Zdroj: Xella

Aké kritériá by mala plniť hrubá stavba trvalo udržateľného rodinného domu

28. 06. 2023 Zdieľať

Na túto otázku odpovedá Ing. Martin Mihál, vedúci oddelenia technickej podpory Xella CZ/SK.

Tvárnice, priečkovky a ďalšie stavebné prvky hrubej stavby trvalo udržateľného rodinného domu by mali chrániť zdravie ľudí a životné prostredie a minimalizovať tak vplyvy na človeka a prírodu pri výrobe, počas svojho používania a tiež pri nakladaní so zvyškami pri výstavbe alebo likvidácii stavby. To je základ, ktorý by mal zaujímať každého stavebníka a ktorý by mal malý aj veľký investor zohľadniť pri výbere materiálov na svoj objekt.

detail pórobetónového muriva Ytong

Zdroj: Xella

Mali by to byť ekologické materiály

A pórobetónová tvárnica Ytong takým ekologickým materiálom je, pretože zodpovedá kritériám pre udržateľné stavby. Vyrába sa výhradne z prírodných surovín ako je piesok, vápno, cement a voda, suroviny použité na výrobu tvoria veľkú časť zemskej kôry a sú vďaka tomu prakticky nevyčerpateľné. Ich ťažba prebieha navyše spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. Pórobetón Ytong tak vďaka priaznivej surovinovej bilancii šetrí suroviny a energie.

Pórobetónová tvárnica Ytong nielenže neobsahuje žiadne škodlivé chemické látky, ale dom z tohto materiálu dýcha, udržuje stálu teplotu a vlhkosť interiéru a chráni zdravie.

Vďaka svojej pórovitej homogénnej štruktúre má pórobetónová tvárnica Ytong vo všetkých smeroch rovnaké vlastnosti, a to aj keď ju opracujete. Zabraňuje tak vzniku tzv. tepelných mostov – tzn. kritických miest pri murovaní v miestach základov, rohov, parapetov, dverí a okien.

Ytong vďaka svojej štruktúre funguje aj ako ochranná membrána domu. Drobné póry zaisťujú, že pórobetónová tvárnica prirodzene dýcha a nedochádza v nej ku kondenzácii vodných pár. Póry tiež odvádzajú prebytočnú vlhkosť z interiéru alebo ju uvoľňujú späť v prípade, že je v dome nezdravo vysušený vzduch – tvárnica Ytong funguje ako funkčné oblečenie, ktoré reguluje telesnú teplotu a odvádza pot.

animácia domčeka a teplomera

Zdroj: Xella

Stavebné materiály udržateľných stavieb by mali minimalizovať ekologickú stopu pri výrobe a prispieť k dekarbonizácii budov a zachovaniu zdrojov

To sa dá zrealizovať hlavne prostredníctvom produktov, ktoré znižujú energetickú náročnosť na prevádzku budov a ktoré sú dobre recyklovateľné. Zásadné pre udržateľnosť je aj zaistenie zodpovedného využívania energie a podpora čistej energie, znižovanie emisií CO2 naprieč prevádzkou a tiež znižovanie využívania prírodných zdrojov rozvojom recyklácie materiálov a obchodných modelov obehového hospodárstva.

V reporte ESG prijala Xella záväzok znížiť emisie produktov do roku 2030 o 30 % (oproti roku 2019 v kg CO2e/m3) a zároveň zredukovať do konca roka 2025 vývoz zvyškov z výroby pórobetónu na nulu.

V spoločnosti Xella však do pojmu udržateľnosť počítame aj spoločenskú zodpovednosť a zodpovedné konanie a dodržiavanie zákonov. To okrem iného znamená zdravé, bezpečné a rozmanité pracovné prostredie, spravodlivé mzdy a príležitosti pre rast a rozvoj ľudí.

Zdroj: PR článok Xella Slovensko, spol. s r.o.

Kategória: Materiály
Tagy: pórobetón xella ytong
Zdieľať článok