Ako sa dnes stavajú murované domy

10. 04. 2019
Zdieľať

Ak sa našinec rozhodne stavať, väčšinou je to murovaný dom. Nie však len preto, že sme trochu konzervatívni a v takýchto domoch máme pocit väčšej stability. Murovanie má totiž všetky prednosti tradičnej technológie – je to známy, jednoduchý a pochopiteľný systém, ktorý je vhodný aj na svojpomocnú výstavbu. I keď princíp ostáva rovnaký, dnešné murovanie sa od toho tradičného predsa len trochu líši.

Presnejšie, rýchlejšie, praktickejšie

Dnes sa muruje s presnými tvárnicami – brúsenými tehlami, pórobetónovými alebo vápennopieskovými blokmi, ktoré sa vďaka svojmu tvaru a presným rozmerom s precízne rovnobežnými ložnými plochami môžu spájať len vo vodorovnej rovine na tzv. tenkú ložnú škáru. Používa sa na to špeciálna tenkovrstvová malta (resp. stavebné lepidlo) vo vrstve hrubej asi 1 mm, pri murovaní z tehál možno použiť aj stavebnú penu. Do zvislých škár sa malta nedáva – tvárnice sa vďaka tvarovému spoju na „pero a drážku“ na bočnej strane len zasunú jedna do druhej. Murovanie je tak presnejšie, jednoduchšie a v porovnaní s tradičným postupom o 30 až 50 % rýchlejšie.

Spájanie tenkou vrstvou lepidla navyše prispieva k homogenite muriva (v miestach škár nevznikajú tepelné mosty), do stavby sa tiež dostáva menej stavebnej vlhkosti, takže rýchlejšie vysychá. A keďže spotreba malty je veľmi nízka, takéto murovanie je aj úspornejšie. Ďalšou, ešte jednoduchšou a časovo úspornejšou možnosťou je pri pálených tehlách spájanie pomocou murovacej peny – nanáša sa totiž priamo z balenia, takže si nevyžaduje prípravu malty. Umožňuje tiež prácu až do -5 °C.

Materiál, z ktorého budete stavať, vyberajte naozaj starostlivo – aj s ohľadom na budúcnosť a prevádzkové náklady domu. Časom totiž môžete zmodernizovať či vymeniť mnoho vecí, základný stavebný materiál však len ťažko.

 

Zatepliť či nezatepliť?

V princípe máte dve možnosti, ako zrealizovať obvodové murivo, ktoré splní požiadavky aktuálnej tepelnotechnickej normy: buď zvolíte bloky, ktoré budú plniť najmä statickú funkciu, a murivo zvonka zateplíte, alebo vymurujete z tvárnic, ktoré majú samotné dostatočnú tepelnoizolačnú schopnosť, takže ich zatepľovať netreba.

I keď sú tvárnice so špičkovými izolačnými vlastnosťami v ponuke výrobcov najdrahšie, výhodou jednovrstvového muriva je, že všetky potrebné parametre sa v porovnaní so zatepleným murivom dosiahnu s podstatne nižšou prácnosťou. A keďže pri výstavbe nemožno brať do úvahy len cenu materiálu, ale dôležitá je aj cena práce, výsledná suma za nezateplené obvodové murivo môže byť nižšia aj napriek vyššej cene materiálu. Zavážiť môže aj kratší čas výstavby. Tento systém je ideálny pri tvarovo jednoduchých domoch, keďže pri komplikovanejších detailoch môže byť problém s odstránením tepelných mostov.

Pri viacvrstvovom, teda zateplenom murive je úlohou tvaroviek najmä prenášať zaťaženie a akumulovať teplo, potrebný tepelný odpor zabezpečí vrstva tepelnej izolácie na vonkajšej strane. Tento systém sa uplatňuje najmä pri murovaní z vápennopieskových tvárnic, kde sa tak dajú dosiahnuť špičkové vlastnosti obvodových stien pri ich minimálnej hrúbke (na rovnakom pôdoryse domu teda získate väčší vnútorný priestor), no použiť ho, samozrejme, možno aj pri pálených tehlách či pórobetóne. Zateplené murivo je u architektov a projektantov obľúbené najmä z dvoch dôvodov: jednak pre možnosť jednoducho optimalizovať parametre obvodových stien pomocou vhodnej hrúbky izolantu, jednak pre kompaktný obal z tepelnej izolácie, ktorý eliminuje tepelné mosty aj v zložitých detailoch.

Tehly s tepelnou izoláciou integrovanou vo vnútorných dutinách v sebe spájajú vlastnosti dvoch stavebných materiálov – pálenej keramiky a minerálnej vlny. Takéto murivo zabezpečuje ako únosnosť a akumuláciu tepla, tak aj tepelnú izoláciu a difúziu vodných pár, čím pozitívne vplýva na klímu v interiéri.


