22. 06. 2005
Zdieľať

V dnešnej modernej a „rýchlej“ dobe si mnohé domácnosti život bez auta nevedia predstaviť. Nezriedka sa stáva, že v rodine nie je jedno, ale viac áut. Pri výstavbe rodinných domov, ale aj iných objektov riešime otázku garážovania automobilov. Súčasťou každej garáže je aj garážová brána, ktorá by svojím vzhľadom mala ladiť s charakterom celej stavby.

Na slovenskom trhu je široká ponuka moderných aj tradičných výrobkov od domácich aj zahraničných výrobcov. Vybrať si z nej je niekedy ťažké. Preto by sme pri výbere garážovej brány nemali siahnuť po prvom výrobku a prvej firme, ale navštíviť viaceré výstavy, prelistovať niekoľko katalógov, využiť možnosti internetu a za pomoci vyhľadávacích serverov navštíviť viacero internetových stránok rôznych montážnych a výrobných firiem.

Konštrukčné možnosti


Pri výbere typu garážovej brány treba zvážiť naše priestorové a dispozičné možnosti, materiálové a cenové požiadavky, spôsob otvárania. Existujú garážové brány krídlové, výklopné, sekcionálne, rolovacie a špeciálne – napríklad posuvné.
Krídlové garážové brány sú najjednoduchším riešením, ale pri otváraní zaberajú najviac miesta, a preto je vhodné zvoliť ich najmä na vonkajšie vstupy v oplotení.
Výklopné brány sa hodia najmä na garáže s obmedzenými priestorovými možnosťami. Našli si preto uplatnenie najmä pri rekonštrukciách starších domov a garáží. Výklopná brána sa vyklápa celá pod strop garáže a potrebuje len 10 cm výšky v priestore nad prekladom brány.
Sekcionálne garážové brány šetria miesto a hodia sa na rôzne tvary otvorov. Na bežné výšky otvorov sa skladajú zo štyroch až piatich sekcií vysokých približne 50 cm. Montujú sa zvnútra otvoru, pričom jednotlivé sekcie sú navzájom spojené pántmi. Ich pohyb zabezpečujú kolieska vo vodiacich dráhach, ktoré sú umiestnené po bokoch garážového otvoru. Mechanické otváranie zabezpečuje torzná pružina umiestnená nad garážovým otvorom. V prípade nedostatku miesta možno použiť ťažné pružiny umiestnené vedľa vodiacich dráh. Na montáž sekcionálnych brán treba, aby bolo vedľa garážového otvoru voľných 10 až 15 cm na vodiace dráhy a nad otvorom 20 až 30 cm na zalomenie sekcií do vodorovnej polohy. Jednotliví výrobcovia vyžadujú rôzne podmienky na voľný montážny priestor a pomocou tzv. dvojitej dráhy dokážu bránu namontovať aj v prípade menšej výšky nadotvorového prekladu. Zmenší sa tým oblúk, ktorý vytvárajú sekcie pri zalamovaní. Sekcionálne brány sa vyrábajú v šírke 2 až 6 m a s výškou 2 až 3 m. Do brány možno vložiť dvere, ktoré slúžia na komunikáciu, pričom netreba otvárať celú garážovú bránu.

Sekcionálne brány môžu byť z rôznych materiálov a v rôznom vyhotovení: a – lamelové oceľové nezateplené, b – zeteplené, c – kazetové oceľové nezateplené, d – zateplené, e – z dreveného masívu lamelové, f – kazetové


Garážové brány

26319


Garážové brány

26320
Garážové brány

26321


Garážové brány

26322
Garážové brány

26323


Garážové brány

26324Rolovacie garážové brány sa používajú pri väčších otvoroch so šírkou až 10 m a výškou do 8 m. Rolovacia brána sa skladá z úzkych lamiel vysokých 10 až 13 cm a pri otváraní sa zroluje do navíjacieho boxu umiestneného nad otvorom. Lamely sa pohybujú po vodiacich lištách, pričom otváranie a zatváranie zabezpečuje najmä elektrický pohon. Výška navíjacieho boxu závisí od výšky garážového otvoru, preto treba počítať s výškou nadotvorového prekladu 40 až 65 cm.


