Tepelné čerpadlo alebo kondenzačný kotol?

05. 06. 2019
Zdieľať

Zvažujete, čím budete vo svojom dome kúriť? Mali by ste pri tom pamätať na platnú legislatívu a prísne kritériá, ktorých cieľom je znížiť závislosť stavieb od primárnych zdrojov energie. Tieto podmienky spĺňajú ako tepelné čerpadlá, tak aj plynové kondenzačné kotly – oba druhy vykurovacích zariadení patria medzi moderné nízkoenergetické zdroje tepla s vysokou účinnosťou. Ktoré z nich si teda vybrať?

Prvotná úvaha

Pri výbere zdroja tepla a spôsobu vykurovania by ste mali zvážiť najmä efektivitu a spoľahlivosť celého systému. Logicky je dôležitá dostupnosť suroviny, z ktorej sa bude teplo vyrábať, v tomto prípade zemného plynu a elektriny.

Samozrejme, peniaze sú obvykle „až na prvom mieste“. Treba však brať do úvahy nielen prvotnú investíciu do zdroja tepla a vykurovacieho systému, ale aj cenu za ich inštaláciu a tiež následné prevádzkové a servisné náklady.

Všeobecne pritom možno povedať, že drahšie a zložitejšie zdroje tepla majú výhodu nižšej spotreby primárnej energie a vyššej účinnosti. Potrebné je tiež zabezpečiť správnu kombináciu zdroja tepla a vykurovacieho systému.

Vo všeobecnosti platí, že nízkoteplotné zdroje tepla, medzi ktoré patria aj kondenzačné plynové kotly a tepelné čerpadlá, sú účinnejšie a efektívnejšie ako vysokoteplotné. Tieto zariadenia optimálne spolupracujú s veľkoplošnými vykurovacími systémami (podlahové, stenové, prípadne stropné vykurovanie), do ktorých je dobré dodávať vykurovaciu vodu s čo najnižšou teplotou.

RADÍ

Ing. Peter Muškát,pracovník technickej podpory pre Buderus v spoločnosti Robert Bosch

www.buderus.sk

 

Pri novostavbe si treba vybrať zdroj tepla a vykurovací systém už vo fáze projektu. Je totiž potrebné vhodne navrhnúť napríklad výšku podlažia, veľkosť technickej miestnosti, prechody cez stavebné konštrukcie a pod. Pri rekonštrukcii tiež platia určité obmedzenia. 

Možnosti a úskalia tepelných čerpadiel

Ak sa rozhodnete pre tepelné čerpadlo, máte na výber z troch typov: vzduch/voda, voda/voda alebo zem/voda. Tepelné čerpadlo vzduch/voda získava teplo z vonkajšieho vzduchu, pričom obmedzenie predstavuje jeho teplota – čím nižšia je totiž teplota vonkajšieho vzduchu, tým nižšia je aj účinnosť tepelného čerpadla. I keď po väčšinu vykurovacieho obdobia pracujú tieto zariadenia s vysokou efektivitou, sú závislé od počasia, a preto je nutné mať k dispozícii aj záložný zdroj tepla.

Pri tepelnom čerpadle voda/voda je potrebné vyhotoviť dve studne – odberovú a vsakovaciu, ktoré musia mať dostatočnú kapacitu na odoberanie aj vsakovanie vody potrebnej na zabezpečenie celoročnej tepelnej pohody v dome. Ich vybudovanie je finančne náročné, prevádzka tepelného čerpadla voda/voda je však stabilnejšia a aj jeho účinnosť je vyššia ako pri zariadeniach typu vzduch/voda. Výhodné je aj letné chladenie pomocou rozvodov v strope alebo v podlahe, prípadne pomocou chladiacich konvektorov.

Tepelné čerpadlo voda/voda nie je závislé od počasia, nie je teda potrebný dodatočný zdroj tepla. To isté platí aj pre zariadenie zem/voda. V tomto prípade je možné využiť zemný plošný kolektor alebo hlbinný vrt. Zemný plošný kolektor sa inštaluje na pozemku v okolí domu, kde zaberie pomerne veľkú plochu. Hlbinné vrty mávajú hĺbku niekoľko desiatok metrov (často až 80 m).

