýb. V súčasnosti zaznamenávame široký rozmach kozubov s kozubovou vložkou, ktorých účinnosť je 60 až 80 %, čo je obrovský pokrok v porovnaní s otvorenými tradičnými kozubmi, kde je účinnosť len 10 až 20 %. Umiestnenie kozuba v obytnom objekte a výber vhodného typu závisí od našich požiadaviek a predstáv, ktoré by sme v každom prípade mali konzultovať s odborníkom.

Kam s kozubom


Kozub pod strechou

41137

Pri úvahách, aký kozub postaviť a kam ho situovať, má bezpochyby rozhodujúci význam komín. Môžu nastať tri situácie. V novostavbách, kde sa dá predpokladať stavba kozuba, je vhodné použiť niektorý z komínových systémov s priemerom 20 cm a účinnou výškou minimálne 5 m. V starších stavbách, ktorých komín má priemer 15 cm, treba zväčšiť jeho ťah. Taktiež sú dôležité jeho výška, tesnosť a technický stav. V prípade, že v existujúcej stavbe komín nie je vôbec, treba ho dostavať – ideálny je dvojplášťový antikorový komín, ktorý spĺňa potrebné bezpečnostné predpisy.

Kozub v podkroví


Kozub pod strechou

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

41138

Ak sa rozhodneme umiestniť kozub v podkroví, treba postupovať pri návrhu a realizácii opatrnejšie. Sú na to dva hlavné dôvody. Prvý je statický – nosnosť stropnej konštrukcie pod kozubom. Treba si predbežne zrátať celkovú hmotnosť kozuba (kozubovej vložky spolu s obmurovkou), komína a navrhnúť stropnú konštrukciu. Túto prácu musíme zveriť odborníkovi statikovi.


Kozub pod strechou

41142

Druhým dôvodom je ochrana nosných i nenosných častí z dreva, muriva alebo iných materiálov pred účinkom tepla a ohňa. Pre inštaláciu kozubových vložiek a kozubových kachlí platí vyhláška č. 84/1997 Zb. Pred kozubom s kozubovou vložkou musí byť uložená nehorľavá ochranná podložka najmenej 1 mm hrubá, ktorá je pri bežnej prevádzke odolná proti mechanickému zaťaženiu, s predpísanými rozmermi. Môže ňou byť napríklad dlažba z kameňa, keramických dlaždíc či oceľový plech. Okolo kozuba je tiež potrebná nehorľavá povrchová úprava stien. V priestore pred kozubom, ohraničenom podľa obr. 1 prerušovanou čiarou, sa nesmú skladovať ani ukladať žiadne horľavé látky a predmety.

Tepelná izolácia kozuba


Kozub pod strechou

41141

Nijaká tepelná izolácia nie je natoľko dokonalá, aby cez ňu neprešlo žiadne teplo, každá iba viac alebo menej obmedzí jeho množstvo. Tepelnou izoláciou môže byť aj vzduch, ak vieme, ako ho využiť.

Nosné steny a deliace priečky, ktoré sa nachádzajú v podkroví, treba odizolovať od kozuba. Murované steny môžeme izolovať izolačnými doskami s hliníkovou fóliou, doskami zo sklenej a čadičovej vaty obmurovanými šamotovými plátmi alebo izolačnými doskami na báze kalciumsilikátov. V prípade kontaktu s horľavými konštrukciami musí mať izolácia minimálnu hrúbku 50 mm. Medzi tepelnou izoláciou a drevom musíme vytvoriť vzduchovú medzeru, ktorá tento priestor odvetrá a zníži tak naakumulovanú tepelnú energiu, ktorá prejde izoláciou.

Izolácia stropnej konštrukcie alebo podhľadu nad kozubom je podobná ako pri zvislých stenách, navýše treba počítať so stúpaním teplého vzduchu hore. Ak je tubus kozuba vyvedený až k stropu, osvedčil sa tzv. dvojitý strop. Prvá vrstva izolácie je pripevnená na stropnú konštrukciu a druhá je tesne nad výfukovou mriežkou.

Obmurovka kozuba

Na obmurovku kozubov sú k dispozícii klasické materiály, ako sú šamot, liate šamotové dosky, kachľové tvarovky.


Kozub pod strechou

41140

Použitie plných pálených tehál a vápenných tehlál sa neodporúča, pretože zbytočne zaťažujú nosnú konštrukciu, výstavba z nich je prácna a akumulácia s následným odovzdaním tepla do miestnosti je nedostatočná v porovnaní s predchádzajúcimi materiálmi. Do tepelne namáhaných miest v nijakom prípade nepatria pórobetónové materiály. Tento materiál nie je určený na tepelné namáhanie a pri tepelnej záťaži krehne a praská.

Zvlášť vhodné na kozuby v podkroví sú materiály na báze kalciumsilikátov. Sú veľmi ľahké a odolávajú teplotám do 1000 °C. Tento stavebný materiál je kombináciou obmurovky a tepelnej izolácie. Vďaka nízkej hmotnoti (230 kg/m3), vysokej prevádzkovej teplote, realizácii izolácie a obmurovky v jednom technologickom kroku a ľahkej opracovateľnosti je ideálnym stavebným materiálom na odizolovanie zvislých stavebných konštrukcií pri stavbe kozubov a kachľových pecí.

Kategória: Energia
Tagy: kopod kozub podkrovie
Zdieľať článok

Diskusia