Pes pred bránou
Zdroj: LOMAX

LOMAX zvyšuje bezpečnostnú triedu svojich garážových vrát

13. 10. 2022 Zdieľať

Podľa údajov ministerstva vnútra je každoročne najviac prípadov vlámania v decembri. Častým cieľom zlodejov bývajú garáže, a preto spoločnosť Lomax ponúka garážové vráta s bezpečnostnou triedou RC2.

Ide o mechanickú ochranu proti násilnému otvoreniu vrát pomocou jednoduchého náradia, napríklad páčidla alebo skrutkovača.

Zlodej

Zdroj: LOMAX

Zvýšenie bezpečnosti sekčných vrát na bezpečnostnú triedu RC2 zaisťuje pridanie príslušenstva Special 109.

Kovanie brány detail

Zdroj: LOMAX

Možno ho zakúpiť pre vráta Home, Delta a Excellent.

Zdroj: Lomax

Kategória: Dvere, brány
Tagy: bezpečnostné dvere garáž garážová brána
Zdieľať článok