Návrh a prevádzka vykurovacieho systému

Návrh a prevádzka vykurovacieho systému

25. 07. 2005
Zdieľať

Na trhu existuje viacero výrobcov malých domácich kotlov na drevo určených na vykurovanie objektov, ako sú napr. rodinné domy. Ich cena sa pohybuje na úrovni 25- až 45 000 Sk. Palivové drevo predstavuje lokálny zdroj, ktorý si vyžaduje len minimálne nároky na dopravu, a preto je relatívne lacný v porovnaní s klasickými fosílnymi palivami. Rast cien palivového dreva je podstatne nižší ako rast cien zemného plynu alebo elektrickej energie.

Vo výbave väčšiny malých kotlov na drevo je zásobník a palivo do kotla treba dodávať ručne (približne 1- až 2-krát denne). Na trhu však existujú aj kotly s automatickým dopravníkovým podávaním paliva (drevných štiepok alebo peliet), pričom palivo sa skladuje v osobitnom priestore. Automatické kotly si regulujú dodávku paliva samostatne s ohľadom na spotrebu objektu. Vyrobené teplo sa rozvádza do vykurovacích telies podobne ako pri kotloch na iné palivá, podobná je aj príprava teplej vody.

Spotreba paliva v splyňovacom kotle na drevo sa pohybuje pri rodinnom dome od úrovne asi 4 kg.hod-1 pri kotle s výkonom 18 kW až po 13 kg.hod-1 pri 50 kW zariadení. V našich klimatických podmienkach spotrebuje priemerný dom (150 m2 obytnej plochy) za vykurovaciu sezónu asi 12 až 15 m3 dreva (polien). Spotreba peliet za vykurovaciu sezónu sa pohybuje na úrovni 7 až 8 m3. Pri štiepkach je to približne 25 m3.Návrh a prevádzka vykurovacieho systému

28425


Dôležitým prvkom je správne nadimenzovaný kotol v súlade s tepelnými stratami objektu a potrebou tepla na prípravu TÚV. Veľmi dôležitými zásadami pri týchto kotloch sú perfektný stav, nastavenie a pravidelná údržba všetkých funkčných častí a zariadení kotolne, vynášanie popola (raz za 3 až 7 dní), pravidelné čistenie od jemného popola a prípadných usadenín dechtu (približne raz za mesiac). Veľmi dôležitá je kvalita spaľovaného paliva – má sa používať čo najsuchšie drevo a nesmú sa používať domové odpady ako napr. guma, plasty a pod. Z hľadiska hospodárnej prevádzky je vhodné, aby na kotol nadväzoval jeden zásobník, resp. niekoľko akumulačných tepelne izolovaných zásobníkov, ktoré kotlu umožnia pracovať dlhodobo a efektívne pri optimálnej účinnosti a počas obdobia odberu tepla (1 až 3 dni) možno z neho efektívne zásobovať vykurovaciu sústavu. Pri potrebe tepla približne 20 kW sa odporúča objem akumulačných nádrží asi 750 až 1 500 l, pri 32 kW je to 1 500 až 2 500 l. Obvykle platí, že minimálna teplota vody vstupujúcej do kotla nesmie byť nižšia ako 60 °C, ale pri použití akumulačných nádob a zodpovedajúcej regulačnej techniky môže byť nadväzujúca vykurovacia sústava aj nízkoteplotná (napr. podlahové vykurovanie).

Kategória: Energia
Tagy: alternatívne zdroje energie biomasa kotly vykurovací systém vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia