urady

Úrady, úrady, úrady (3. časť)
Legislatíva a financovanie

Úrady, úrady, úrady (3. časť)

Je tu posledná časť nášho miniseriálu, ktorého úlohou je poradiť vám pri vybavovaní úradných záležitostí okolo výstavby domu. Po dokončení stavby budete musieť ešte raz navštíviť stavebný úrad a podať návrh na kolaudačné rozhodnutie, ktoré je súčasne povolením na užívanie stavby.

Úrady, úrady, úrady (2. časť)
Legislatíva a financovanie

Úrady, úrady, úrady (2. časť)

Pri výstavbe domu potrebujete dosť dokladov na to, aby ste v zložitejších podmienkach, najmä väčších mestách, začali uvažovať o odbornej pomoci. Takýto postup môžeme len schváliť, veď aj pri realizácii stavby budete potrebovať odborníka ako stavebný dozor. Stavebný inžinier vykonávajúci stavebný dozor ovláda zvyčajne celý postup inžinierskej činnosti od projektovania cez vybavovanie legislatívy stavby, realizáciu až po kolaudáciu. A kto iný ako on vám môže ušetriť toľko času, stresov a financií, hoci mu za jeho činnosť musíte zaplatiť? Jeho odmena vo väčšine prípadov zďaleka nedosahuje výšku usporených nákladov.

Úrady, úrady, úrady (1. časť)
Legislatíva a financovanie

Úrady, úrady, úrady (1. časť)

Vybavovanie na úradoch – to je strašiak každého človeka nezasväteného do kolotoča úradníckej mašinérie, ktorá sa zdá v mnohom zbytočná a prehnaná. Nebuďme však nespravodliví voči tým poctivým úradníkom, ktorí sa nám snažia pomôcť a ktorí na druhej strane musia chrániť záujmy ostatných ľudí. Aj pri vybavovaní úradných záležitostí okolo výstavby domu či jeho rozsiahlejšej rekonštrukcie určujú zákony veľa podmienok, na ktorých plnenie dohliada úrad.