Príjemný chládok v dome

Príjemný chládok v dome

04. 01. 2006
Zdieľať

Nad vetraním sa netreba dlho zamýšľať – otvoríme okno a je vyvetrané. Možno sa to nezdá, ale je to dosť dôležité, pretože v dome sa činnosťou človeka (dýchaním, varením, fajčením) aj bez prítomnosti ľudí (vyparovaním zo stavebných konštrukcií a nábytku) tvoria škodliviny, ktoré vetraním eliminujeme. Z tohto dôvodu sa navrhujú riešenia, ktoré miestnosť prevetrajú aj bez nášho zásahu.

Staršie domy v našich zemepisných šírkach sú štandardne vybavené vykurovacou sústavou a oknami, ktorými si môžeme podľa potreby vetrať. V čase, keď ceny energie neboli vysoké a konštrukcie okien neboli také tesné, vetralo sa prostredníctvom netesností rámov zatvorených okien. V zime sa tak vzduch musel dokurovať teplom z vykurovacích telies, ktoré boli umiestnené pod oknami. Zároveň to bol jednoduchý a účinný systém vetrania. Podľa hygienických noriem by sa v obytnej miestnosti mala vymeniť jedna tretina objemu vzduchu za hodinu. Novostavby s novými konštrukciami okien, ktoré majú dvoje či troje tesnení, túto podmienku nespĺňajú. V tomto prípade treba zabezpečiť vetranie pomocou mriežok integrovaných v oknách, neúplným zatvorením okenného krídla – tzv. štrbinovým vetraním – alebo iným systémom vstavaným do okenného rámu či núteným vetraním pomocou vetracej alebo klimatizačnej sústavy.

Najjednoduchším vetracím systémom používaným v bytovej výstavbe je vetranie pomocou jedného odťahového ventilátora, ktorý sa spravidla umiestňuje do kuchyne. Odsáva vzduch z kuchyne a vytvára podtlak. Výpary z jedál sa nám vďaka tomu nedostávajú do celého bytu. Vetranie ostatných miestností sa rieši spomínanými mriežkami alebo napríklad aj bezprahovými dverami. Čerstvý vzduch sa podtlakom nasáva cez mriežku alebo netesnosť okna do obytnej miestnosti, popod dvere sa dostane do kuchyne a cez odvodný ventilátor von ako odpadový vzduch. Toalety sa musia vetrať samostatným odťahovým ventilátorom. Pri takomto jednoduchom spôsobe vetrania čerstvým vzduchom musíme myslieť aj na zabezpečenie úpravy teploty – v zime klasickým vykurovaním a v lete, ak treba, chladením.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Príjemný chládok v dome

40538

Chladiace zariadenia určené do domov a bytov sa stávajú pre spotrebiteľov čoraz dostupnejšími. V niektorých krajinách sa udomácnili natoľko, že ich spolu s práčkou, chladničkou či vysávačom považujú za samozrejmosť. Už aj u nás pomerne často nájdeme na fasádach budov nainštalovaný systém split, teda chladiace zariadenie s oddeleným kondenzátorom. Na jeho inštaláciu v rodinnom dome alebo v byte nie je nutný rozsiahlejší konštrukčný zásah, vďaka čomu je aj investične menej náročný ako klasická klimatizácia. Vonkajšiu jednotku umiestnenú v záhrade alebo na terase spája s vnútornou jednotkou dvojica medených zaizolovaných rúrok a elektroinštalácia. Vnútorná jednotka môže byť podstropná, parapetná alebo nástenná. Najefektívnejšie miesto na jej umiestnenie je oproti oknu, čo z hľadiska architektonickej koncepcie interiéru nie je vždy možné. V tom prípade sa umiestnenie vnútornej jednotky môže podriadiť celkovej koncepcii interiéru. Pritom treba zohľadniť funkčné hľadisko a možnosť odvodu kondenzátu.

Pri chladení v lete na plochách vnútri jednotky kondenzuje voda, ktorú treba zviesť do kanalizácie. Toto pripojenie by malo byť spádované od chladiacej jednotky, aby nedošlo k vytekaniu kondenzátu priamo zo zariadenia. Nainštalovaním systému split do domu zabezpečíme čistenie vzduchu cez vstavaný filter, ochladenie (ohriatie pri reverzibilných systémoch), prípadne ionizáciu vzduchu. Pri tomto systéme však nevetráme, pretože ventilátor nasáva a vyfukuje vzduch z miestnosti. Ešte jednoduchším a lacnejším (ale aj menej výkonným) spôsobom chladenia je chladenie pomocou mobilných chladiacich zariadení. Tieto chladia často iba adiabaticky (vyparovaním vody z mokrého filtra) alebo ochladením vzduchu ľadom, ktorý sa vloží do zariadenia. Výkon takéhoto zariadenia je malý. Jeho výhodou však sú kompaktné rozmery a možnosť kedykoľvek premiestniť zariadenie na iné miesto.

Pri drahších modeloch mobilných jednotiek je systém chladenia podobný ako pri systéme split, ale celý chladiaci okruh je integrovaný do jedného zariadenia. Teplo tvorené samotným zariadením je nutné odvádzať von z miestnosti flexohadicou, ktorá musí vyúsťovať do exteriéru. Pre väčší počet miestností a pre rozsiahlejšie domy je výhodné použiť aj systém chladenia s vodným rozvodom. Je to obdoba klasických vykurovacích systémov, ale používa sa iba na chladenie v letnom období. Existuje však aj riešenie, pri ktorom jeden systém slúži v zime na vykurovanie a v lete na chladenie. Nazýva sa reverzibilné tepelné čerpadlo. V kombinácii jednotkami typu fan-coil (náhrady radiátorov, ktoré v tomto systéme vykurujú, chladia a filtrujú vzduch v miestnosti), ktoré môžu prisávať aj čerstvý vzduch, ponúkajú komplexný, komfortný a energeticky úsporný systém na vykurovanie, chladenie a vetranie domu.

V domoch vyššej kategórie možno okrem spomínaného zariadenia použiť aj klimatizačný systém. Je investične aj prevádzkovo náročnejší, ale majiteľovi poskytne maximálny komfort. Pri jeho použití sú nutné väčšie stavebné úpravy. Vhodný je najmä do novostavieb, do ktorých projektov odborníci zakomponovali celú klimatizačnú sústavu. Tvorí ju samotná klimatizačná jednotka, vzduchotechnické potrubie, nasávacie a výfukové výustky. Klimatizačná jednotka sa v domoch zvyčajne umiestňuje do podružných miestností, ako sú pivnica alebo neobytné podkrovie (povala). Jej veľkosť závisí od objemu domu, teda od množstva vzduchu potrebného na vetranie. Rozmery jednotky sú prispôsobené tak, aby sa zmestila aj do priestoru medzi sadrokartónový podhľad a stropnú konštrukciu. Klimatizácia sa skladá z filtra vzduchu, rekuperačnej komory (získavanie tepla z odvádzaného vzduchu), ohrievača, chladiča, prípadne zvlhčovača a odvodného a prívodného ventilátora.

Vzhľadom na to, že klimatizačná jednotka pri svojej činnosti produkuje hluk, do potrubia sa osádzajú tlmiče hluku. Tým sa zabezpečí privádzanie vzduchu do klimatizovaných priestorov domu bez rušivých akustických elementov. Na rozvod vzduchu z klimatizačnej jednotky sa používajú potrubia s kruhovým alebo obdĺžnikovým prierezom, ktoré sú zabudované do konštrukcie domu. Jedinou časťou klimatizačnej jednotky, ktorá je viditeľná a vnímaná v priestore, je prívodná a odvodná výustka. Pri citlivom zakomponovaní nemusí pôsobiť rušivo ani z architektonickej stránky. Naopak, môže dopĺňať celkový vzhľad interiérových plôch. Na výber je niekoľko druhov od klasických žalúziových výustiek cez štrbinové výustky, odvodné a prívodné ventily až po veľkoplošné výustky.

Vhodnú výustku navrhne projektant po konzultácii s architektom. Pre správny návrh je obraz prúdenia vzduchu vytvorený konkrétnou výustkou dôležitejší ako tvar. Každý typ výustky má svoj charakteristický obraz prúdenia. Na to, aby sa celý priestor vyvetral, treba výustky vhodne skombinovať a umiestniť do priestoru. Klasické a veľmi často používané sú žalúziové výustky. Sú to vlastne kovové alebo hliníkové mriežky, ktorých povrchová úprava sa môže byť prispôsobiť farbe interiéru. Iným často používaným distribučným prvkom je odvodný a prívodný ventil. Je to malý kruhový element z kovu alebo plastu. Najčastejšie sa používa na odvod vzduchu zo sociálnych zariadení.

Ďalšími možnosťami vyústenia vzduchotechnického potrubia sú úzka štrbina, alebo výustky s vírivým účinkom. Dôležitým faktorom je výfuková rýchlosť vzduchu, ktorá by nemala byť vysoká, aby prúdenie vzduchu nebolo veľmi citeľné a nevytváral sa nadmerný hluk. Príjemný nebude veľký rozdiel medzi teplotou ani privádzaného vzduchu a teplotou v miestnosti. Nemal by byť väčší ako 6 až 7 °C. Klimatizácia zabezpečuje komplexnú úpravu vzduchu – okrem filtrácie, chladenia a vykurovania aj vlhkosť vzduchu. Pri murovaných domoch sa vlhkosť v interiéri nemusí upravovať klimatizáciou, ale ak je v dome bazén, ktorý vytvára nadmernú vlhkosť, treba ju odviesť vetraním. Odvlhčovanie miestností s bazénom je špecifický problém, ktorý sa u nás pri stavbe bazénov v rodinných domoch veľmi podceňuje. Pri prevádzke bazéna vzniká v uzavretých priestoroch veľké množstvo vodnej pary odparovaním priamo z plochy vodnej hladiny, ale aj z mokrých kúpucich sa ľudí či podláh okolo bazéna. Táto vlhkosť nepôsobí dobre na stavebné konštrukcie a spôsobuje na oknách bazénových hál orosenie. Na elimináciu vlhkosti v takýchto prípadoch sa vyrábajú vetracie zariadenia, ktoré majú viaceré režimy na odvlhčenie vzduchu podľa ročného obdobia. Naopak, vo vínnych pivniciach sa požaduje definovaná vlhkosť a stála teplota. Pokiaľ vaša pivnica nemá správnu teplotu a vy máte tretí schodík plný, nainštalujte si zariadenie, ktoré zabezpečí nastavenú teplotu a vlhkosť vzduchu. Na odstránenie pachov z pivnice slúži vetracia jednotka so špeciálnymi filtrami (s aktívnym uhlím, s UV lampou na ničenie nežiaducich baktérií vo vzduchu). Investícia do vetracieho systému sa oplatí najmä v domoch pri frekventovaných cestách, kde sa pre hluk a prach okná často neotvárajú. Vtedy je klimatizácia nevyhnutná.

Kategória: Energia
Tagy: chladenie klimatizácia klimatizačná jednotka klm vetracia jednotka vetranie
Zdieľať článok

Diskusia