Úrady, úrady, úrady (3. časť)

06. 10. 2005
Zdieľať

Je tu posledná časť nášho miniseriálu, ktorého úlohou je poradiť vám pri vybavovaní úradných záležitostí okolo výstavby domu. Po dokončení stavby budete musieť ešte raz navštíviť stavebný úrad a podať návrh na kolaudačné rozhodnutie, ktoré je súčasne povolením na užívanie stavby.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia obsahuje:


  • meno, priezvisko a adresu stavebníka,


  • označenie a miesto stavby,


  • dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením,


  • predpokladaný termín dokončenia stavby,


  • termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby.

K návrhu pripojíte tieto doklady:

  • opis a odôvodnenie prípadných vykonaných odchýlok od projektu na stavebné povolenie,


  • projekt skutočného vyhotovenia stavby (drobné odchýlky od projektu na stavebné povolenie možno zakresliť do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie, zmeny väčšieho rozsahu predpokladajú povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením, ku ktorému sa prikladá projekt),


  • geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností,


  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posudky alebo iné opatrenia príslušných orgánov štátnej správy.
Dokladov potrebných na „boj“ s úradmi je veľa. Zostaviť presný zoznam dokladov potrebných na vašu stavbu nie je možné, pretože každá stavba je iná, nachádza sa na inom mieste a v iných podmienkach. Preto skutočne treba v dobrom spolupracovať so stavebným úradom už od prvej myšlienky na výstavbu domu. Príslušný stavebný úrad vám presne povie, čo od akého orgánu štátnej správy budete potrebovať. Môže sa stať, že v priebehu stavebného konania bude treba doložiť ešte ďalšie doklady – nehľadajte v takomto postupe sekírovanie, veď každá stavba je tvrdým zásahom do životného prostredia. Preto sa snažíme o to, aby toto prostredie, ktoré je vlastníctvom nás všetkých, bolo čo najkrajšie. Pracovníci stavebných úradov sú jedným z dozorných orgánov nad dodržiavaním zákonov v oblasti tvorby a udržiavania životného prostredia. Každá stavba zhodnocuje či znehodnocuje susedné pozemky a podiel týchto vplyvov treba regulovať a udržiavať na prijateľnej úrovni.

Pri rozhodovaní o stavbe sa na budúci dom pozerajte aj z pohľadu svojich susedov. Skúste sa zamyslieť, ako by na vás pôsobil nový objekt, keby ste boli na ich mieste, a uvidíte, že tento pohľad vám umožní riešiť vzťah vašej stavby k okoliu oveľa bezkonfliktnejšie. Skúste uhádnuť, čo susedom na súčasnom stave vášho pozemku prekáža, a predložte im riešenie, v ktorom sa tieto problémy odstránia – často sú to maličkosti. Ak niet takýchto konfliktov alebo sú minimalizované, vybavovanie na úradoch je oveľa rýchlejšie, ako si myslíte. Ešte raz sa vrátime k územnému plánu obce – ak budú vaše predstavy v súlade s týmto plánom, nemáte sa čoho obávať. Stretnutia s úradmi budú „priateľskými stretnutiami“. Po potvrdení právoplatnosti kolaudačného povolenia musíte na miestnom úrade podať žiadosť o pridelenie evidenčného čísla stavby, prípadne domového čísla. Potom si už stačí len objednať sťahovacie vozidlo a hurá do nového domu.

Na záver ešte jedna poznámka: celú dokumentáciu o stavbe si dobre uchovajte, aby ste ju v prípade potreby našli. Ak sa vám stratí, na jej opätovné získanie vynaložíte nemalé prostriedky a veľa času. Želáme vám, aby vaše cesty po úradoch boli pokojné a úspešné.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: legislatíva stavba domu urady
Zdieľať článok

Diskusia