Teplo šité na mieru

Teplo šité na mieru

08. 11. 2005
Zdieľať

Teplo už dávno nie je výsadou, ktorou sa môže chváliť len slnko. To, čo kedysi bolo komfortom, v súčasnosti je štandardom. Teplovodné vykurovanie sa prvýkrát objavilo v 17. storočí a dnes predstavuje najbežnejší spôsob vykurovania. Moderné bývanie by malo vyhovovať nielen zo zdravotnej stránky, ale jeho súčasťou by malo byť aj úsporné hospodárenie s energiami. Preto vedieť si vybrať je rovnako dôležité, ako mať nohy v teple.

Pri teplovodnom vykurovaní sa obeh teplonosnej látky zabezpečuje gravitačne (samoťažne) bez akéhokoľvek čerpadla. S takým obehom sa stretávame v starších domoch – zvyčajne v kombinácii s kotlom na tuhé palivo a s otvorenou expanznou nádobou.


Teplo šité na mieru

34373

Moderným riešením je použitie núteného obehu pomocou čerpadla. Vyznačuje sa väčšou pružnosťou, lepšou regulovateľnosťou a menšími priemermi potrubí, teda nižšími investičnými nákladmi na rozvody. Vykurovacie teleso je konečný článok vykurovacej sústavy, ktorého úlohou je odovzdať teplo do vykurovaného priestoru, kde ohrieva vzduch na požadovanú teplotu. V starších rodinných domoch sa môžeme stretnúť prevažne s liatinovými článkovými vykurovacími telesami, ktoré majú relatívne väčšiu hmotnosť a pomerne veľký objem vody. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa začali používať oceľové článkové vykurovacie telesá, ktoré sú o niečo ľahšie. Oceľové panelové alebo doskové vykurovacie telesá v podobe, v akej ich poznáme dnes, používajú sa v rodinných domoch od konca sedemdesiatych rokov minulého storočia.

Liatinové a oceľové článkové vykurovacie telesá


Teplo šité na mieru

34374

Či sa dá vykurovacie teleso používať, alebo ho treba vymeniť, závisí predovšetkým od jeho stavu a podmienok úprav pri obnove rodinného domu. Liatinové článkové vykurovacie telesá majú dlhú životnosť, často viac ako štyridsať rokov. Hoci sú staršie, ak sa mechanicky opracujú a opätovne nalakujú, naďalej môžu tvoriť funkčnú a estetickú časť interiéru. Oceľové vykurovacie telesá – či už článkové, doskové, alebo konvektory – môžu mať výrazné známky korózie – v podobe hrdze či odkvapkávania vykurovacej vody, najčastejšie v miestach spojenia jednotlivých článkov, na ukončeniach či v blízkosti armatúr a spojov potrubí. Odporúča sa vymeniť ich po dvadsiatich piatich až tridsiatich rokoch za nové.

Liatinové článkové vykurovacie telesá majú pomerne veľký vodný objem. Sú vhodnejšie na vykurovacie sústavy s prirodzeným obehom teplonosnej látky, ale používajú sa aj v sústavách s núteným obehom. Vzhľadom na svoju hmotnosť majú väčšiu akumulačnú schopnosť.

Inú možnosť predstavujú oceľové článkové telesá, ktoré sú vyrobené z oceľového plechu, alebo vykurovacie telesá z hliníka. V porovnaní s liatinovými sú ľahšie a lacnejšie.

Panelové doskové vykurovacie telesá

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Teplo šité na mieru

34379

Panelové doskové vykurovacie telesá majú malý vodný objem a sú vhodnejšie pre vykurovacie sústavy s núteným obehom. Vyrábajú sa s jedným až tromi panelmi, medzi ktoré sa niekedy umiestňujú tzv. konvekčné plochy, ktoré zvyšujú tepelný výkon týchto telies. Ich výhodou je najmä veľký tepelný výkon pri zabratí malej podlahovej plochy, kompaktnosť, veľká variabilita výšok aj dĺžok. Čelná strana panela môže mať podobu prelamovaného profilovaného plechu alebo môže byť hladká. Dodávajú sa v rozličných farebných vyhotoveniach, môžu tvoriť súčasť dekorácie steny.