Obstarávacia cena tepelného čerpadla je vysoká, umožňuje však vykurovanie s veľmi nízkymi prevádzkovými nákladmi – v rodinnom dome sú približne o 1/3 nižšie ako pri kúrení plynovým kondenzačným kotlom. V porovnaní s elektrokotlom je tento rozdiel ešte väčší.

Podmienky pre kondenzačný kotol

Plynový kondenzačný kotol má obyčajne veľmi dobrý regulačný rozsah, takže sa dá prevádzkovať s vysokou účinnosťou aj počas prechodných období, keď nie je taká veľká potreba tepla.

Na jeho inštaláciu je však potrebné zabezpečiť komín na odvod spalín a tiež zaistiť odvod kondenzátu, ktorý vzniká pri prevádzke s nízkou teplotu vykurovacej vody kondenzovaním vodnej pary obsiahnutej v spalinách. Nevyhnutné je taktiež zabezpečiť vetranie priestoru, v ktorom je kotol umiestnený, ako aj revízne správy na plynové zariadenie i komín. 

Logická voľba

Ak máte k dispozícii len elektrinu, môžete si ako zdroj tepla vybrať tepelné čerpadlo, elektrický kotol alebo elektrické akumulačné vykurovanie. Výhoda tepelných čerpadiel spočíva v nízkych prevádzkových nákladoch, v tom, že dokážu okrem vykurovania efektívne zabezpečiť aj prípravu teplej vody a že sa pomocou nich dá v letných mesiacoch chladiť. Ak máte plynovú prípojku, je vhodnou alternatívou aj plynový kondenzačný kotol. Obmedzením pre použitie tepelného čerpadla môže byť napríklad chladná lokalita, kde zároveň nie je možné vybudovať odberovú a vsakovaciu studňu, zemný kolektor alebo hlbinný vrt.

Tepelné čerpadlá aj kondenzačné kotly patria medzi nízkoteplotné zdroje tepla. 

Ideálne fungujú s nízkoteplotnými vykurovacími sústavami, napr. s podlahovým vykurovaním.

Výhodou nízkoteplotných vykurovacích systémov je práve nižšia teplota.

Zníženie teploty vykurovacej vody o 1 °C totiž zníži náklady na primárnu energiu asi o 3 %.

Počas vykurovacej sezóny sa môže požiadavka na teplo výrazne meniť.

Výhodou kotla s moduláciou výkonu je, že funguje s maximálnou účinnosťou pri rôznych výkonoch.

ODPORÚČAME nízkoteplotné zdroje tepla


Tepelné čerpadlá vzduch/voda s kompaktnou konštrukciou a vysokým vykurovacím faktorom COP 4,1, ktoré zvládajú vykurovanie, prípravu teplej vody aj chladenie. Výkon reguluje podľa aktuálnej potreby kompresor s invertorovou technológiou. Výhodou je nízka hlučnosť (53 dB) a prevádzka v ešte tichšom nočnom režime. Maximálna vykurovacia teplota je 62 °C, použitie pri teplote vonkajšieho vzduchu -20 až +35 °C. Niektoré typy majú integrovaný elektrokotol a 190 l zásobník. www.buderus.sk

Robert Bosch, spol. s r.o. Divízia Termotechnika – Buderus

Buderus Logatherm WPL AR

Tepelné čerpadlá vzduch/voda s kompaktnou konštrukciou a vysokým vykurovacím faktorom COP 4,1, ktoré zvládajú vykurovanie, prípravu teplej vody aj chladenie. Výkon reguluje podľa aktuálnej potreby kompresor s invertorovou technológiou. Výhodou je nízka hlučnosť (53 dB) a prevádzka v ešte tichšom nočnom režime. Maximálna vykurovacia teplota je 62 °C, použitie pri teplote vonkajšieho vzduchu -20 až +35 °C. Niektoré typy majú integrovaný elektrokotol a 190 l zásobník. www.buderus.sk