Materiálové varianty

Sekcionálne garážové brány sa najčastejšie vyrábajú z oceľového pozinkovaného plechu s dokonalou povrchovou úpravou na báze polyesterov a epoxidov. Dostupné sú aj varianty z hliníkového plechu. Prívržencom prírodných materiálov sú k dispozícii brány z dreveného masívu z buka, duba, smreka či meranti, prípadne lacnejší variant z lisovaného dreva s dezénom štruktúry dreva. Ďalšou možnosťou je voľba medzi tepelne izolovanou a neizolovanou bránou. Neizolovanú bránu použijeme v garáži bez vykurovania. Na izolované brány sa používa ako izolačný materiál polystyrén alebo polyuretán bez freónov. V oblasti dizajnu je ponuka veľmi široká. Výklopné a sekcionálne brány sa vyrábajú ako kazetové, keď sekciu tvorí 3 až 6 kaziet podľa šírky otvoru (kazeta môže mať navyše hlboký alebo plytký reliéf) alebo lamelové, či hladké. Pri materiálovom variante drevený masív si dokonca možno vybrať aj z rôznych dekoratívnych motívov. Pre náročného zákazníka sa ponúka možnosť objednať si garážovú bránu so vzorom podľa vlastnej predlohy. Okrem plných kaziet alebo lamiel možno brány doplniť presvetľovacími prvkami rôzneho tvaru od obdĺžnikových až po zaoblené a lúčovito členené.

Ovládanie garážových brán

Voľba spôsobu ovládania garážových brán závisí od našich finančných možností a stupňa komfortu, aký požadujeme. Výklopné, sekcionálne, ale aj krídlové brány môžeme otvárať mechanicky alebo automaticky. Ľahké mechanické otváranie sekcionálnych brán zabezpečuje systém torzných alebo ťažných pružín. Na vonkajšej strane je kľučka so zámkom, pomocou ktorej bránu zatvárame. Elektrický a automatický pohon je jednoduchý a spoľahlivý. Dá sa na bránu namontovať aj dodatočne. Ak do garáže nie je iný vchod, montuje sa na bránu aj kľučka so zámkom. V prípade výpadku elektrického prúdu otočením kľučky, ktorá je spojená s pohonom, pohon sa odpojí z prevádzky a brána sa otvorí mechanicky. Zamykanie kľúčom sa používa len pri manuálnom zatváraní, inak zamknutie brány vykoná samosvorný pohonný mechanizmus.
Garážové brány s elektrickým pohonom možno ovládať aj diaľkovým ovládačom pracujúcim na princípe rádiových vĺn. Zvonku sa použije kódovací systém, vnútri garáže tlačidlá, prípadne iná kombinácia. Diaľkovým ovládačom by sme mali bránu otvoriť aj priamo z vozidla zo vzdialenosti minimálne 30 m. Na bezpečnú prevádzku automatického otvárania musí byť garážová brána vybavená systémom, ktorý pri náraze brány na prekážku zmení jej chod na spätný. Diaľkové ovládanie možno použiť na pohony všetkých typov brán, vchodových dverí a pod.

Stavebná pripravenosť a montáž

Po neľahkom výbere konkrétneho typu garážovej brány a spoľahlivého dodávateľa treba dohodnúť s dodávateľom prípravu stavebného otvoru brány na montáž. Znamená to, že otvor musí spĺňať požaiadavky výrobcu na rozmery (šírku, výšku, ostenie, preklad). Garáž musí mať definitívnu podlahu, a ak otvárame bránu automaticky, aj elektrickú zásuvku zvyčajne na 220 V. Omietka v priestore montáže musí byť hladká a vyzretá.

Na záver

Dodanie objednanej brány zvyčajne trvá niekoľko týždňov (podľa konkrétneho dodávateľa jeden až osem týždňov), a preto treba dohodnúť termín montáže s dostatočným predstihom, aby sa predišlo zbytočnému čakaniu pri výstavbe. Údržba brán nie je náročná – okrem bežného čistenia a premazania pohyblivých častí sa iné zásahy neodporúčajú. Ak spozorujete poruchu vo funkcii brány, oslovte svojho dodávateľa, ktorý ju v rámci záručného, prípadne pozáručného servisu odstráni.

Kategória: Dvere, brány Stavba a rekonštrukcia
Tagy: dvere garáž garážová brána stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia