Ako chrániť balkón a terasu pred vodou

16. 11. 2018
Zdieľať

Hoci povrch mnohých balkónov a terás pokrýva vodoodolná dlažba, tá rozhodne nestačí na ochranu pred prenikaním zrážkovej vody. Na to treba pod dlažbu aplikovať vrstvu hydroizolácie. Bez nej riskujete poškodenie ako povrchovej úpravy, tak aj stavebných konštrukcií pod ňou.

Za poškodenie balkónov, terás či susedných konštrukcií je najčastejšie zodpovedné prenikanie zrážkovej vody do podkladu. Dôsledkom je obvykle odliepanie dlažby, deštrukcia fasády pod terasou alebo balkónom, prípadne narušenie betónovej nosnej konštrukcie. Častou chybou je pritom buď nesprávne zhotovený podklad bez potrebného spádu, alebo chýbajúca či nesprávne zrealizovaná hydroizolácia.

Na izolovanie betónových konštrukcií balkónov a terás proti vode sa najčastejšie používajú hydroizolačné malty, hmoty či stierky, ktoré nájdete v ponuke výrobcov stavebnej chémie (napr. Baumit, Botament, Cemix, Ceresit, JUB, Mapei atď.). Predávajú sa buď ako suché zmesi, ktoré sa zmiešajú s vodou, alebo hotové, pripravené na nanášanie. Aplikujú sa v dvoch až troch vrstvách (vždy na suchú predchádzajúcu vrstvu), v celkovej hrúbke cca 2 až 5 mm. Len samotná hydroizolácia však na dôkladné izolovanie nestačí. Súčasťou konštrukcie totiž bývajú rôzne detaily náchylné na prienik vody – napríklad styky vertikálnych a horizontálnych plôch, priestupy či dilatačné škáry, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť. Vhodnú hydroizoláciu je preto potrebné skombinovať s doplnkovými výrobkami, ako sú elastické tesniace pásky, rohové profily, tesniace manžety, PVC profily atď. V ponuke výrobcov teda hľadajte kompletný hydroizolačný systém. 

 

Na izoláciu balkónov a terás sa najčastejšie používajú hydroizolačné malty či stierky.

Aplikujú sa v dvoch až troch vrstvách, v celkovej hrúbke cca 2 až 5 mm.

Každú nasledujúcu vrstvu aplikujte kolmo na smer nanášania predchádzajúcej.

Zabezpečíte tým ďalšie zvýšenie vodotesnosti.

AKO NA TO


Vhodným podkladom je cementový poter, ktorý podľa potreby obrúste a očistite vysokotlakovým umytím. Pri rekonštrukcii možno izolačnú hmotu nanášať aj priamo na stabilnú a čistú starú dlažbu. Nasiakavé povrchy upravte základným náterom.

Vhodným podkladom je cementový poter, ktorý podľa potreby obrúste a očistite vysokotlakovým umytím. Pri rekonštrukcii možno izolačnú hmotu nanášať aj priamo na stabilnú a čistú starú dlažbu. Nasiakavé povrchy upravte základným náterom.
JUB, a.s.


Na voľné okraje izolovanej plochy (čelo balkóna) osaďte do lepiacej malty rohové profily, ktoré slúžia na ukončenie hydroizolácie.

2 Na voľné okraje izolovanej plochy (čelo balkóna) osaďte do lepiacej malty rohové profily, ktoré slúžia na ukončenie hydroizolácie.
JUB, a.s.


Na voľné okraje izolovanej plochy (čelo balkóna) osaďte do lepiacej malty rohové profily, ktoré slúžia na ukončenie hydroizolácie.


Na celú plochu cementového poteru naneste murárskym štetcom prvú vrstvu hydroizolačnej hmoty, ktorú dobre votriete do betónového podkladu.

Na celú plochu cementového poteru naneste murárskym štetcom prvú vrstvu hydroizolačnej hmoty, ktorú dobre votriete do betónového podkladu.
JUB, a.s.


Hmotu naneste aj na priľahlé zvislé konštrukcie do výšky aspoň 30 cm, čím sa vytvorí ochrana proti odstrekujúcej vode.

Hmotu naneste aj na priľahlé zvislé konštrukcie do výšky aspoň 30 cm, čím sa vytvorí ochrana proti odstrekujúcej vode.
JUB, a.s.


V kútoch a rohoch naneste izolačnú hmotu maliarskou špachtľou v hrúbke približne 1 mm a osaďte do nej tesniace rohové prvky.

V kútoch a rohoch naneste izolačnú hmotu maliarskou špachtľou v hrúbke približne 1 mm a osaďte do nej tesniace rohové prvky.
JUB, a.s.


Na styku steny s podlahou osaďte do hmoty hrubej asi 1 mm tesniace pásky. Pásky a rohové prvky medzi sebou spájajte s presahom asi 10 cm.

Na styku steny s podlahou osaďte do hmoty hrubej asi 1 mm tesniace pásky. Pásky a rohové prvky medzi sebou spájajte s presahom asi 10 cm.
JUB, a.s.


Taktiež okolo dilatačných škár (nie do nich!) naneste hmotu v hrúbke asi 1 mm a prekryte ju tesniacou páskou.

Taktiež okolo dilatačných škár (nie do nich!) naneste hmotu v hrúbke asi 1 mm a prekryte ju tesniacou páskou.
JUB, a.s.


Na suchú prvú vrstvu naneste po celej ploche zubovým hladidlom druhú vrstvu hydroizolačnej hmoty. Zároveň do nej hladkou stranou hladidla zapracujte armovaciu mriežku (v spojoch s presahom aspoň 10 cm).

Na suchú prvú vrstvu naneste po celej ploche zubovým hladidlom druhú vrstvu hydroizolačnej hmoty. Zároveň do nej hladkou stranou hladidla zapracujte armovaciu mriežku (v spojoch s presahom aspoň 10 cm).
JUB, a.s.


Druhá vrstva by mala schnúť asi jeden deň. Následne naneste ešte tenkú vyrovnávaciu vrstvu izolačnej hmoty s hrúbkou do 1 mm a upravte ju hladidlom. Hrúbka celej hydroizolácie má byť od 3 do 5 mm.

Druhá vrstva by mala schnúť asi jeden deň. Následne naneste ešte tenkú vyrovnávaciu vrstvu izolačnej hmoty s hrúbkou do 1 mm a upravte ju hladidlom. Hrúbka celej hydroizolácie má byť od 3 do 5 mm.
JUB, a.s.


Keď tretia vrstva izolačnej hmoty vytvrdne, môžete na ňu lepiť dlažbu.

Keď tretia vrstva izolačnej hmoty vytvrdne, môžete na ňu lepiť dlažbu.
JUB, a.s.

POZOR

Na dilatačné škáry

Na väčších terasách je potrebné vytvárať dilatačné polia, najlepšie štvorcové, s plochou 6 – 9 m2. Na pružné vyhotovenie dilatačnej škáry nezabudnite ani pri ukladaní dlažby. Škáru očistite a okraje dlažby oblepte samolepiacou ochrannou páskou, aby ste ju chránili pred znečistením. Do dilatačnej škáry vložte najskôr polyuretánovú pásku, potom škáru utesnite tesniacou hmotou, ktorú následne zarovnajte. Tesniacu hmotu môžete upravovať, kým je čerstvá, ochranné pásky odstráňte skôr, než začne hmota tvrdnúť.

Hydroizolačné malty

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Na izolovanie balkónov a terás sa bežne používajú hydroizolačné malty či stierky. Ako príklad sme vybrali systém značky JUB, ktorého základom je suchá zmes Hydrosol Elastic. Po zmiešaní s vodou sa nanáša v troch vrstvách, pričom sa pochôdzne plochy vystužujú armovacou mriežkou.


Ako chrániť balkón a terasu pred vodou

2292329
JUB, a.s.

Hydrosol Elastic je malta na základe cementu, ktorá sa používa na elastickú vodotesnú ochranu pred prienikom zemnej vlhkosti a vody v kúpeľniach, na balkónoch, terasách, podzemných častiach stavieb a v bazénoch. Slúži aj ako protiradónová ochrana. Je vhodná na betónové a cementové povrchy. www.jub.sk

Keď vás tlačí čas

Popri minerálnych izolačných stierkových hmotách sú alternatívou na hydroizoláciu balkónov a terás izolačné fólie. Toto riešenie je síce o niečo drahšie, investícia sa vám však vráti na úspore času stráveného pri realizácii. Systém je totiž veľmi jednoduchý a postup prác je mimoriadne rýchly. Napríklad pri aplikácii hydroizolačnej fólie BOTAMENT AE do rýchloschnúceho tmelu BOTAMENT M 10 Speed môžete začať ukladať dlažbu už po uplynutí 90 minút. 