Mimoriadne úsporný kondenzačný kotol (A/A+, 25 a 27 kW) zaberie na stene len 0,32 m² a je určený na vykurovanie s možnosťou prípravy teplej vody v externých zásobníkoch. Nepretržitá optimalizácia, režim Green iQ a inteligentné snímače na ovládanie čerpadla i hydrauliky dokážu znížiť spotrebu energie ešte viac než iné kondenzačné kotly. Vďaka širokému rozsahu modulácie výkonu (až 1 : 13) sa perfektne prispôsobí zmenám v prevádzke. www.vaillant.sk

Vaillant Group Slovakia

Vaillant ecoTEC exclusive

Mimoriadne úsporný kondenzačný kotol (A/A+, 25 a 27 kW) zaberie na stene len 0,32 m² a je určený na vykurovanie s možnosťou prípravy teplej vody v externých zásobníkoch. Nepretržitá optimalizácia, režim Green iQ a inteligentné snímače na ovládanie čerpadla i hydrauliky dokážu znížiť spotrebu energie ešte viac než iné kondenzačné kotly. Vďaka širokému rozsahu modulácie výkonu (až 1 : 13) sa perfektne prispôsobí zmenám v prevádzke.

Tepelné čerpadlá


Tepelné čerpadlo vzduch/voda ponúka riešenie „všetko v jednom“ – vykurovanie, prípravu teplej vody aj chladenie domácnosti. V závislosti od modelu a vonkajších podmienok dodá až 4 kWh využiteľného tepla na každú 1 kWh elektrickej energie, ktorú spotrebuje. To znamená, že približne 75 % tepla vyprodukuje zadarmo. S teplotou výstupnej vody do 65 °C je nový rad vhodný ako pri podlahovom vykurovaní, tak aj pri klasických radiátoroch pri rekonštrukcii starších rodinných domov. www.daikin.sk

Tepelné čerpadlo vzduch/voda ponúka riešenie „všetko v jednom“ – vykurovanie, prípravu teplej vody aj chladenie domácnosti. V závislosti od modelu a vonkajších podmienok dodá až 4 kWh využiteľného tepla na každú 1 kWh elektrickej energie, ktorú spotrebuje. To znamená, že približne 75 % tepla vyprodukuje zadarmo. S teplotou výstupnej vody do 65 °C je nový rad vhodný ako pri podlahovom vykurovaní, tak aj pri klasických radiátoroch pri rekonštrukcii starších rodinných domov. www.daikin.sk
Daikin

Daikin Altherma

Tepelné čerpadlo vzduch/voda ponúka riešenie „všetko v jednom“ – vykurovanie, prípravu teplej vody aj chladenie domácnosti. V závislosti od modelu a vonkajších podmienok dodá až 4 kWh využiteľného tepla na každú 1 kWh elektrickej energie, ktorú spotrebuje. To znamená, že približne 75 % tepla vyprodukuje zadarmo. S teplotou výstupnej vody do 65 °C je nový rad vhodný ako pri podlahovom vykurovaní, tak aj pri klasických radiátoroch pri rekonštrukcii starších rodinných domov.


Tepelné čerpadlo vzduch/voda získalo prestížne ocenenia ako IF Design Award 2019 či Red Dot Award 2018. Skladá sa z vonkajšej jednotky a interiérového modulu uniTOWER a je ideálne ako do novostavieb, tak aj do rekonštruovaných budov. V domácnosti zabezpečí vykurovanie (A++), chladenie aj prípravu teplej vody, pričom dokáže znížiť účty za energiu až o 75 % a produkciu emisií o tretinu. Jeho výhodou je jednoduchá a rýchla inštalácia, umožňuje tiež ovládanie cez aplikáciu v smartfóne. www.vaillant.sk

Vaillant Group Slovakia

Vaillant aroTHERM Split

Tepelné čerpadlo vzduch/voda získalo prestížne ocenenia ako IF Design Award 2019 či Red Dot Award 2018. Skladá sa z vonkajšej jednotky a interiérového modulu uniTOWER a je ideálne ako do novostavieb, tak aj do rekonštruovaných budov. V domácnosti zabezpečí vykurovanie (A++), chladenie aj prípravu teplej vody, pričom dokáže znížiť účty za energiu až o 75 % a produkciu emisií o tretinu. Jeho výhodou je jednoduchá a rýchla inštalácia, umožňuje tiež ovládanie cez aplikáciu v smartfóne.

