Veľkoplošné vykurovanie: Podlahové alebo stropné?

09. 05. 2019
Zdieľať

Veľkoplošné nízkoteplotné vykurovacie systémy, medzi ktoré patrí aj podlahové vykurovanie, patria k najkomfortnejším spôsobom kúrenia, majú však svoje pravidlá. Z akých systémov si môžete vyberať, čo pri tom treba brať do úvahy a aké výhody má zatiaľ nedocenené stropné vykurovanie?

Prečo veľkoplošné vykurovanie?

Výhodou sálavého, (napríklad podlahového) vykurovania je oproti klasickému konvekčnému („radiátorovému“) jeho „neviditeľnosť“. Teplú podlahu tiež vnímame ako príjemnú, rovnako ako sálavé teplo, ktoré je pri veľkoplošných systémoch podstatou prenosu tepla. Dôležité je však aj rovnomerné rozloženie teplôt v miestnosti, ktoré preukázali aj merania v Univerzitnom centre energeticky efektívnych budov (UCEEB) pri ČVUT v Prahe. Pri podlahovom vykurovaní bol rozdiel medzi teplotami vo výške 0,1 m nad podlahou (cca pri členkoch) a 1,7 m (hlava stojaceho človeka) iba 0,8 °C. Celé teplotné pole bolo veľmi homogénne a rozdiely v meranej oblasti boli len v desatinách stupňov. Pri konvekčnom vykurovaní boli pri rovnakých okrajových podmienkach teplotné odchýlky výrazne väčšie – medzi výškami 0,1 m a 1,7 m bol rozdiel 2,5 °C, čo človek pociťuje ako diskomfort.

Z veľkoplošných vykurovacích systémov sa teplo šíri prevažne sálaním. Je to podobný jav ako napríklad pri tradičnej peci – na vzdialenosť 1 – 2 m cítime, ako zo zdroja sála teplo. Toto tepelné alebo infračervené žiarenie ohrieva pevné predmety, na ktoré dopadá, od nich sa potom druhotne ohrieva vzduch v miestnosti.

Berte do úvahy 

Veľkoplošné vykurovacie systémy sú nízkoteplotné. Aby ste na vyhriatie miestnosti mohli využiť zdroj s nižšou teplotou, podmienkou sú nízke tepelné straty, ktoré treba vykurovaním nahradiť. Tento systém je teda vhodný najmä do súčasných nízkoenergetických či pasívnych stavieb.

 

Pri výbere konkrétneho typu by ste mali brať do úvahy aj možnosti regulácie. Súčasťou konštrukcie teplovodného vykurovania je vrstva betónu alebo anhydritu, ktorý chráni rúrky rozvádzajúce teplú vodu a zároveň tvorí tepelnoakumulačnú masu. Táto vrstva je teda dôvodom väčšej zotrvačnosti celého systému. Naopak, tenké elektrické káble či vykurovacie fólie môžu byť inštalované priamo pod plávajúcou podlahou, takže vykurovanie dokáže rýchlo reagovať na zmeny vonkajšej teploty. Každý zo systémov tak ladí s iným spôsobom fungovania budovy či domácnosti a je dôležité s jeho danosťami počítať a správne ich využiť.


Veľkoplošné vykurovanie: Podlahové alebo stropné?

