Ako si vybrať vhodné poistenie vašej domácnosti

Ako si vybrať vhodné poistenie vašej domácnosti

06. 12. 2017
Zdieľať

Vybrať si vhodné poistenie nie je vôbec jednoduché. Väčšinu ľudí zaujíma predovšetkým cena. Či sme si zvolili naozaj dobrú poistku, zistíme až vtedy, keď sa niečo stane a chceme od poisťovne, aby preplatila škodu.

Medzi základné poistenia, ktoré si uzatvára veľa ľudí, patrí poistenie domácnosti. Mnohí však nerozlišujú, aký je rozdiel medzi poistením domácnosti a nehnuteľnosti, a preto si poistia len nehnuteľnosť. Následne môžu byť sklamaní, keď zistia, že im poisťovňa nechce preplatiť sedačku či televízor.

Nehnuteľnosť či domácnosť?

Nehnuteľnosť je samotný byt alebo dom, všetko zariadenie a veci osobnej potreby vrátane vecí vypožičaných alebo prenajatých predstavujú domácnosť. Patrí sem aj spotrebná elektronika, športové potreby, tiež veci s umeleckou alebo historickou hodnotou či predmety zberateľského záujmu.

 

Senior konzultant spoločnosti Brokeria Ivan Kahanec odporúča, aby si ľudia uzatvorili poistenie domácnosti spolu s poistením nehnuteľnosti. „Klienti, ktorí majú len jedno z týchto poistení, riskujú, že pri poistnej udalosti nebudú mať preplatenú celú škodu,“ tvrdí. Dodáva, že jednotlivé poisťovne majú mierne odlišne definované, čo kryje poistenie nehnuteľnosti a čo kryje poistenie domácnosti. „Preto ak chce mať klient krytý celý svoj majetok, najlepším variantom je poistiť si nehnuteľnosť aj domácnosť v jednej poisťovni,“ odporúča Kahanec. V opačnom prípade sa môže stať, že niektorú vec nebude kryť ani jedno poistenie. Navyše, viaceré poisťovne sľubujú zľavy, ak má klient u nich uzatvorených viacero zmlúv.


Ako si vybrať vhodné poistenie vašej domácnosti

2079339
isifa/shutterstock

Nie je poistenie ako poistenie

Poisťovne núkajú viacero variantov alebo balíkov poistenia. Jednotlivé balíky sa líšia tým, v akých prípadoch poisťovňa preplatí škodu. Typickým príkladom je požiar, ktorý býva zahrnutý už v základných – najlacnejších – balíkoch poistenia. Ak váš byt zachváti požiar, mala by vám poisťovňa preplatiť vzniknutú škodu. Problém však nastane, ak vybavenie vášho domu nepoškodí priamo oheň, ale dym. Škody spôsobené dymom už bývajú v drahších balíkoch poistenia.

„Medzi doplnkovými pripoisteniami jednoznačne netreba zabúdať na poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti. Toto pripoistenie za pár eur ročne kryje škody, ktoré spôsobili členovia domácnosti napríklad v predajni alebo na návšteve. Takáto škoda môže dosiahnuť pri ujme na zdraví poškodeného aj desiatky tisíc eur. Mnohé poisťovne kryjú v rámci tohto pripoistenia aj škody, ktoré spôsobia domáci miláčikovia, teda najmä psy,“ vysvetľuje Kahanec.

V prípade poistenia nehnuteľnosti náhrada škody kryje aj také udalosti, za ktoré ste zodpovední v dôsledku vlastníctva danej nehnuteľnosti. Ak vám praskne rúra s vodou a vytopíte troch susedov pod vami, poisťovňa by im mala z tejto poistky nahradiť škodu. Ak poistenie zodpovednosti za škodu nemáte, budete susedom musieť nahradiť škodu z vlastných peňazí. Keďže sa poistenie zodpovednosti vzťahuje aj na členov domácnosti, poisťovňa by mala preplatiť aj škody, ktoré spôsobia vaše deti.

Proti zneužitiu internetu

„Novinkou v poistení domácnosti je pripoistenie škôd, ktoré môžu vzniknúť klientovi alebo jeho rodine na internete. Toto pripoistenie môže kryť zneužitie platobnej karty, pomôže v prípade šikany dieťaťa alebo dospelého na sociálnych sieťach či pri poškodzovaní dobrého mena, ale poskytne aj predĺženú záruku na spotrebiče zakúpené v e-shope, prípadne pomôže v spore s internetovým obchodom,“ hovorí Kahanec.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Skrátené poistné plnenie

Dôležité je stanoviť aj správnu hodnotu poistených vecí. Majetok môže mať rôznu hodnotu, poistenie zas rôzny rozsah krytia a limity plnenia. To je potrebné zohľadniť pri stanovení výšky poistnej sumy. Ak by bola príliš nízka, platili by ste síce nižšie poistné, no v prípade škodovej udalosti by hrozilo riziko nedostatočného poistného plnenia. Ak si poistíte domácnosť na 15-tisíc eur, no poisťovňa pri škodovej udalosti zistí, že hodnota vybavenia je 30-tisíc eur, zaplatí vám len polovicu skutočnej škody. To znamená, že ak škoda dosiahne 10-tisíc eur, poisťovňa vám vyplatí 5-tisíc eur. Keďže ste si poistili domácnosť na polovičnú sumu, poisťovňa bude takisto vyplácať aj polovičné poistné plnenie.


Ako si vybrať vhodné poistenie vašej domácnosti

2079337
isifa/shutterstock

 

Odborná rada

Je potrebné si poistné časom zvýšiť? Ak áno, prečo?

(O odpoveď sme požiadali vo Wüstenrot poisťovni, a.s.)

Je dôležité, aby poistná suma bola stanovená primerane hodnote poisťovaného majetku. Najmä pri starších poistných zmluvách dojednaných bez ochrany proti inflácii nastáva časom tzv. podpoistenie. V prípade škodovej udalosti by hrozilo riziko nedostatočného poistného plnenia, resp. nepokrytia reálnych nákladov na obnovu. Aspoň raz za päť rokov je preto namieste prehodnotiť výšku poistnej sumy, zvlášť po rekonštrukcii bytu či modernizácii domácnosti. 

Poznámka: Poistená nehnuteľnosť musí byť zabezpečená spôsobom primeraným výške dojednanej poistnej sumy.

text: Peter Matula 
foto: isifa/Shutterstock
zdroj: časopis Tvorivé bývanie

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: poistenie domácnosti poistenie nehnuteľnosti
Zdieľať článok

Diskusia