Invenčnosť v tvare, progresívnosť v prevádzke

24. 08. 2011 Zdieľať

Variácie na tému rodinný dom majú mnoho podôb a zdá sa, že ich nápaditosť stále nie je vyčerpaná. Potvrdzuje to aj viacgeneračný rodinný dom v exkluzívnom prostredí Horského parku v Bratislave, ktorý sa svojím tvarom inšpiruje medzivojnovou avantgardnou architektúrou a výraznou nízkoenergetickou bilanciou patrí medzi progresívne domy na bývanie. Pórobetónové tvárnice Ytong sa stali ideálnym stavebným materiálom obvodového muriva aj vnútorných priečok tohto pozoruhodného objektu.

— Advertorial spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r. o. —

Kompozícia s podporou Ytongu

Bratislavský Horský park stále patrí medzi miesta so zachovanými vilami vo funkcionalistickom tvarosloví a viacgeneračný rodinný dom s klasickou bielou fasádou sa týmto odkazom vedome inšpiruje. Formu a celkovú kompozíciu novostavby predurčil tvar pozemku, náplň, ako aj konštrukčná a typologická schéma pôdorysov v štyroch podlažiach s plochami lodžií a terás. Samotné vertikálne členenie hmoty budovy sa uskutočňuje prostredníctvom pásových okien a horizontálne členenie zase terasami s výhľadom na zalesnený Horský park.


RD, Gorazdova ul, Bratislava

RD, Gorazdova ul, Bratislava
René Miko

„Pre samotnú stavbu sme zvolili lichobežníkový pôdorys, ale so zaoblenými hranami, čo však zase vytváralo nároky na použitie stavebného materiálu,“ hovorí autor projektu Ing. arch. Juraj Zornička. „Preto sme zvolili pórobetónové tvárnice Ytong, ktoré nám umožnili riešiť tvarovo zložitejšie architektonické návrhy pri zachovaní kvality tepelnoizolačných vlastností obvodového plášťa. Obvodové murivo je výplňové s hrúbkami 250 mm a 300 mm z bielych pórobetónových tvárnic. Deliace konštrukcie sú zrealizované podľa potrieb prevádzky rodinného domu. Nosný systém je železobetónový bezprievlakový skelet, pričom spodná časť je odliata celá z betónu“.


RD, Gorazdova ul, Bratislava

RD, Gorazdova ul, Bratislava
René Miko

Pórobetónové tvárnice Ytong sa zároveň stali materiálom domu, ktorý z hľadiska inštalovaných energetických systémov predstavuje najmodernejšie trendy využitia aplikácie obnoviteľných zdrojov energie (tepelné čerpadlá, izolačné trojsklo, stropné chladenie). Svedčí o tom aj energetické hodnotenie na základe ktorého je v kategórii A.

 

Dispozičné riešenie

Rodinný dom má tri nadzemné a jedno podzemné podlažie, pričom vertikálne sú podlažia prepojené schodiskom i výťahom umiestnenom v skleneno-oceľovej šachte. Vstup do rodinného domu je riešený centrálne v čelnej uličnej fasáde. Dispozičné riešenie troch bytových jednotiek poskytuje pohodlný priestor rezidenčného charakteru a objemovo sa delí na súkromnú časť a časť pre hostí.


RD, Gorazdova ul, Bratislava

RD, Gorazdova ul, Bratislava
René Miko

Všetky priestory sú vybavené úmerne svojmu účelu v zmysle prevádzky a technologického zariadenia a podľa požiadaviek investora a užívateľa. Jednotlivé terasy sú riešené ako drevené.


RD, Gorazdova ul, Bratislava

RD, Gorazdova ul, Bratislava
René Miko

Osvietený investor dal architektom voľnú ruku a tí jeho ponuku nezneužili. Naopak, architektonické riešenie novostavby citlivo rešpektuje okolitú zástavbu a harmonizuje aj s prírodou Horského parku. Svojim invenčným tvaroslovím v náročnom svahovitom pozemku a nadštandardnou energetickou bilanciou ponúka všetky predpoklady k pozitívnemu príspevku na tému rodinný dom.


RD, Gorazdova ul, Bratislava

RD, Gorazdova ul, Bratislava
René Miko


 

Miesto: Gorazdová ul. 25, Bratislava
Autor stavby: Ing. arch. Juraj Zornička
                          Ing. arch. Ľudmila Saudreau
                          Rastislav Hrušovský
Generálny projektant: Ing. arch. Juraj Zornička
Návrh interiéru: JL Ateliér architektúry a dizajnu
                              Ing. arch. Juraj Zornička
                              Ing. arch. Ľudmila Saudreau
                              Rastislav Hrušovský
Investor: EX PROJEKT, a. s., Bratislava
Začiatok výstavby: 9/2009    
Ukončenie výstavby: 11/2010
Plocha parcely: 872 m2
Zastavaná plocha: 261,32 m2
Úžitková plocha: 1 022,55 m2
Obostavaný priestor: 3 382 m3
Počet nadzemných podlaží: 3
Počet podzemných podlaží: 1

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: materiál rd stavba domu ytong
Zdieľať článok