Ako si vybrať pozemok pri nízkoenergetický dom

18. 02. 2015
Zdieľať

Jedným z najdôležitejších rozhodnutí pri stavbe nízkoenergetického domu je výber správneho stavebného pozemku, ktorý je základom kvalitného bývania. Treba vyberať podľa rôznych kritérií tak, aby ste boli i po uplynulom čase spokojní.

Čo by ste mali vedieť o výbere pozemku

1 Správna voľba domu

Pozemkov je veľa, no nie každý by vám mohol vyhovovať, preto by mal byť jeho výber podmienený aj typom a dispozičným riešením rodinného domu. Nevhodný výber potom často neskôr navýši cenu realizovanej stavby, nehovoriac o prevádzkových nákladoch na jej vykurovanie. Ak sa dostatočne nevyužíva zdroj slnečnej energie, nemožno hovoriť o dobrej, respektíve efektívnej nízkoenergetickej stavbe. Pri výbere pozemku treba poznať miestny územný plán, regulatívy a normy o umiestnení stavby, aby sa rešpektovali: urbanisticko-architektonický charakter, bezpečnostné požiadavky a ekologické, hydrogeologické, geologické, technické, ako aj klimatické podmienky.

2 Veľkosť a tvar pozemku

Ide o parametre, ktoré určujú pôdorysné rozmery budúceho objektu, jeho architektonický výraz a počet podlaží. Vhodný pomer strán parcely je 1 : 1, 1 : 2 a 3 : 4. Pri menšom rodinnom dome treba uvažovať o parcele a ploche 400 až 800 m², pri väčšom o ploche okolo 900 m² a viac. Pri voľbe vhodnej veľkosti pozemku netreba zabudnúť na to, že medzi samostatne stojacimi rodinnými domami, ak nie je územným plánom určené inak, nesmie byť vzdialenosť menšia ako 7 m. V stiesnených pomeroch ju možno znížiť aj na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností. Vzdialenosť rodinného domu od susedných parciel musí byť minimálne 2 m a od prístupovej komunikácie 3 m.

Ak chcete stavať menší rodinný dom, uvažujte o pozemku s plochou 400 až 800 m²​.

3 Sklon pozemku

Rovinatý terén je vhodný najmä pri katalógových projektoch rodinných domov, ktoré sa síce dajú upraviť do svahovitého terénu, no tieto zmeny so sebou prinášajú ďalšie investície, v dôsledku čoho zdanlivo nízka cena typového projektu po úpravách dosahuje cenu projektu na mieru. Svahovitý terén je zase predpokladom na vytvorenie netradičného a zaujímavého architektonického riešenia objektu, no na druhej strane stavbu predraží o zvýšené náklady pri jej zakladaní. Ideálny sklon pri svahovitom pozemku je južný alebo juhozápadný. 

4 Lokalita

Ideálna je tichá lokalita blízko občianskej vybavenosti určená na bývanie. Podstatné je, aby pozemok nedegradovali rušivé prvky, napríklad hospodárske stavby na susedných parcelách, vedenia verejných inžinierskych sietí, stožiare, prach, nadmerný hluk z dopravy a priemyselných stavieb, prípadne fakt, že sa v jeho blízkosti plánuje v budúcnosti výstavba diaľnice, železnice alebo priemyselnej stavby. Tieto aspekty by mohli bývanie značne znepríjemniť a prekladanie verejných inžinierskych sieti zase stavbu predražiť. Taktiež je potrebné overiť si, či je daná lokalita podľa územného plánu určená na bývanie, prípadne aké sú na danom území regulatívy, ktoré definujú podmienky zastavania – pomer zastavanej plochy a plochy zelene, počet podlaží budúceho objektu, tvar a sklon strechy, orientácia strešného hrebeňa a odstupové vzdialenosti od susedných nehnuteľností. Územný plán určuje, na ktorých plochách je možné stavať, a regulatívy určujú typ rodinného domu, ale aj podmienky jeho umiestnenia na pozemku.

Výber kvalitného pozemku si vyžaduje širokú analýzu. Rovnako treba zvážiť viaceré aspekty, ktoré zohľadňujú pozitíva aj negatíva danej lokality. Už pri jeho výbere je potrebné spolupracovať s odborníkmi, ktorí vám pomôžu rozhodnúť sa správne. 


Schéma orientácie obytných miestností na svetové strany

Schéma orientácie obytných miestností na svetové strany
Ing. Peter Moják – PMK PROJECTION

5 Orientácia na svetové strany 

Orientácia pozemku na svetové strany je rozhodujúca pre správne umiestnenie a dispozičné riešenie nízkoenergetického objektu. V prípade nízkoenergetického domu je možné dosiahnuť nízke náklady použitím rôznych technológií, predovšetkým však využitím prírodných zdrojov, akými sú najmä teplé slnečné lúče. Slnečná parcela vytvára dobré podmienky na využitie moderných technológií ako solárne panely a podobne. Práve preto je orientácia pozemku na svetové strany pri nízkoenergetických, respektíve pasívnych domoch veľmi dôležitá – čím dlhšie dopadajú na pozemok slnečné lúče, tým je parcela vhodnejšia a objekt tak lepšie môže spĺňať parametre nízkoenergetickej stavby. Ak obľubujete súkromie na záhrade, bude ideálny vstup na parcelu zo severu, severovýchodu, prípadne severozápadu. Správna orientácia pozemku vytvára predpoklady na tvorbu kvalitného dispozičného riešenia objektu, navrhnutého podľa biorytmu človeka. Ráno človek vstáva s východom slnka a zobúdzajú ho slnečné lúče. Neskôr trávi väčšinu času v obytných miestnostiach, ktoré vďaka prístupu slnka pôsobia útulnejšie a dodávajú energiu, a čo je najpodstatnejšie, šetria peniazmi na vykurovanie.

6 Dopravná dostupnosť a vybavenosť inžinierskymi sieťami

Jednou z podmienok vydania stavebného povolenia na stavbu rodinného domu je prístupová komunikácia k pozemku, ale aj napojenie objektu na inžinierske siete. Preto je vhodné, ak sú dostupné a hlavne čo najbližšie k pozemku umiestnené body napojenia na elektrickú energiu, vodu, kanalizáciu alebo plyn. Prístupová komunikácia k pozemku, ale aj dostupnosť sietí je dôležitá, hoci za siete existujú adekvátne náhrady ako vŕtaná studňa, čistička odpadových vôd, septik, fotovoltika a iné. Tieto alternatívne možnosti, ako aj úprava prístupovej komunikácie si však vyžadujú dodatočné náklady. Dôležitá je aj kapacita sietí, pretože nie vždy postačuje na zvýšenú zástavbu lokality a nemuseli by ste napríklad dostať povolenie napojiť sa na elektrické vedenie s možnosťou elektrického vykurovania. Plusovým bodom k celkovému hodnoteniu pri výbere pozemku je to, ak je lokalita vybavená hromadnou dopravou a zastávkami.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: nízkoenergetický dom pozemok rodinný dom
Zdieľať článok

Diskusia