2397799
Fenix Slovensko

Ako funguje stropné kúrenie

Na veľkoplošné sálavé vykurovanie možno využiť nielen podlahu, ale aj strop. Prekvapuje vás, ako je to možné, keď teplo stúpa hore? V skutočnosti totiž nestúpa hore teplo, ale teplý vzduch, pretože je ľahší. Teplo sa šíri vždy do chladnejšieho prostredia, a to v každom smere. Pri stropnom vykurovaní sa pod stropom vytvorí vrstva teplého vzduchu hrubá asi 20 cm. Táto ľahšia vrstva neklesá a k stropu sa tak nedostáva chladnejší vzduch zospodu. Strop sa teda neochladzuje a s jeho vyššou teplotou rastie aj sálavá zložka. Najintenzívnejšie je sálanie v smere kolmom na rovinu zdroja – v prípade stropného vykurovania na podlahu, nábytok a čiastočne i na steny. Od týchto plôch sa potom ohrieva vzduch v miestnosti. S výnimkou vrstvy pod stropom je tak aj pri stropnom vykurovaní teplota vzduchu v celej miestnosti približne rovnaká. Pri meraní v UCEEB bol rozdiel medzi teplotou v úrovni členkov a hlavy stojacej osoby len 0,7 °C, následkom sálania zo stropu bola teplota podlahy o 0,6 °C vyššia než vo výške 10 cm nad podlahou.

Pri podlahovom a stropnom vykurovaní sa teplo šíri do miestnosti najmä sálaním.

Ohrejú sa tak najskôr pevné predmety a od nich druhotne aj vzduch v miestnosti.

Pri veľkoplošnom sálavom vykurovaní sa dosahuje rovnomerné rozloženie teplôt v miestnosti.

To je dôležité pre pocit komfortu aj na zníženie prevádzkových nákladov.

Podlaha alebo strop?

Je teda lepšie podlahové alebo stropné vykurovanie? Merania ukázali, že oba systémy sú z pohľadu rozloženia teplôt rovnocenné. Pri podlahovom vykurovaní navodzuje vyššia teplota podlahy pocit väčšieho komfortu, nevýhodou sú však isté obmedzenia pri voľbe podlahovej krytiny a potreba vopred rozhodnúť o rozmiestnení nábytku, aby sa vykurovacia plocha zbytočne nezakrývala. 

Pri stropnom vykurovaní nie sú pri rozmiestnení nábytku ani pri voľbe podlahy prakticky žiadne obmedzenia, výhodou môže byť aj rýchla odozva na požiadavky regulácie. Súčasné novostavby sú totiž citlivé na tepelné zisky, a ak vykurovací systém nereaguje dostatočne rýchlo, interiér sa prehrieva. Istým obmedzením môže byť nutnosť kombinovať ho so sadrokartónovým podhľadom. 

Zatiaľ čo podlahové vykurovanie dnes patrí medzi obvyklé riešenia, stropné je neprávom opomínané. Najmä elektrické vykurovacie fólie, ktoré veľmi zjednodušujú konštrukciu stropného vykurovania, z neho totiž robia zaujímavú alternatívu.

SCHÉMY KONŠTRUKCIÍ veľkoplošného vykurovania

Teplovodné podlahové vykurovanie. Má prirodzene vyššiu zotrvačnosť. Realizácia je náročnejšia v závislosti od zdroja tepla sa však dajú dosiahnuť nízke náklady na prevádzku. 


Teplovodné podlahové vykurovanie. Má prirodzene vyššiu zotrvačnosť. Realizácia je náročnejšia v závislosti od zdroja tepla sa však dajú dosiahnuť nízke náklady na prevádzku.   1 podlahová krytina 2 betón 3 potrubie teplovodného vykurovania 4 plastové príchytky 5 separačná fólia 6 tepelná izolácia 7 podklad

Teplovodné podlahové vykurovanie. Má prirodzene vyššiu zotrvačnosť. Realizácia je náročnejšia v závislosti od zdroja tepla sa však dajú dosiahnuť nízke náklady na prevádzku. 1 podlahová krytina 2 betón 3 potrubie teplovodného vykurovania 4 plastové príchytky 5 separačná fólia 6 tepelná izolácia 7 podklad
Fenix Slovensko

1 podlahová krytina 2 betón 3 potrubie teplovodného vykurovania 4 plastové príchytky 5 separačná fólia 6 tepelná izolácia 7 podklad

Elektrické podlahové vykurovanie (s vykurovacími káblami). Dokáže rýchlo reagovať na požiadavky regulácie. Realizácia je jednoduchá a rýchla, náklady na prevádzku však zodpovedajú cene elektrickej energie. 