Všetky novopostavené rodinné domy na Slovensku musia od januára 2016 spĺňať podmienky energetickej triedy A1 (ultranízkoenergetické), ich obvodové steny by mali mať súčiniteľ prechodu tepla U ≤ 0,22 W/(m . K). Po roku 2020 sa už budú môcť u nás stavať len budovy v energetickej triede A0 (s takmer nulovou spotrebou energie)  so súčiniteľom prechodu tepla pre vonkajšie steny U ≤ 0,15 W/(m  . K). Rozdiely v nákladoch na stavbu týchto dvoch typov domov sú približne 10 až 15 %, v dome s lepšími tepelnotechnickými parametrami však výrazne ušetríte na nákladoch na vykurovanie.

2379015
iStock.com


Všetky novopostavené rodinné domy na Slovensku musia od januára 2016 spĺňať podmienky energetickej triedy A1 (ultranízkoenergetické), ich obvodové steny by mali mať súčiniteľ prechodu tepla U ≤ 0,22 W/(m . K). Po roku 2020 sa už budú môcť u nás stavať len budovy v energetickej triede A0 (s takmer nulovou spotrebou energie) so súčiniteľom prechodu tepla pre vonkajšie steny U ≤ 0,15 W/(m . K). Rozdiely v nákladoch na stavbu týchto dvoch typov domov sú približne 10 až 15 %, v dome s lepšími tepelnotechnickými parametrami však výrazne ušetríte na nákladoch na vykurovanie.

Ďalšie body pri rozhodovaní

I keď sú vlastnosti obvodového muriva či cena stavebného materiálu dôležité, pri výbere by ste mali brať do úvahy aj sortiment konkrétneho výrobcu. Určite je výhodné siahnuť po ucelených systémoch, v ktorých nájdete okrem základného murovacieho materiálu aj riešenia rôznych detailov (napr. ostení či rozličných typov prekladov), systém na výstavbu stropov, dokonca schodov alebo tzv. ťažkých striech.

Renomovaní výrobcovia ponúkajú tiež praktické služby. Pomôžu vám s prípravou realizácie, čo sa vám bude hodiť najmä pri svojpomocnej výstavbe, alebo s hľadaním kvalifikovanej stavebnej firmy. Na základe projektu rodinného domu si môžete nechať spočítať, koľko materiálu budete potrebovať, a dať si vyhotoviť plány ukladania stropov. Využiť môžete tiež bezplatnú dopravu materiálu, poradenstvo a pomoc pri založení prvého radu tvárnic či možnosť zapožičania profesionálneho náradia.

Pálené tehly

Sú klasikou a u nás dodnes najobľúbenejším stavebným materiálom. Sympatické je, že sa vyrábajú z prírodnej suroviny – hliny –, a tiež to, že sa dajú recyklovať. Okrem pevnosti, rozmerovej stability a prakticky neobmedzenej životnosti patria k ich dobrým vlastnostiam aj pomerne vysoká schopnosť akumulovať teplo (a tým vyrovnávať teplotné výkyvy v interiéri), výborná zvuková izolácia a optimálna difúzia vodných pár. Dnešné tehly majú štruktúru zvislých rebier a vzduchových dutín, čo jednak znižuje ich hmotnosť a jednak zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti. Výplň dutín tepelnou izoláciou (minerálnou vlnou alebo polystyrénom) ich izolačnú schopnosť ešte zvyšuje – jednou vrstvou muriva s hrúbkou 38 cm tak možno splniť požiadavky aktuálnej normy, pri hrúbke 44 až 50 cm sa dajú dosiahnuť aj parametre pasívneho domu. 


Špičkové keramické tvarovky majú dutiny vyplnené tepelnou izoláciou. Jednou vrstvou muriva s hrúbkou asi 45 až 50 cm sa tak dajú dosiahnuť tepelnotechnické parametre domu s takmer nulovou potrebou energie, teda lepšie, než požaduje aktuálna norma.

Špičkové keramické tvarovky majú dutiny vyplnené tepelnou izoláciou. Jednou vrstvou muriva s hrúbkou asi 45 až 50 cm sa tak dajú dosiahnuť tepelnotechnické parametre domu s takmer nulovou potrebou energie, teda lepšie, než požaduje aktuálna norma.
Wienerberger – Slovenské tehelne, s. r. o.

Pórobetónové tvárnice

Sú pri stavbe rodinných domov u nás druhým najčastejšie používaným materiálom. Aj v tomto prípade sa tvárnice vyrábajú z prírodných surovín – kremičitého piesku, vápna, cementu a vody. Pórobetón vďačí za svoje výborné tepelnoizolačné vlastnosti makropórom, teda uzavretým vzduchovým dutinám. Tie sú tiež dôvodom jeho nízkej hmotnosti, vďaka ktorej sa s tvárnicami ľahko manipuluje. Plusom pórobetónu je aj jeho homogenita, všetky prvky stavebného systému majú teda rovnorodé vlastnosti vo všetkých smeroch. K jeho prednostiam patrí aj nízky difúzny odpor, vďaka čomu dokáže prirodzene regulovať vlhkosť v dome. Keďže s pórobetónom sa veľmi jednoducho pracuje – je ľahký, jeho rozmery sa dajú jednoducho prispôsobiť rezaním a dobre sa doňho robia drážky na rozvody v dome –, je ideálny na svojpomocnú výstavbu.


