04. 09. 2017 Zdieľať

Vaša otázka: „Chcem predať byt a pri stanovení ceny som si pozeral viaceré inzeráty v našej lokalite. Ako mám správne stanoviť predajnú cenu? Mám spriemerovať cenu za 1 m2 plus zohľadniť vybavenie alebo mám prihliadať na znalecký posudok a cenu zvýšiť asi o 10 až 15 %?“

O odbornú radu sme požiadali špecialistu zo spoločnosti Broker Consulting.


JUDr. Lenka Zelenáková, manažérka realitných služieb Broker Consulting, a.s.

JUDr. Lenka Zelenáková, manažérka realitných služieb Broker Consulting, a.s.
Broker Consulting

Prehnaná cena je najčastejším dôvodom, prečo sa nehnuteľnosť nedarí predať ani pri tej najlepšej prezentácii. Následné znižovanie ceny nie je dobrým signálom pre kupujúceho. Ideálne je stanoviť adekvátnu cenu hneď pri uvedení nehnuteľnosti na trh.

Správne určenie ceny závisí od viacerých faktorov. Za najdôležitejší parameter je najčastejšie považovaná lokalita, pretože tá sa nezmení. Cenu nehnuteľnosti pozitívne ovplyvňujú tzv. všeobecné faktory: jej technický stav a dispozičné riešenie, inžinierske siete, stavebné materiály, životné prostredie, občianska vybavenosť v blízkom okolí, dopravné spojenie, bezpečnosť lokality, sociálna úroveň obyvateľstva. Na druhej strane medzi negatívne faktory, ktoré cenu znižujú, môžeme zaradiť polohu bytu na prízemí alebo na najvyššom poschodí, chýbajúci balkón či pivnicu, orientáciu na rušnú komunikáciu, stav bytového domu a spoločných priestorov, majetkovo nedoriešenú prístupovú komunikáciu. Medzi ostatné faktory patria právne chyby, narušená konštrukcia, pozemok a dostupnosť, riziko záplav, nevyhovujúce inžinierske siete či susedia. Cenu teda ovplyvňujú parametre nehnuteľnosti a nie tvrdenie, že sused predal drahšie. Ak chcete predať čo najrýchlejšie, musí tomu zodpovedať aj ponuková cena, ktorá by mala byť nižšia, ako je bežný priemer – približne o 3 až 5 % pod reálnou trhovou cenou.

Spolupráca s realitným špecialistom prinesie vlastníkovi nehnuteľnosti reálnejší pohľad na určenie jej trhovej ceny. Pri jej stanovení sa najčastejšie používa metóda porovnania cien nehnuteľností v rovnakom čase, ktoré sú vzhľadom na svoj charakter, technický stav a umiestnenie porovnateľné. Preto je nevyhnutné urobiť prieskum trhu. Realitný špecialista by pritom mal do predajnej ceny nehnuteľnosti zakomponovať všetky jej pozitíva, ale aj negatíva.

Pri predaji nehnuteľnosti je veľmi dôležité stanoviť jej skutočnú cenu. Práve prehnaná cena je totiž najčastejším dôvodom, prečo sa nehnuteľnosť nedarí predať.

PRIPRAVILA: ERIKA KUHNOVÁ
FOTO: ISIFA/SHUTTERSTOCK
ZDROJ: PR článok spoločnosti Broker Consulting

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: Broker Consulting nehnuteľnosti predaj bytov
Zdieľať článok