02. 10. 2017 Zdieľať

Vaša otázka: „Chcel by som kúpiť domček od developera, ktorý je teraz vo výstavbe. Jeho cena po dokončení (v štádiu tzv. holodomu) bude 145 000 €. Ako mám postupovať pri financovaní? Na čo si mám dať pozor?“ O odbornú radu sme požiadali špecialistu zo spoločnosti Broker Consulting.

Dobré je, ak si môžete sami zvoliť banku. Nie je to až taká samozrejmosť, pretože niektorí developeri majú podpísané zmluvy o financovaní s konkrétnou bankou. Ideálne je, ak kupujúci najskôr zaplatí rezervačný poplatok a časť zálohy, zvyšok doplatí až po kolaudácii. Sú však aj projekty, pri ktorých kupujúci zaplatí celú sumu už pri podpise kúpnej zmluvy. Toto riešenie najviac vyhovuje developerovi. Zinkasuje totiž plnú sumu vopred, i keď aktuálna hodnota rozostavanej stavby je nižšia. V prípade, že zmluva neobsahuje termíny a sankcie za ich nedodržanie, kupujúci ťahá za kratší koniec. 

Častým modelom je financovanie novostavby hypotekárnym úverom, pričom kupujúci má k dispozícii vlastné zdroje vo výške asi 20 % z predajnej ceny. V takom prípade by som odporúčala úver z banky vo výške 145 000 € a uzatvoriť s developerom Zmluvu o prevode vlastníckych práv rozostavanej stavby, kde bude uvedená jej aktuálna hodnota 80 000 €. Banka vám po schválení úveru uvoľní 80 % zo sumy uvedenej v zmluve, t. j. 64 000 €, zvyšných 16 000 € uhradíte zo svojich prostriedkov. Následne uzatvoríte s developerom Zmluvu o dielo na zvyšných 65 000 €. Banka uvoľní ďalšie peniaze na váš účet na základe fotodokumentácie a vy potom budete vyplácať developera podľa zmluvy. Ale pozor, niektoré banky uvoľnia ďalšiu tranžu až po kúpe, teda až keď je klient vlastníkom nehnuteľnosti. Preto je dôležité po schválení úveru komunikovať s developerom a pripraviť Zmluvu o dielo podľa bankou navrhnutých podmienok.

Pri kúpe nehnuteľnosti, ktorú stavia developer, môžu nastať rôzne situácie. Dôležitá je pritom jeho ochota komunikovať a prispôsobiť sa financujúcej banke. Nemenej dôležitá je aj voľba finančného sprostredkovateľa, ktorý pozná detaily bankových produktov a dokáže vám pomôcť pri výbere tak, aby bola transakcia pre vás bezpečná a aby boli spokojní všetci. 


Monika Janíčková Hanzesová, oblastná riaditeľka, Broker Consulting, a. s. info@bcas.sk

Monika Janíčková Hanzesová, oblastná riaditeľka, Broker Consulting, a. s. info@bcas.sk

Pri kúpe novostavby sú rozhodujúce štádium výstavby a spôsob financovania.

Hypotéka na novostavbu je špecifická a má svoje úskalia.

ZDROJ PR článok spoločnosti Broker Consulting, a. s.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Zdieľať článok