Elektrické podlahové vykurovanie (s vykurovacími káblami). Dokáže rýchlo reagovať na požiadavky regulácie. Realizácia je jednoduchá a rýchla, náklady na prevádzku však zodpovedajú cene elektrickej energie.   1 podlahová krytina 2 flexibilný lepiaci tmel 3 vykurovací kábel alebo rohož 4 podlahová sonda 5 nosná betónová plávajúca doska 6 oceľová výstuž 7 tepelná izolácia 8 podklad (betónová doska)

Elektrické podlahové vykurovanie (s vykurovacími káblami). Dokáže rýchlo reagovať na požiadavky regulácie. Realizácia je jednoduchá a rýchla, náklady na prevádzku však zodpovedajú cene elektrickej energie. 1 podlahová krytina 2 flexibilný lepiaci tmel 3 vykurovací kábel alebo rohož 4 podlahová sonda 5 nosná betónová plávajúca doska 6 oceľová výstuž 7 tepelná izolácia 8 podklad (betónová doska)
Fenix Slovensko

1 podlahová krytina 2 flexibilný lepiaci tmel 3 vykurovací kábel alebo rohož 4 podlahová sonda 5 nosná betónová plávajúca doska 6 oceľová výstuž 7 tepelná izolácia 8 podklad (betónová doska)

Stropné vykurovanie s vykurovacou fóliou. Má všetky výhody sálavých systémov, neobmedzuje však výber podlahovej krytiny ani rozmiestnenie nábytku. Nutný je SDK podhľad.


Stropné vykurovanie s vykurovacou fóliou. Má všetky výhody sálavých systémov, neobmedzuje však výber podlahovej krytiny ani rozmiestnenie nábytku. Nutný je SDK podhľad.  1 nosná stropná konštrukcia 2 tepelná izolácia 3 nosné profily SDK konštrukcie 4 stropná vykurovacia fólia 5 krycia PE fólia 6 SDK podhľad

Stropné vykurovanie s vykurovacou fóliou. Má všetky výhody sálavých systémov, neobmedzuje však výber podlahovej krytiny ani rozmiestnenie nábytku. Nutný je SDK podhľad. 1 nosná stropná konštrukcia 2 tepelná izolácia 3 nosné profily SDK konštrukcie 4 stropná vykurovacia fólia 5 krycia PE fólia 6 SDK podhľad
Fenix Slovensko

1 nosná stropná konštrukcia 2 tepelná izolácia 3 nosné profily SDK konštrukcie 4 stropná vykurovacia fólia 5 krycia PE fólia 6 SDK podhľad

 

Schéma podlahového vykurovania s elektrickými vykurovacími fóliami v suchej skladbe podlahy. 


Schéma podlahového vykurovania s elektrickými vykurovacími fóliami v suchej skladbe podlahy.   1 Plávajúca podlaha 2 Podlahová sonda v drážke 3 Krycia PE fólia 4 Podlahová vykurovacia fólia 5 Izolačná podložka 6 Podklad (betón, anhydrit)

Schéma podlahového vykurovania s elektrickými vykurovacími fóliami v suchej skladbe podlahy. 1 Plávajúca podlaha 2 Podlahová sonda v drážke 3 Krycia PE fólia 4 Podlahová vykurovacia fólia 5 Izolačná podložka 6 Podklad (betón, anhydrit)
Fenix Slovensko

1 Plávajúca podlaha 2 Podlahová sonda v drážke 3 Krycia PE fólia 4 Podlahová vykurovacia fólia 5 Izolačná podložka 6 Podklad (betón, anhydrit)

PRIPRAVILA ERIKA KUHNOVÁ
ODBORNÁ SPOLUPRÁCA FENIX JESENÍK
FOTO FENIX JESENÍK A CEMEX
ZDROJ časopis Môj dom 4/2019

Kategória: Energia
Tagy: podlahové vykurovanie stropné vykurovanie veľkoplošné vykurovanie vykurovacie systémy
Zdieľať článok

Diskusia