09. 07. 2008
Zdieľať

Hodnotu domova môžete nosiť v srdci, ale až keď k vám zavíta zlodej alebo pohroma iného charakteru, zistíte, aká je vaša domácnosť drahá. V priebehu rokov si nazhromaždíte množstvo hodnotných aj menej hodnotných vecí a vecičiek a získavať ich odznova nie je zábava. Takéto nemilé otrasy však môžete zmierniť správnym poistením domácnosti.Čo sa má pokaziť, to sa pokazí

Kedy? To je otázne. Napriek tvrdeniam zástancov pozitívneho myslenia je lepšie myslieť na ošetrenie rozličných rizikových situácií, ktoré môžu poškodiť váš alebo cudzí majetok, dopredu. Čo teda znamená poistenie domácnosti? Toto poistenie sa vzťahuje na zariadenia domácnosti, teda na hnuteľné veci, ktoré sa nachádzajú vnútri rodinného domu alebo bytu: elektrospotrebiče, nábytok a iné zariadenia jednotlivých miestností, oblečenie, športové potreby, šperky a cennosti, umelecké diela a podobne. Poistiť si môžete napríklad aj pivničné alebo podkrovné priestory. Poisťovne zväčša ponúkajú niekoľko modulov krytia, ktoré obsahujú poistenie proti rozličným rizikám.

Vo všeobecnosti ide o poistné udalosti spôsobené:

  • živelnými pohromami, atmosférickými zrážkami, úderom blesku, víchricou, zosuvom pôdy alebo skál, zrútením lavíny, pádom stromov,
  • požiarom, výbuchom alebo pádom lietadla,
  • krádežou vlámaním a lúpežným prepadnutím,
  • vodou z vodovodných a teplovodných zariadení.

Možno si poviete: Veď ja už poistku mám. Kedy ste ju však uzatvárali? Pred desiatimi či pätnástimi rokmi? V takom prípade vám odporúčame ísť do poisťovne a upraviť výšku poistnej sumy vo vašej zmluve, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou by vám stará poistka bola nanič – poisťovňa by vám vyplatila malú sumu, ktorá by ani zďaleka nepokryla vaše skutočné škody (príčinou sú malá, nedostatočná poistná suma, ktorá nezodpovedá hodnote hnuteľných vecí vo vašej domácnosti, a tiež miera inflácie).


Pri krádeži alebo prepadnutí

V prípade poistnej udalosti – krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím – poisťovňa posudzuje aj mieru zabezpečenia domácnosti (napríklad triedu bezpečnosti vchodových dverí). Určitej výške poistnej sumy zodpovedá aj miera zabezpečenia domácnosti, inými slovami, poisťovňa vyžaduje, aby ste pri takej a takej poistnej sume mali dostatočne zabezpečené vchodové dvere a okná.

„V zásade platí: čím lepšie zabezpečenie, tým má klient nárok na vyššie poistné plnenie. Napríklad ak má klient na dverách len obyčajný zámok, môže očakávať plnenie len do výšky 100 000 korún. Ak si však dvere zaistí bezpečnostným zámkom, ktorý je navyše chránený štítom, môže očakávať plnenie do výšky 300 000 korún. Ak sa rozhodne investovať do bezpečnostných dverí, stúpne limit na milión korún. A v prípade, že by klient mal domácnosť napojenú aj na políciu, je limit prakticky neobmedzený,“ uviedla Nina Zelníková z Union poisťovne.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Dáte prať bielizeň a odskočíte si do kuchyne dokončiť obed. Veď práčka to zvládne aj sama, nepotrebuje predsa dozor. Po čase niekto zazvoní pri dverách a vy idete otvoriť. V jeden moment stojíte na vlastných a vzápätí ležíte uprostred studenej mláky vody a prekvapene trepete rukami aj nohami vo vzduchu a snažíte sa postaviť znovu na nohy (z osobnej skúsenosti viem, že je to celkom zábavné, najmä ak máte v predsieni dlažbu). Keď sa vám to napokon po chvíli usilovania podarí, zdesene sa snažíte zistiť, čo sa vlastne deje, prečo je všade toľko vody a odkiaľ sa zobrala. (Tu sa trochu upokojte, časť vody sa už vsiakla do vášho oblečenia.) A do toho sa mieša čoraz nástojčivejšie zvonenie pri dverách. Otvoríte, pritom sa snažíte tváriť sucho s mokrým chrbtom (herecký výkon hodný Oskara), a vtedy vaša susedka bez okolkov na vás vyhŕkne: „Vytápate nás!“ Takáto situácia síce môže, ale nemusí mať vždy podobný scenár, ale jedno je isté: nepríjemným dôsledkom sa nevyhnete, môžete ich však zmierniť. Viac než dobré slovo obstojí v takomto prípade finančná náhrada.

