Prečo je dôležité poistiť si nielen nehnuteľnosť, ale aj domácnosť

Prečo je dôležité poistiť si nielen nehnuteľnosť, ale aj domácnosť

13. 12. 2018 Zdieľať

Schválenie hypotéky je okrem iného podmienené aj uzatvorenou zmluvou na poistenie založenej nehnuteľnosti. Mnoho ľudí mylne predpokladá, že krytie tejto poistky sa vzťahuje aj na vybavenie domácnosti, ako sú spotrebiče, nábytok či umelecké diela. O tom, že ich predpoklad bol nesprávny, sa často dozvedia až po ohlásení poistnej udalosti, a vtedy je už neskoro. Účinným spôsobom, ako sa tomuto nepríjemnému prekvapeniu vyhnúť, je poistiť si nehnuteľnosť i domácnosť.

Aký je rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti 

Pri poisťovaní majetku je obrovskou výhodou, keď poznáte rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti. Ako napovedá už samotný názov, poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje iba na to, čím sa skutočne nedá hnúť – múr, strecha, maľovka, krov či fasáda domu, bytu, chaty, garáže alebo inej stavby. 

A naopak, poistenie domácnosti kryje vzniknuté škody na všetkom, čo dokážete doma premiestniť – chladnička, práčka, televízor, obraz. V prípade požiaru či povodne býva často narušená statika nehnuteľnosti a zároveň sa zničí aj hnuteľné vybavenie, ako najvhodnejšie riešenie sa preto javí poistiť nehnuteľnosť i domácnosť. Napríklad ČSOB ponúka komplexné poistenie domova, ktoré v sebe spája obe tieto poistenia v jedno. 


Prečo je dôležité poistiť si nielen nehnuteľnosť, ale aj domácnosť

2309947
ČSOB

Čo všetko kryje poistenie domácnosti 

Poistenie domácnosti sa týka najmä hnuteľného majetku u vás doma – od spotrebičov cez nábytok až po rôzne ceniny či umelecké predmety. Obrazne môžeme povedať, že sa vzťahuje na všetko, čo sa pohne, keď byt alebo dom otočíte hore nohami. Tieto predmety chráni v prípade živelnej pohromy, požiaru, vytopenia susedom, vandalizmu či krádeže. Čoraz častejšie však k tomuto produktu ponúkajú poskytovatelia i poistenie zodpovednosti za škodu. 

Na čo je to dobré? Predstavte si, že ste v obchode s luxusným porcelánom a váš syn nechtiac zhodí drahú vázu – vďaka tejto službe poisťovňa uhradí vzniknutú škodu za vás. Toto poistenie sa vzťahuje na všetkých členov domácnosti, dokonca i na zvieratá. Okrem toho si môžete vybrať z rôznych pripoistení, ako je napríklad liečba domáceho miláčika po úraze či doplnkové poistene drahých vecí. 


Prečo je dôležité poistiť si nielen nehnuteľnosť, ale aj domácnosť

2309949
ČSOB

Na čo si dať pri uzatváraní zmluvy pozor?

Pri poistení domácnosti a nehnuteľnosti si dajte záležať na tom, aby krylo čo najviac možných rizík, v optimálnom prípade aj poškodenie skla. Zásadnou otázkou je tiež správne nastavená výška poistnej sumy. Niektoré poisťovne túto sumu určia samy podľa vlastných kritérií, iné to nechajú na klienta. 

V takom prípade však často dochádza k podpoisteniu – poistná suma je nižšia ako skutočná škoda. Preto nezabúdajte, že cena nehnuteľnosti sa neustále vyvíja – či je to situáciou na trhu, alebo vďaka rekonštrukcii. Ak ste kupovali byt pred tromi rokmi za 80 000 eur, dnes môže byť jeho hodnota aj viac ako 100 000 eur, a to by ste mali zohľadniť aj pri poistnej sume. V každom prípade, ak sa rozhodnete chrániť svoj byt, dom či chatu, myslite nielen na poistenie nehnuteľnosti, ale aj domácnosti.

ZDROJ: PR článok spoločnosti ČSOB Poisťovňa, a.s.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: poistenie poistenie majetku poistenie nehnuteľnosti
Zdieľať článok