04. 04. 2008
Zdieľať

Financovanie bývania prostredníctvom hypotéky je jedným z najzávažnejších rozhodnutí. Aj preto tu platí: Dvakrát meraj a raz strihaj. Skôr než sa rozhodnete pre konkrétnu banku a typ úveru, zoberte do úvahy parametre úveru, ako napríklad dobu splácania, výšku a typ úrokovej sadzby, percento prefinancovania investičného zámeru alebo poplatky. Nemenej dôležitý je aj výber poistenia súvisiaceho s hypotekárnym úverom.

Hypotéka je pre každého, kto si ju berie, obrovský a dlhodobý záväzok. A nielen pre neho, ale aj pre jeho rodinu. Preto je dobré chrániť sa pred nepriaznivými situáciami, ktoré by mohli ohroziť schopnosť splácať takýto záväzok. Práve poistenie je dôležitý nástroj slúžiaci na vašu ochranu ako klienta v úverovom vzťahu. V súvislosti s hypotékou sú dôležité tieto druhy poistenia:


  • životné poistenie klienta,
  • poistenie schopnosti splácať úver, 
  • poistenie nehnuteľnosti.

Životné poistenie a poistenie schopnosti splácať úver

Ak si beriete hypotéku, musíte sa chrániť proti okolnostiam, ktoré môžu spôsobiť, že prestanete byť schopní splácať úver. Životné poistenie je zamerané na ochranu viacerých rizík, ako sú napríklad úmrtie, trvalé následky úrazu, práceneschopnosť či hospitalizácia.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Poistenie pre prípad smrti

Vzhľadom na výšku záväzku (hypotéky) sa najviac odporúča poistenie pre prípad smrti. V súčasnosti však už nie je povinné. Záleží iba na vašom rozhodnutí. Treba si uvedomiť, že v prípade smrti dlžníka prechádza záväzok na jeho partnera, čo ohrozuje finančnú situáciu celej rodiny. Ak partner nebude schopný splácať záväzky, hrozí, že príde o nehnuteľnosť, na ktorú bol úver poskytnutý. Poistenie rizika úmrtia zabezpečí, že poisťovňa splatí zvyšok úveru banke a splátky nebudú rodinu ďalej zaťažovať. Môžete si vybrať z dvoch alternatív – poistenie s konštantnou alebo klesajúcou sumou. Pri poistení s konštantou poistnou sumou je výška krytia počas celej doby rovnaká ako na začiatku, t. j. vo výške úveru. Ponúka vyššie krytie – po splatení úveru sa zvyšok poistnej sumy vyplatí rodine. Naopak, pri poistení s klesajúcou poistnou sumou je krytý len aktuálny nesplatený zostatok úveru, preto je tento variant poistenia lacnejší.

Poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu

Môžete sa poistiť aj pre prípad trvalých následkov úrazu, ktoré by znížili vašu schopnosť pracovať. Ak budete mať úraz, ktorý zanechá trvalé následky, poisťovňa vám vyplatí percentuálny podiel z poistnej sumy zodpovedajúci výške poškodenia. Poistenie trvalých následkov úrazu sa dá dohodnúť aj v alternatíve s progresívnym plnením, ktoré pri ťažších úrazoch prináša vyššie plnenie (až do štvornásobku základnej poistnej sumy). Tento variant je však drahší.

Poistenie denného odškodného a času nevyhnutného liečenia úrazu

Na zmiernenie výpadku príjmu v súvislosti s liečením úrazu alebo choroby si môžete pripoistiť i denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia úrazu, denné odškodné pre prípad pracovnej neschopnosti v súvislosti s úrazom alebo chorobou alebo denné odškodné pre prípad hospitalizácie. Výška denných dávok, ktorú si môžete zvoliť, sa pohybuje približne od 100 do 1 000 korún. Pretože cieľom tohto poistenia je náhrada ušlého príjmu, treba počítať s tým, že pri vyšších sumách denného odškodného treba dokladovať príjem. V prípade práceneschopnosti niektoré poisťovne vyžadujú doložiť potvrdenie o práceneschopnosti od lekára, iným stačí správa o liečení. 


Všetky uvedené druhy poistenia si môžete uzatvoriť v akejkoľvek poisťovni – buď samostatne, alebo vám poistenie sprostredkuje banka, ktorá poskytuje úver. Takéto poistenie sa priamo neviaže na hypotéku a zostáva v platnosti aj v prípade, ak by ste napríklad hypotéku splatili predčasne.Poistiť sa priamo v banke

Okrem možností, ktoré ponúka životné poistenie, banky ponúkajú aj poistenie priamo k hypotéke. Výhodou je, že netreba chodiť do poisťovne, ale všetko sa dá vybaviť priamo v banke spolu s úverom. Úverové poistenie sa však musí uzatvoriť už na začiatku čerpania úveru, nie je možné ho poistiť neskôr. Pokrýva skupinu rizík – úmrtie, trvalá invalidita, pracovná neschopnosť či strata zamestnania. V prípade úmrtia poisťovňa splatí banke naraz celý zostatok úveru. V prípade trvalej invalidity banka platí za vás jednotlivé mesačné splátky, pričom vy musíte každý rok dokladovať, že trvalá invalidita aj naďalej trvá. Ak by sa váš zdravotný stav zlepšil, pokračujete v platení opäť vy. V prípade (dočasnej) práceneschopnosti mesačné splátky (úveru) platí za dlžníka poisťovňa. Poistné plnenie sa vypláca iba vtedy, ak dočasná práceneschopnosť trvá nepretržite minimálne 60 dní, čo treba preukázať lekárskym potvrdením.

Poistenie nehnuteľnosti

Okrem poistenia, ktoré zabezpečí splácanie úveru, treba myslieť aj na poistenie kupovanej nehnuteľnosti. Poistenie nehnuteľnosti, ktorú má banka v zálohe, je podmienkou poskytnutia úveru. Dôvod je jednoduchý – nehnuteľnosť má banka v zálohe pre prípad, že z nejakých dôvodov prestanete splácať úver. Počas celého času splácania úveru musí byť k dispozícii záloha v požadovanej hodnote. Keby došlo k zničeniu nehnuteľnosti, napríklad požiarom či iným živlom, úver by nebol zabezpečený tak, ako to vyžaduje zákon, prípadne interné predpisy banky. Preto je poistenie samotnej nehnuteľnosti (domu alebo bytu) povinné, pričom poistná suma musí byť zhodná s cenou nehnuteľnosti, aby nedošlo k podpoisteniu. To platí aj v prípade, že výška úveru je napríklad len 50 percent hodnoty nehnuteľnosti. Poistné plnenie je vinkulované v prospech banky. Poistenie domácnosti závisí potom už len od vášho rozhodnutia.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: fin financie legislatíva poistenie
Zdieľať článok

Diskusia