Zemný plyn: Nižšie emisie, čistejší vzduch a ušetrené peniaze

09. 07. 2019
Zdieľať

Zemný plyn sa v súčasnosti javí ako finančne najdostupnejší liek na problém so zlou kvalitou nášho ovzdušia.

Bežný človek si však zemný plyn iba zriedkakedy spája s ekológiou. Postupne sme akosi prestali vnímať jeho výhody a bez racionálneho uvažovania podliehame buď najlacnejším ponukám na energetickom trhu, alebo módnym trendom vo vykurovaní. Pritom máme zemný plyn, ktorý je „3E“ – ekologicky šetrný, ekonomicky výhodný a energeticky hospodárny.

Obnoviteľné zdroje nie sú všeliekom

Faktom je, že problém emisií skleníkových plynov nie je na Slovensku až taký horúci. Oveľa viac nás ohrozuje znečistené ovzdušie. Kým v európskom rebríčku krajín patrí Slovensko medzi prvú štvrtinu štátov s najnižšími emisiami CO2 v energetike, pokiaľ ide o znečistenie ovzdušia, sme na nelichotivom štvrtom mieste. V tomto smere Slovensko neplní európske normy a čo je oveľa hrozivejšie, vykazujeme vysoký výskyt respiračných chorôb a úmrtnosti zapríčinených smogom. Preto by sme mali obnoviteľné zdroje energie (OZE) posudzovať z hľadiska ich celkového prínosu a zvyšovanie ich podielu v energetike by sa nemalo vnímať ako hlavný environmentálny cieľ EÚ, ale ako cieľ doplnkový.

 

Zvyšovanie podielu OZE v energetike stojí našu krajinu ročne milióny eur v podobe dotácií. Na mieste je však otázka, či je pre malú krajinu, akou je Slovensko, skutočne zmysluplné investovať ročne približne 150 mil. eur do zlepšenia našej pozície o jednu či dve priečky v rebríčku krajín s najčistejšou energetikou. Prospešnejšia by zrejme bola snaha štátu zároveň zlepšiť naše ovzdušie zamorené smogom.

Adekvátny priestor na zlepšenie emisného profilu v energetike Slovenska pritom existuje. Keby zemný plyn a biomasa nahradili všetky uhoľné zdroje, relatívne lacno a vysoko efektívne by sme znížili emisie CO2 takmer o 10 %. Priestor je aj v úsporách energie, ktoré by synergicky znížili emisie skleníkových plynov.

Aby však bolo ekologické vykurovanie zemným plynom na trhu konkurencieschopné, okrem informovania o jeho výhodách by malo byť aj ľahko dostupné, prípadne by mala byť štátom dotovaná zmena vykurovania z pevných palív na zemný plyn.


Nejde len o CO2. Slovensko patrí do prémiovej štvrtiny európskych štátov s najnižšími emisiami CO2 v energetike, no zároveň máme jedno z najviac znečistených ovzduší v celej Únii. Inými slovami, zatiaľ čo z hľadiska globálnej zodpovednosti za klimatické zmeny je Slovensko relatívne zodpovedným štátom, jeho obyvatelia sú vystavovaní škodlivému smogu, ktorý spôsobuje respiračné choroby a vysokú úmrtnosť. Dôležité je preto nielen znížiť emisie v záujme záchrany planéty, ale aj zlepšiť kvalitu domáceho ovzdušia, a to za rozumné peniaze.

vidiecka krajina
iStock.com


Nejde len o CO2. Slovensko patrí do prémiovej štvrtiny európskych štátov s najnižšími emisiami CO2 v energetike, no zároveň máme jedno z najviac znečistených ovzduší v celej Únii. Inými slovami, zatiaľ čo z hľadiska globálnej zodpovednosti za klimatické zmeny je Slovensko relatívne zodpovedným štátom, jeho obyvatelia sú vystavovaní škodlivému smogu, ktorý spôsobuje respiračné choroby a vysokú úmrtnosť. Dôležité je preto nielen znížiť emisie v záujme záchrany planéty, ale aj zlepšiť kvalitu domáceho ovzdušia, a to za rozumné peniaze.

Vykurovať ekologicky za rozumné peniaze

Dnešná ponuka vykurovacích systémov je pestrá a ľudia sa pri výbere rozhodujú hlavne na základe svojich finančných možností a očakávanej návratnosti investície. Nie každý však kladie dôraz na riadny prepočet investičných aj prevádzkových nákladov s prihliadnutím na životnosť vykurovacieho systému. Napríklad prvotná jednorazová investícia do elektrického vykurovania je síce nízka, ale ročné prevádzkové náklady sú naopak značné.

Pri niektorých moderných vykurovacích systémoch je zasa návratnosť investície prakticky nereálna. Investícia do tepelného čerpadla je taká vysoká, že si ju môže dovoliť iba malá časť ľudí. Príjmovo najslabšia kategória obyvateľstva volí najlacnejšie vykurovanie pevnými palivami, ktoré produkujú smog. Treba preto myslieť aj na to, či v snahe ušetriť neohrozujeme svoje zdravie a zdravie iných.

Našu nepriaznivú smogovú situáciu a vysokú chorobnosť zo smogu je pritom možné riešiť zodpovedným výberom zdroja vykurovania a racionálnym prístupom štátu k podpore takých zdrojov energie, ktoré sú k životnému prostrediu a zdraviu ľudí šetrné.

Rýchle a pohodlné pripojenie

Ekologické vykurovanie zemným plynom je pohodlné nielen jednoduchým ovládaním pomocou termostatu, ale aj možnosťou pripojenia domácnosti z pohodlia domova. V tomto smere plynári neustále rozširujú svoje online služby v oblasti komunikácie so žiadateľmi o pripojenie, resp. žiadateľmi o montáž meradla. Možnosť podávať žiadosti online v minulom roku využili až tri štvrtiny všetkých žiadateľov.

 

Ekologický zemný plyn

V porovnaní s pevnými palivami vzniká pri spaľovaní zemného plynu podstatne menej škodlivín a produkuje sa zanedbateľné množstvo prachových častíc, ktoré vo vyšších koncentráciách ohrozujú zdravie obyvateľov. Zemný plyn je ekologicky šetrnejší ako napríklad biomasa, ktorá sa považuje za OZE. V porovnaní s uhlím je možné ušetriť pri vykurovaní zemným plynom až 50 % emisií CO2 a až 60 % je to pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla. V jeho spalinách nie sú prítomné oxidy síry, rovnako sú zanedbateľné aj jeho emisie oxidu uhoľnatého (CO) a uhľovodíkov. V strednodobom horizonte sa preto vykurovanie zemným plynom javí z hľadiska klimatických zmien ako efektívne riešene.

TEXT: SPP distribúcia

Foto: istock

Zodpovedná redaktorka: Erika Kuhnová

Zdroj: Časopis Môj dom

Kategória: Energia
Tagy: zemný plyn
Zdieľať článok

Diskusia