Konvektory

Posledným typom vykurovacích telies, s ktorým sa môžeme stretnúť v obytných miestnostiach rodinných domov (v obývacích izbách, kuchyniach, jedálniach a pod.), sú tzv. konvektory. Umiestňujú sa do interiéru, podobne ako článkové alebo panelové vykurovacie telesá. V rodinných domoch sú zriedkavejšie. Dodávajú sa v rozličných vyhotoveniach s rôznym dizajnom – ako podlahové, nástenné, parapetné alebo stojanové. Umiestňujú sa zväčša v obývacích priestoroch so zasklenými stenami, zimnými záhradami, kde sa používajú konvektory s ventilátormi. Ak sú v miestnosti zasklené steny a dvere vedúce na terasu, môžu sa inštalovať v podlahe pod krycími mriežkami, ktoré sú zhotovené z drevených líšt, eloxovaného hliníka či antikora. Pomáhajú eliminovať vplyv prúdenia chladného vzduchu, ako aj chladného sálania od zasklených stien. Ich výhodami sú nenápadnosť a veľmi jednoduchá údržba.

Rúrové vykurovacie telesá


Teplo šité na mieru

34375

Klasické rúrové vykurovacie telesá sú z hladkých alebo rebrovaných oceľových rúr. Používajú sa v obslužných a pomocných priestoroch rodinných domov (v garážach, skladoch, sušiarniach, dielniach). Do predsiení a kúpeľní sa často navrhujú rúrové vykurovacie telesá so zvislým alebo s vodorovným registrom z rúrok s kruhovým prierezom alebo s uzavretými profilmi, ktoré pripomínajú rebrík. Majú rozličné tvary a rozmery. Tieto telesá môžu plniť nielen vykurovaciu funkciu, ale aj estetickú – dotvárajú interiér, napríklad v kúpeľniach sa využívajú na sušenie uterákov a pod.

Výmena vykurovacieho telesa

Vykurovacie teleso kompenzuje tepelné straty miestnosti, ktoré sú spôsobené prestupom tepla cez steny a infiltráciou chladnejšieho, vonkajšieho vzduchu do interiéru domu. Veľkosť a vykurovací výkon by mali byť určené tak, aby sa tieto tepelné straty čo najpresnejšie pokryli. V starších rodinných domoch sa však tepelné výkony vykurovacích telies často len odhadli podľa obstavaného objemu miestnosti, v lepšom prípade boli telesá „pre istotu“ trochu predimenzované.


Teplo šité na mieru

34376

Ak v rodinnom dome vymeníme napríklad okná alebo ho celý zateplíme, výrazne znížime potrebu tepla a staršie vykurovacie telesá budú veľmi predimenzované. Je niekoľko možností, ako túto situáciu riešiť. Prvým variantom je ponechať pôvodné vykurovacie telesá, ak to ich stav umožňuje. Po zvýšení úrovne tepelnej ochrany budovy sú totiž všetky približne rovnako predimenzované. Ich výkon možno znížiť na potrebnú hodnotu nastavením menšej teploty vody privádzanej z kotla pomocou regulácie. Ak potrebujeme vymeniť niektoré vykurovacie telesá za nové, ich výkon by mal byť približne rovnaký ako pri pôvodných telesách. Treba však vziať do úvahy aj stav a nastavenie armatúr pred telesami. Ak nám také riešenie neumožňujú vlastnosti kotla, treba zvážiť jeho výmenu za novú vykurovaciu sústavu vhodnú pre podmienky po zateplení.


Teplo šité na mieru

34372

Z hľadiska vplyvu teploty na tepelnú pohodu je rozhodujúci najmä aritmetický priemer súčtu teploty vzduchu v miestnosti a účinnej teploty okolitých plôch vymedzujúcich miestnosť (steny, strop, okná, podlaha). Tento stav sa dá zjednodušene vyjadriť pomocou tzv. operatívnej teploty. Čím vyššia je teplota plôch vymedzujúcich miestnosť, tým menej tepla telo stráca. Predtým sa vykurovacie teleso inštalovalo v mieste s najväčšími tepelnými stratami, napríklad pod nezatesnenými oknami. Používalo sa predovšetkým na ohrev vzduchu, ktorý sa ochladzoval najmä v priestore okna.


Teplo šité na mieru

34378

V súčasnosti, pri dobre tesnených nových oknách s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, môže byť vykurovacie teleso umiestnené vedľa okna alebo aj pri vnútorných priečkach. Ďalšou možnosťou je umiestniť ho do priestoru, pričom treba zmeniť usporiadanie interiéru. Pri úpravách vykurovania v rodinnom dome sa poraďte s odborníkom a architektom. Nie každý typ vykurovacieho telesa je vhodný pre daný systém, prípadne priestor. Aby výsledný efekt priniesol úžitok, vynikajúci estetický dojem, ako aj hospodárnu prevádzku s minimálny vplyvom na životné prostredie, pri výbere a potrebných úpravách treba veľmi citlivo zvážiť viaceré hľadiská a možnosti riešenia.

Kategória: Energia
Tagy: kúrenie radiat radiátor teplo vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia