Ako postupovať pri kúpe chaty a chalupy

Ako postupovať pri kúpe chaty a chalupy

11. 01. 2008
Zdieľať

Zrealizovať sen o víkendoch na vlastnej chate a chalupe nie je zložité – ak sa vyvarujete podstatných chýb. Medzi najdôležitejšie podmienky kúpy patrí výber lokality – prírodné bohatstvo okolia, možnosti športu a výletov, ale aj bezkonfliktné prostredie z hľadiska spoločenského spolunažívania.

Ďalší pohľad predstavuje technický stav objektu. Ten najlepšie zhodnotíte prizvaním odborníka – stavbára, ktorý posúdi, v akom stave sa objekt nachádza a či je predajná cena adekvátna jeho technickému stavu. Odborník vám poradí, akým spôsobom by sa dala budova upraviť pre vaše potreby a koľko finančných prostriedkov budete na úpravu potrebovať.


Ako postupovať pri kúpe chaty a chalupy

129520

Ak ste s predchádzajúcimi podmienkami spokojní, treba sa podrobnejšie zaoberať ekonomicko-právnymi záležitosťami prípadnej kúpy. V krátkosti zhrnieme, ako správne postupovať, aby ste sa v budúcnosti nedostali do neriešiteľných problémov.

1. Dôležité je získať hodnovernú informáciu, že nehnuteľnosť je majetkom predávajúceho, že má právo ho predať a že prípadní spoluvlastníci s predajom súhlasia. Majetkové vlastníctvo najlepšie zistíte z listu vlastníctva, ktorý by vám mal predávajúci predložiť. List vlastníctva vydáva príslušný kataster nehnuteľností a obsahuje jednak majetkový stav (teda kto je majiteľom alebo spolumajiteľom), spôsob získania nehnuteľnosti a nemenej závažnú skutočnosť, či na nehnuteľnosti neviaznu ťarchy (záložné práva bánk, iných subjektov, práva prechodu alebo ďalšie obmedzenia). Súhlas spoluvlastníkov musí predávajúci preukázať jeho splnomocnením ostatnými majiteľmi a podpísaným pred notárom.

2. Výhodou je, ak budete vedieť aspoň približnú trhovú cenu nehnuteľnosti – tu vám pomôže znalecký posudok, ktorý dáva vypracovať majiteľ nehnuteľnosti, prípadne bežná informácia, v akých cenových reláciách sa pohybujú ceny podobných nehnuteľností v okolí. Toto vám uľahčí jednanie o cene, ktorá býva vždy otázkou dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

3. Pretože nehnuteľnosť sa nekupuje na dva či tri roky, vyberte sa na najbližší stavebný úrad a zistite si, aká je budúcnosť lokality, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza: či tu nie sú plánované územné zmeny, ktoré by mohli narušiť spôsob užívania chaty alebo chalupy. Stavba diaľnice alebo fabriky by vám iste nepridala na radosti pri užívaní vášho rekreačného sídla. Hrozby územných zmien bývajú často príčinou, pre ktorú sa majitelia zbavujú svojich chát.


Ako postupovať pri kúpe chaty a chalupy

129521

4. Pri kúpe chaty a chalupy je potrebné zaujímať sa aj o to, či objekt stojí na vysporiadanom pozemku – teda či majiteľ objektu je aj majiteľom pozemku, prípadne aké sú vzťahy k pozemku. Veľa chát stojí na pozemkoch, ktoré patria urbárskej či pasienkovej spoločnosti. Vtedy je potrebné mať istotu, že dlhodobú zmluvu na prenájom pozemku s vami táto spoločnosť podpíše. Majiteľa pozemku tiež zistíte z listu vlastníctva, vydaného príslušným katastrom nehnuteľností.

5. Na základe takto zistených skutočností, ktoré nebránia kúpe chaty a chalupy, pristúpite k dohode o cene a spísaniu kúpnopredajnej zmluvy. Kúpnopredajnú zmluvu je najlepšie nechať vypracovať notárovi. Táto zmluva totiž musí mať všetky náležitosti vypracované tak, aby sa dala zapísať do katastra nehnuteľností. Akákoľvek maličkosť sa vám vypomstí v tom, že kataster zmluvu nezapíše a vráti ju na prepracovanie. Pri kúpe nehnuteľností musíte zmluvu aj tak podpísať u notára. Prevod peňazí je takisto najlepšie uskutočňovať cestou uloženia peňazí u notára na základe notárskej zápisnice. Pri podpise kúpnopredajnej zmluvy uložíte u notára finančnú čiastku s tým, že keď predávajúci predloží list vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti, v ktorom už novým majiteľom budete vy, notár predávajúcemu predmetnú čiastku vyplatí. Takáto operácia nie je síce zadarmo, ale rozhodne zabráni v tom, aby ste sa stali obeťou nekorektného, ba dokonca podvodného rokovania. Až zápis v katastri nehnuteľností do listu vlastníctva na vaše meno je totiž aktom, ktorým majetok prechádza na vás.

6. Pri rokovaní o cene chaty alebo chalupy je obvyklé dohodnúť sa aj na tom, kto bude platiť poplatky za prevod tejto nehnuteľnosti. Poplatky za prevod zvyčajne hradí predávajúci.

To sú v skratke zásady, ktorými sa – pokiaľ možno – riaďte pri kúpe chaty či chalupy. Veď ju isto kupujete pre radosť a nie na rozširovanie si svojich starostí. Nech je teda vaša investícia úspešná a nekonfliktná.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: chata
Zdieľať článok

Diskusia