Tento predslov vedie k štyrom slovám – poistenie zodpovednosti za škodu. „Toto poistenie kryje tie škody, ktoré svojím konaním spôsobia členovia domácnosti na majetku alebo zdraví iných osôb. Napríklad ak sa deti pretekajú v nákupnom centre s košíkmi a narazia do regálu s nápojmi alebo pri futbale trafia susedovo okno. Najčastejšie sú však škody, keď sa podarí vytopiť suseda vodou z práčky. Samozrejme, za členov domácnosti sa považujú aj domáci maznáčikovia, takže ak pes pohryzie alebo inak označí poštára, bolestné, stratu na príjme počas práceneschopnosti či nové nohavice uhradíme za klienta,“ uviedla Nina Zelníková, vedúca odboru komunikácie a hovorkyňa Union poisťovne.

Nová alebo časová cena?


Prečo si poistiť domácnosť?

154746

Pri poistení domácnosti by ste si mali overiť, či poisťovňa vypláca plnenie v novej, alebo časovej cene. Ako sa líšia tieto pojmy v praxi? „Rozdiel je v tom, že v prípade poistenia na novú cenu vám poisťovňa za zničenú vec poskytne náhradu v takej výške, aby ste si mohli zaobstarať novú – rovnaký druh aj kvalitu. Pri poistení na časovú cenu vám poisťovňa poskytne plnenie iba do výšky ceny, za ktorú by ju bolo možné predať v čase poistnej udalosti. Každá poisťovňa má vytvorené tabuľky skupín vecí, ktoré poisťuje na nové a ktoré na časové ceny. Veci osobnej potreby, nábytok a oblečenie sú väčšinou plnené v novej cene,“ dodal Ing. Pavol Ďurkovič, finančný analytik AWD.

Chata – druhá domácnosť

Bývanie v meste má svoje výhody, ale občas je fajn zmeniť prostredie. Aj preto má veľa ľudí chaty, ktoré sú pre nich akoby druhým domovom. Podľa slov JUDr. Denisy Bačovej, produktovej manažérky z ČSOB Poisťovne, sa chaty poisťujú za podobných podmienok ako rodinné domy, ale vzhľadom na to, že chata je len prechodne obývaná, hrozí vyššie riziko krádeže, a preto je poistenie drahšie. „Poistenie domácnosti v chate zahŕňa všetky živelné riziká, napríklad požiar, úder blesku, výbuch, víchricu, krupobitie, záplavu, povodeň, zosuv pôdy a lavíny, tiaž snehu, náraz vozidla či škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia. Samozrejme, patrí sem aj poistenie proti krádeži a vandalizmu, poistenie skla či skrat elektromotora.“ Poistiť si teda môžete nielen trvalé bydlisko, ale aj prechodné. Nie všetky poisťovne na Slovensku však ponúkajú tento typ poistenia.


Ako predísť podpoisteniu alebo nadpoisteniu domácnosti
Ing. Pavol Ďurkovič, finančný analytik AWD

Cenu vlastnej domácnosti spoznáte vtedy, keď sa niečo stane, prípadne keď o ňu prídete. Aby ste sa podobnej situácii vyhli, je dôležité poistiť ju tak, aby poistenie krylo tie správne riziká, a najmä dobre stanoviť poistnú sumu. Aby plnenie z poistnej udalosti, ktoré poisťovňa poskytne, zodpovedalo tomu, čo poistený očakáva, treba dodržať jedno pravidlo: Suma, na ktorú domácnosť poisťujete, musí byť taká, aká je jej skutočná hodnota.

Ak poistná suma nezodpovedá skutočnej hodnote poisťovanej domácnosti, môže dôjsť k podpoisteniu alebo nadpoisteniu. V oboch prípadoch je výška sumy, ktorú dostanete od poisťovne ako náhradu škody, v rozpore s tým, čo ste očakávali. Takémuto sklamaniu sa dá predísť tak, že si podrobne premyslíte, čo máte v domácnosti a akú to má cenu.
Takisto netreba zabúdať na to, že rekonštrukciou či inováciou sa zvyšuje cena domácnosti, a tomu by mala zodpovedať aj výška poistnej sumy – v praxi to znamená, že by sa mala upraviť poistná suma v poisťovni.

Ak je poistná suma nižšia, ako je skutočná hodnota domácnosti, dochádza k podpoisteniu. Za poistenie platíte síce menej, ale takéto šetrenie sa negatívne prejaví, keď dôjde k poistnej udalosti. Poisťovňa pri náhrade škody bude vychádzať z poistnej sumy, na ktorú ste domácnosť poistili, to znamená, že aj náhrada škody bude nižšia.

Nadpoistenie
je opačný jav – poistná suma je vyššia ako hodnota poisťovanej nehnuteľnosti. Zbytočne budete platiť viac, pretože v prípade poistnej udalosti vám poisťovňa poskytne plnenie iba vo výške skutočnej hodnoty vašej domácnosti. Po poistnej udalosti totiž poisťovňa skúma všetky škody, ktoré v domácnosti vznikli, a tak zisťuje jej hodnotu pred poistnou udalosťou. Touto sumou sa riadi pri výplate poistného plnenia. Pre poisteného to znamená, že mu poisťovňa nevyplatí celú poistnú sumu, ale iba časť, ktorá zodpovedá skutočnej hodnote domácnosti.

Podpoisteniu aj nadpoisteniu sa dá vyhnúť. Stačí, ak podrobne zvážite, čo máte v domácnosti, a následne zrátate cenu všetkého hnuteľného majetku vrátane vstavaných skríň, kuchynskej linky, zabudovaných spotrebičov, zariadenia jednotlivých miestností, elektroniky, osobných vecí, cenností a šperkov, umeleckých diel, oblečenia, športových potrieb. K cene zariadenia domácnosti treba pripočítať aj cenu predmetov, uložených v priestoroch, ktoré k domácnosti patria, sú uzamykateľné a prístup k nim má výlučne poistený.

Ešte pred uzatvorením poistenia si zistite, ako poisťovňa pristupuje k plneniu za poškodené veci, ako sú šperky, cennosti, umelecké diela, elektronika, drahé oblečenie, teda predmety, ktorých cena je vyššia. Každá poisťovňa má v poistných podmienkach vymedzené maximálne plnenie za uvedené veci. Zvyčajne je to iba niekoľko desiatok percent z poistnej sumy pre domácnosť, čo nepokrýva skutočnú hodnotu týchto vecí. Preto je výhodné si takéto predmety pripoistiť. Tak sa zabezpečí, že v prípade ich zničenia vám poisťovňa nevyplatí iba zlomok z ich ceny, ale celú hodnotu.
Poisťovne odporúčajú