 

Plynové kondezačné kotly


Stacionárny kondenzačný kotol s predným krytom z tvrdeného skla perfektne ladí s modernými interiérmi. Vďaka úsporným komponentom a modulačnej technológii dosahuje vysokú energetickú účinnosť a výrazne tak ušetrí náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody. Výkon kotla je regulovateľný v rozsahu 1 : 10 a zariadenie je konštrukčne pripravené na kombináciu s obnoviteľnými zdrojmi, vďaka čomu možno znížiť náklady na energie skutočne na minimum. www.buderus.sk

Stacionárny kondenzačný kotol s predným krytom z tvrdeného skla perfektne ladí s modernými interiérmi. Vďaka úsporným komponentom a modulačnej technológii dosahuje vysokú energetickú účinnosť a výrazne tak ušetrí náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody. Výkon kotla je regulovateľný v rozsahu 1 : 10 a zariadenie je konštrukčne pripravené na kombináciu s obnoviteľnými zdrojmi, vďaka čomu možno znížiť náklady na energie skutočne na minimum. www.buderus.sk
Robert Bosch, spol. s r.o. Divízia Termotechnika – Buderus

Buderus Logamax plus GB192iT

Stacionárny kondenzačný kotol s predným krytom z tvrdeného skla perfektne ladí s modernými interiérmi. Vďaka úsporným komponentom a modulačnej technológii dosahuje vysokú energetickú účinnosť a výrazne tak ušetrí náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody. Výkon kotla je regulovateľný v rozsahu 1 : 10 a zariadenie je konštrukčne pripravené na kombináciu s obnoviteľnými zdrojmi, vďaka čomu možno znížiť náklady na energie skutočne na minimum.


Závesný kondenzačný kotol (18/25 kW a 30/35 kW) v energetickej triede A, s jedným alebo dvomi zabudovanými 21 l antikorovými zásobníkmi teplej vody. Nezaberie veľa miesta, no dokáže spoľahlivo vykurovať a dodávať teplú vodu aj pre väčšie domácnosti, a to vďaka patentovanej technológii ISODYN2, ktorá umožňuje kombinovaný ohrev vody prietokovým a zásobníkovým spôsobom. Dokáže zabezpečiť rovnaké množstvo teplej vody ako kotol so samostatným veľkým 170 l zásobníkom. www.protherm.sk

Závesný kondenzačný kotol (18/25 kW a 30/35 kW) v energetickej triede A, s jedným alebo dvomi zabudovanými 21 l antikorovými zásobníkmi teplej vody. Nezaberie veľa miesta, no dokáže spoľahlivo vykurovať a dodávať teplú vodu aj pre väčšie domácnosti, a to vďaka patentovanej technológii ISODYN2, ktorá umožňuje kombinovaný ohrev vody prietokovým a zásobníkovým spôsobom. Dokáže zabezpečiť rovnaké množstvo teplej vody ako kotol so samostatným veľkým 170 l zásobníkom. www.protherm.sk
Vaillant Group Slovakia

Protherm Tiger Condens

Závesný kondenzačný kotol (18/25 kW a 30/35 kW) v energetickej triede A, s jedným alebo dvomi zabudovanými 21 l antikorovými zásobníkmi teplej vody. Nezaberie veľa miesta, no dokáže spoľahlivo vykurovať a dodávať teplú vodu aj pre väčšie domácnosti, a to vďaka patentovanej technológii ISODYN2, ktorá umožňuje kombinovaný ohrev vody prietokovým a zásobníkovým spôsobom. Dokáže zabezpečiť rovnaké množstvo teplej vody ako kotol so samostatným veľkým 170 l zásobníkom.

PRIPRAVILA: ERIKA KUHNOVÁ
ODBORNÁ SPOLUPRÁCA: ROBERT BOSCH
FOTO: ARCHÍV FIRIEM
ZDROJ: časopis Môj dom 5/2019

Kategória: Energia
Tagy: čerpadlá kondenzačný kotol tepelné čerpadlá vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia