Keď komín vypovie poslušnosť

Keď komín vypovie poslušnosť

29. 03. 2010
Zdieľať

Komín je dôležitou súčasťou chalupy nielen z hľadiska bezpečnosti, ale aj z hľadiska vytvorenia príjemnej atmosféry či možnosti zmeny vykurovacieho paliva. Preto by ste ho pri stavbe alebo rekonštrukcii chaty nemali vynechať. A hoci v súčasnosti na chate nepoužívate vykurovací systém, na ktorý potrebujete komín, nechajte si otvorené zadné dvierka. Ak sa predsa len rozhodnete postaviť si na chate kozub, komín budete potrebovať.

V minulosti sa komíny budovali ako súčasť nosných stien a z materiálov, ktoré dnes už nezodpovedajú súčasným požiadavkám vykurovacích spotrebičov. Aby ste sa vyhli nákladným opravám, treba údržbe komína venovať dostatočnú pozornosť. Cieľom stavby či rekonštrukcie by mal byť komín, ktorý odolá statickým aj dynamickým účinkom.


Nezanedbajte starostlivosť


K najčastejším poruchám komínov dochádza vplyvom poveternostných podmienok, spalín či pohybom budovy. Pôsobením dažďa, snehu a iných vonkajších vplyvov sa rozpadá konštrukcia nadstrešného komínového telesa pre koróziu materiálu. Znižuje sa bezpečnosť strechy a vzniká nebezpečenstvo požiaru. V letných mesiacoch sa komíny prakticky využívajú zriedka. Na chalupách je vhodné prikrývať ich krytom proti zatečeniu vodou, ktorý zabráni vzniku možných škôd. Pri celoročne využívaných chatách kryty nemajú veľký význam, lebo spaliny zabránia vtekaniu dažďovej vody. Naopak, v zime sú komíny maximálne zaťažené, preto ich treba pred vykurovacou sezónou riadne skontrolovať a vyčistiť – z dôvodu vlastnej bezpečnosti, ale aj dodržiavania platných predpisov. Podľa vyhlášky č. 401/2007 Z. z. sa musia komíny pripojené na spotrebiče na tuhé či kvapalné palivá s tepelným výkonom do 50 kW kontrolovať každé štyri mesiace, komíny na plynné palivá, a ak ide o komín s vložkou, raz ročne.


Ochráni vás len funkčný komín


Funkčný komín na chalupe je nenahraditeľný. Musí odolávať vodnej pare, kyselinám či dechtovým zlúčeninám, ktoré vznikajú pri spaľovaní paliva. Navyše, pri zmene paliva sa často poškodí aj omietka a naruší sa malta v murive, ktorej rozpad spôsobuje poškodenie menej vypálených tehál. Tieto činitele nepriaznivo ovplyvňujú konštrukciu murovaného komína, pričom sa postupne znižuje jeho funkčnosť a účinnosť.


Pôsobením korózie na starých komínoch môže do chalupy preniknúť oxid uhoľnatý, ktorý na seba viaže kyslík nielen z ovzdušia, ale i z krvného obehu ľudí. Únik oxidu uhoľnatého za bežných podmienok nerozoznáme, a tak pri neodbornej obnove funkcií komína môže nastať až smrteľné ohrozenie.Keď komín vypovie poslušnosť

252672
Schiedel


Keď je rekonštrukcia nevyhnutná


Keď komín vypovie poslušnosť a jeho účinnosť klesá, treba pristúpiť k jeho rekonštrukcii alebo výmene. Pri jeho obnove nezabúdajte aj na opravu komínových hláv. Poškodené murivo pod komínovou hlavou treba odstrániť až po neporušené murivo, chýbajúca časť komína sa znovu vymuruje. Po vymurovaní treba na komín osadiť alebo vybetónovať komínovú hlavu. Praskaniu možno zamedziť jej vystužením strmienkami z ocele s priemerom 5 až 6 mm. Komínovú hlavu je vhodné na záver zalícovať s murivom. Vďaka nemu sa neznižuje ťah komína.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Medzi ťažko odstrániteľné poruchy komínov patria aj nedostatočné tesnenie a premočenie komínového plášťa dechtom. V prípade utesnenia komína treba najskôr odstrániť poškodenú omietku, vyškrabať škáry v murive a následne omietnuť komín vhodnou maltou. Pri rekonštrukcii komína poškodeného dechtom treba predovšetkým odstrániť zlý spôsob vykurovania: možno oddeliť omietku od muriva vrstvou laku, obložiť komín nehorľavým obkladom či použiť dvojvrstvovú sanačnú omietku.Keď komín vypovie poslušnosť

252669


Keď komín vypovie poslušnosť

252673

Pri opravách sa zíde aj takéto ľahké hliníkové lešenie. (Ko-skip) Systémový komín zaručuje užívateľovi slobodu vo výbere paliva. Pri  zmene vykurovacieho spotrebiča či zmene paliva netreba komín dodatočne vložkovať. (Schiedel)


Renovácia komína vložkovaním


Jednou z metód sanácie komínov je jeho vložkovanie. Podmienkou aplikácie tohto spôsobu renovácie je dostatočný rozmer prieduchu. Mal by byť rovný a kolmý. V minulosti sa na vyvložkovanie komínov používali najmä hliníkové vložky, ktoré však nie sú dostatočne odolné proti korózii. Najmä pri dnešných moderných vykurovacích spotrebičoch, pri ktorých je teplota spalín vyššia ako 70 °C, sa vložka z hliníka rýchlo poškodí. Účinnejšie sú pevné antikorové alebo šamotové rúry, ktoré možno použiť na odvod spalín zo spotrebičov na tuhé palivá. Vyznačujú sa dlhšou životnosťou, vyššou mierou odolnosti a možno ich využívať pri kúrení plynnými, kvapalnými, ale aj tuhými palivami.


 Keď komín vypovie poslušnosť

252671

Namiesto vložkovania systémový komín


V mnohých prípadoch však rekonštrukcia komína nepomôže. Buď sú komíny zastarané a nevyhovujú terajším technológiám v oblasti vykurovania, alebo sú poruchy také rozsiahle, že oprava komína sa neoplatí. Ani nefunkčné komíny však v súčasnosti netreba odstraňovať. Práve naopak. Možno ich využiť na upevnenie antény, dajú sa použiť na odvetranie priestorov alebo zvlhnutých konštrukcií. V letných mesiacoch ich zas možno využiť na ochladenie chalupy.


Ak však komín chcete aj naďalej na chalupe využívať, treba ho vymeniť. Menej prácne, jednoduchšie a lacnejšie je preto postaviť nový komínový systém. Komínový systém treba vyberať na základe týchto údajov: druh pripojeného spotrebiča, výška komínového telesa, účinná výška komínového telesa a výška komínového telesa v nadstrešnej časti. Komínové systémy sú univerzálne a ponúkajú užívateľovi možnosť rozhodnúť sa, akým typom paliva bude kúriť.


Zmeny paliva sa nemusíte báť


Moderná vykurovacia technika si žiada kvalitné komíny. Pri bežnom komíne nie je prechod na iné palivo či spotrebič jednoduchý. Jedinou možnosťou je zásadná prestavba a vložkovanie komína, čo je finančne náročné. Pri komínových systémoch je zmena kotla či paliva jednoduchá a vy máte vždy na výber z množstva účinných a zároveň energeticky úsporných spotrebičov a fosílnych i obnoviteľných druhov palív. Kvalitná keramická vložka univerzálnych komínov navyše odolá tepelnej záťaži, ktorá môže vzniknúť pri vyhorení sadzí. Vďaka spoľahlivej konštrukcii, dobrému ťahu a vysokoodolnej tepelnej izolácii pomáha systémový komín dosiahnuť úsporu energie, a tým šetriť aj váš rozpočet.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: komíny rekonštrukcia
Zdieľať článok

Diskusia