Aby ste sa vyhli prípadným neskorším problémom pri poistnom plnení v prípade poistnej udalosti, tu je niekoľko tipov priamo zo zdroja – z niektorých poisťovní na Slovensku:
  • ČSOB Poisťovňa, JUDr. Denisa Bačová, produktová manažérka: „Zo skúseností vieme, že klienti pri uzatváraní poistnej zmluvy nečítajú všeobecné poistné podmienky, výsledkom čoho je nespokojnosť pri výplate poistného plnenia. Pri uzatvorení poistenia domácnosti odporúčame klientom v prvom rade si zistiť, aký systém zabezpečenia je pre ich domácnosť potrebný. Následne by si mali stanoviť poistnú sumu tak, aby zodpovedala hodnote hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v ich domácnosti. Tiež je vhodné zamerať sa na limity poistného krytia, ktoré sú stanovené pre jednotlivé veci, t. j. maximálna suma za jednu vec, ktorá bude v prípade poistnej udalosti vyplatená. Tieto limity sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach v poistnej zmluve.“

  • Česká poisťovňa – Slovensko, Ivana Čambalíková: „Každý by si mal svoj majetok určite chrániť na bežné riziká, ako sú požiar, výbuch či úder blesku. Pri poistení zariadenia domácnosti je najdôležitejšia ochrana proti krádeži vlámaním a lúpežnému prepadnutiu, ku ktorým dochádza najmä v letných mesiacoch počas dovoleniek.“

  • Union poisťovňa, Nina Zelníková, vedúca odboru komunikácie a hovorkyňa: „Klienti by sa predovšetkým nemali báť pýtať na všetko, čo ich zaujíma. Ak čomukoľvek nerozumejú, nech si to nechajú podrobne vysvetliť, nech sa nechajú presvedčiť, či je v podmienkach uvedené to, o čom ich ‚poisťovák’ presviedča. Napríklad či poistenie kryje škody z takej a takej príčiny, či dostanú od poisťovne peniaze, ak sa im stane to a to. Aké riziká poistenie kryje a tiež aké sú výluky z poistenia (kedy poisťovňa nebude považovať škodu za poistnú udalosť a nevyplatí klientovi peniaze). Alebo či má klient dostatočne zabezpečený byt a koľko korún môže očakávať napríklad v prípade krádeže, prípadne ako si môže vylepšiť zabezpečenie domácnosti (bytu alebo rodinného domu).

    Takisto je dobré, ak si klient ako príklad vymyslí nejakú udalosť a spýta sa, či ju bude poisťovňa kryť a v akej výške. Otázka ceny poistenia je dôležitá, ale myslím si, že by nemala byť prvoradá. Aj v poisťovníctve totiž platí: Za málo peňazí, málo muziky. A najlacnejšie riešenie nemusí byť vždy to najlepšie. Treba si uvedomiť, že poistné sa platí v tisícinách hodnoty majetku, a teda že len pár korún navyše na poistnom, ktoré platí klient poisťovni, môže znamenať niekoľko tisíc korún, ktoré mu poisťovňa vyplatí v prípade škody na majetku.“


Niektoré poisťovne majú pre svojich klientov k dispozícii aj špeciálny dotazník, ktorý slúži na odhad hodnoty vecí v domácnosti. „Klient vypĺňa, akú hodnotu majú najbežnejšie elektrospotrebiče v domácnosti (televízor, rádio, chladnička, mraznička, práčka atď.), nábytok či iné zariadenia v jednotlivých izbách. Takisto si môžu zrátať hodnotu odevov, obuvi alebo šperkov. Často, keď sa tieto hodnoty načítajú, klient s prekvapením zistí, aký je veľmi ‚bohatý‘ a za koľko peňazí by si musel svoju domácnosť obnoviť,“ spresnila Nina Zelníková z Union poisťovne.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: chata fin poistenie bytu rodinný dom
Zdieľať článok

Diskusia