Zdroj: iStock

Váš tip: Som nespokojný s vyúčtovaním. Ako zmeniť rozpočítanie nákladov na vykurovanie?

31. 05. 2023
Zdieľať

Mnohí čitatelia teraz dostávajú ročné vyúčtovanie za energie spotrebované v roku 2022 a sú nespokojní. Napríklad pán Matej sa na nás obrátil s otázkou, ako je to s pomerom základnej a spotrebnej zložky na rozpočítavanie nákladov na vykurovanie v bytovkách. Je so súčasným rozdelením nespokojný a chcel by, aby sa v budúcnosti zmenilo. Pýtali sme sa odborníkov, či a ako je to možné.

Čo je základná a čo spotrebná zložka

Základná zložka v percentách udáva časť z celkových nákladov domu na vykurovanie, ktorá sa rozdeľuje na jednotlivé byty na základe veľkosti podlahovej plochy a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch.

Zvyšná časť tvorí tzv. spotrebnú zložku. Toto percento nákladov sa rozdeľuje na jednotlivých vlastníkov podľa údajov z nainštalovaných meračov.

radiátorová hlavica a bankovky, euro

Zdroj: iStock

Ako určiť a zmeniť rozdelenie nákladov?

Väčšinou sa odporúča, aby bol pomer základnej a spotrebnej zložky 60 % : 40 %. Vlastníci bytov v dome si však môžu určiť iný pomer. Je na to potrebné hlasovanie.

Odborníčka na správu bytových domov nám priblížila, ako sa musí hlasovanie skončiť, aby bolo možné pomer zložiek nákladov na vykurovanie zmeniť.

Stačí nadpolovičná väčšina?

Prikláňam sa k tomu, že tento pomer treba schváliť hlasovaním nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov, hovorí odborná konzultantka v oblasti správy bytových domov Otília Leskovská.

Svoje konštatovanie nám ďalej vysvetlila:

„Hovoríme o pomere základnej a spotrebnej zložky v zmysle ustanovenia vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z. z., konkrétne § 7 ods. 1.“Odpoveď podľa nej nájdeme v ustanoveniach § 14b zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Ten opisuje jednotlivé hlasovacie kvóra a predmety hlasovania, ktorých sa týkajú. Hoci predmety hlasovania, teda o čom sa hlasuje,  sú opísané dosť podrobne a jasne, niektoré situácie treba podľa odborníčky „dopasovať“.

symbol paragrafu

Zdroj: iStock

O kvóre pre určenie pomeru základnej a spotrebnej zložky sa síce konkrétne v zákone nedočítame, môžeme sa však k odpovedi dopátrať významovo“, pokračuje. Treba si podľa nej odpovedať na niekoľko dôležitých otázok:

Na čo je pomer základnej a spotrebnej zložky pri správe domu potrebný? No predsa pri rozpočítavaní nákladov na teplo na vykurovanie.

A kde tieto údaje potrebujeme? Vo vyúčtovaní.

A na základe čoho sa vyúčtovanie spracováva? Na základe skutočných nákladov a skutočných mesačných úhrad za plnenia podľa zálohového predpisu.

hlasovanie

Zdroj: iStock

A tým sa dostávame sa k odôvodneniu odpovede:

„Podľa môjho názoru je určenie pomeru základnej a spotrebnej zložky pri rozpočítavaní nákladov za teplo práve zásadou, z ktorej sa vychádza pri určovaní výšky mesačných úhrad za plnenia, preto je potrebné  tento schválenie nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov.“

Prečítajte si tiež
Kontrolujete si spotrebu energie na meračoch? Aj vyúčtovanie sa môže mýliť!

„A ešte jeden dôležitý faktor mi tento môj názor potvrdzuje.  Pomer základnej a spotrebnej zložky je veľmi významný údaj a značnou mierou ovplyvňuje „peňaženku“ vlastníkov. Práve z tohto dôvodu treba k danému predmetu rozhodnutia pristúpiť zodpovedne a s odbornosťou.“

„Myslím si, že schválenie nadpolovičnou väčšinou prítomných alebo zúčastnených by bolo nedostatočné,“ uzatvára.

Svoje námety, otázky, ale aj fotoinšpirácie posielajte na sommojdom@jaga.sk.

Pripravila: Zuzana Kubalová v spolupráci s časopisom Správa budov
Foto: iStock

 

Kategória: Aktuality Energia
Tagy: bytové domy náklady na vykurovanie Praktické rady vyúčtovanie
Zdieľať článok
Ako správne upraviť rozmery tehál?Dom z tehly

Ako správne upraviť rozmery tehál?

Kedy začať murovať?Dom z tehly

Kedy začať murovať?

Murovanie v zime: Dá sa to aj pri nízkych teplotách?Dom z tehly

Murovanie v zime: Dá sa to aj pri nízkych teplotách?

Stenové spony – pomôcka pri spájaní murovaných stienDom z tehly

Stenové spony – pomôcka pri spájaní murovaných stien

Diskusia