Alternatívou na hydroizoláciu balkónov a terás sú izolačné fólie.

Ide o finančne náročnejšie riešenie, jeho veľkou výhodou je však rýchla realizácia.

AKO NA TO


Upravený podklad – súdržný, čistý a bezprašný cementový poter vo vhodnom spáde ošetrite penetračným náterom.

Upravený podklad – súdržný, čistý a bezprašný cementový poter vo vhodnom spáde ošetrite penetračným náterom.
BOTAMENT® Systembaustoffe


Do systémového lepiaceho tmelu najskôr zapracujte v stykoch stien a podlahy izolačné pásky a v rohoch a kútoch hotové rohové prvky.

Do systémového lepiaceho tmelu najskôr zapracujte v stykoch stien a podlahy izolačné pásky a v rohoch a kútoch hotové rohové prvky.
BOTAMENT® Systembaustoffe


Potom uložte do lepiaceho tmelu pásy izolačnej a deliacej fólie. V spojoch by mala fólia presahovať aspoň 5 cm.

Potom uložte do lepiaceho tmelu pásy izolačnej a deliacej fólie. V spojoch by mala fólia presahovať aspoň 5 cm.
BOTAMENT® Systembaustoffe


Po vytuhnutí tmelu pod izolačnou fóliou (potrebný čas závisí od použitého materiálu), môžete začať s ukladaním dlaždíc do lôžka z lepiaceho tmelu.

Po vytuhnutí tmelu pod izolačnou fóliou (potrebný čas závisí od použitého materiálu), môžete začať s ukladaním dlaždíc do lôžka z lepiaceho tmelu.
BOTAMENT® Systembaustoffe


Keď je položená dlažba pochôdzna (potrebný čas závisí od použitého lepiaceho tmelu), nasleduje vyplnenie škár medzi dlaždicami škárovacou hmotou.

Keď je položená dlažba pochôdzna (potrebný čas závisí od použitého lepiaceho tmelu), nasleduje vyplnenie škár medzi dlaždicami škárovacou hmotou.
BOTAMENT® Systembaustoffe


S jednoduchým čistením a odstránením zvyškov škárovacej hmoty bez závoja vám pomôže špeciálny prostriedok.

S jednoduchým čistením a odstránením zvyškov škárovacej hmoty bez závoja vám pomôže špeciálny prostriedok.
BOTAMENT® Systembaustoffe

 

POZOR

Povrch terasy alebo balkóna by mal mať sklon asi 2 – 3 % smerom od budovy, resp. k odtokovému systému tak, aby z neho dažďová voda prirodzene odtekala.


BOTAMENT AE izolačná a deliaca fólia má univerzálne použitie ako spojená izolačná vrstva pod keramický obklad či prírodný kameň v interiéri aj exteriéri. Možno ju využiť na vytvorenie izolácie na stenách aj podlahách a je vhodná i na miesta silno namáhané vodou spolu s chemickým zaťažením.

BOTAMENT AE izolačná a deliaca fólia má univerzálne použitie ako spojená izolačná vrstva pod keramický obklad či prírodný kameň v interiéri aj exteriéri. Možno ju využiť na vytvorenie izolácie na stenách aj podlahách a je vhodná i na miesta silno namáhané vodou spolu s chemickým zaťažením.
BOTAMENT® Systembaustoffe

BOTAMENT AE izolačná a deliaca fólia má univerzálne použitie ako spojená izolačná vrstva pod keramický obklad či prírodný kameň v interiéri aj exteriéri. Možno ju využiť na vytvorenie izolácie na stenách aj podlahách a je vhodná i na miesta silno namáhané vodou spolu s chemickým zaťažením.

TEXT STANO BOTUR A ERIKA KUHNOVÁ
FOTO JUB, BOTAMENT
ZDROJ časopis Môj dom 10/2018

Kategória: Materiály
Tagy: hydroizolácia izolácia balkóna izolácia terasy lexikón staviteľa
Zdieľať článok

Diskusia