Pórobetón je ľahký a homogénny materiál, ktorý sa veľmi dobre opracováva a ľahko sa s ním manipuluje. Aj preto je ideálny na svojpomocnú výstavbu.

Pórobetón je ľahký a homogénny materiál, ktorý sa veľmi dobre opracováva a ľahko sa s ním manipuluje. Aj preto je ideálny na svojpomocnú výstavbu.
PORFIX – pórobetón, a.s.

Vápennopieskové tehly

Vápno, piesok a voda sú v tomto prípade zlisované do tvrdých tvárnic s hladkým povrchom, presnými rozmermi a vysokou hmotnosťou. Pre ťažké materiály sú typické výborné akustické vlastnosti a vysoká tepelnoakumulačná schopnosť, ktorá zabezpečuje stabilnú vnútornú klímu (podobnú ako v kamenných domoch). Silnou stránkou vápennopieskových tehál je prenášanie zaťaženia a akumulácia tepla, prirodzene však majú minimálnu tepelnoizolačnú schopnosť, sú preto ideálne na viacvrstvové obvodové murivo. V spojení s tepelnou izoláciou sa využijú silné stránky oboch materiálov a výsledkom sú výborné vlastnosti pri minimálnej hrúbke obvodových stien. Isté obmedzenia môžu plynúť z tvrdosti a vyššej hmotnosti tvaroviek – pre veľkú tvrdosť je napríklad dôležité pamätať pri projektovaní na ponuku rozmerov a premyslieť vedenie inštalácií.


Vápennopieskové tehly výborne akumulujú teplo, vďaka čomu zabezpečujú v dome stabilnú vnútornú klímu v zime aj v lete. Obvodové steny však potrebujú zateplenie. Inštalácie sa vedú v otvoroch vnútri blokov alebo v inštalačnej predstene.

Vápennopieskové tehly výborne akumulujú teplo, vďaka čomu zabezpečujú v dome stabilnú vnútornú klímu v zime aj v lete. Obvodové steny však potrebujú zateplenie. Inštalácie sa vedú v otvoroch vnútri blokov alebo v inštalačnej predstene.
KM Beta

Najčastejšie sa u nás stavajú murované rodinné domy.

Približne 80 % novostavieb na Slovensku je z pálenej tehly alebo pórobetónu.

Moderné tvárnice majú presné rozmery a tvarový spoj na bočnej strane.

Pri murovaní sa tak spotrebuje podstatne menej lepidla a do stavby sa zabuduje menej vlhkosti.

Murovací materiál tvorí asi 10 % z ceny stavby.

V podstatnej miere však ovplyvňuje kvalitu bývania, preto sa na ňom neoplatí šeriť.

 

ODPORÚČAME na murované domy

Praktické prvky a systémové riešenia nájdete v ponuke viacerých výrobcov. Napríklad nosný žalúziový a roletový preklad Heluz, určený nad okenné otvory, má v sebe už zabudovanú tepelnú izoláciu a zároveň vytvára schránku na umiestnenie vonkajšieho tienenia. Do systému stavebných komponentov Ytong zas patrí aj masívne pórobetónové schodisko – jednotlivé stupne sa narežú presne na mieru podľa projektu, jednoduchú montáž potom zvládne jeden murár s pomocníkom. www.heluz.sk, www.ytong.sk


Ako sa dnes stavajú murované domy

2379019
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Viacvrstvové murivo obvodových stien KMB Sendwix má nosnú konštrukciu z vápennopieskových tehál, ktoré sa z vonkajšej strany zateplia. Tri typy certifikovaného systému sa líšia izolantom (minerálna vlna alebo fasádny polystyrén) a vzhľadom fasády (lícová prímurovka alebo ušľachtilá omietka). Ak sa na murivo s hr. 17,5 cm aplikuje tepelná izolácia s hr. od 16 do 30 cm, celková hrúbka obvodovej steny bude od 35 do 49 cm pri súčiniteli prechodu tepla U = 0,22 až 0,12 W/(m2 . K). www.sendwix.sk


Viacvrstvové murivo obvodových stien KMB Sendwix má nosnú konštrukciu z vápennopieskových tehál, ktoré sa z vonkajšej strany zateplia. Tri typy certifikovaného systému sa líšia izolantom (minerálna vlna alebo fasádny polystyrén) a vzhľadom fasády (lícová prímurovka alebo ušľachtilá omietka). Ak sa na murivo s hr. 17,5 cm aplikuje tepelná izolácia s hr. od 16 do 30 cm, celková hrúbka obvodovej steny bude od 35 do 49 cm pri súčiniteli prechodu tepla U = 0,22 až 0,12 W/(m2 . K). www.sendwix.sk

Viacvrstvové murivo obvodových stien KMB Sendwix má nosnú konštrukciu z vápennopieskových tehál, ktoré sa z vonkajšej strany zateplia. Tri typy certifikovaného systému sa líšia izolantom (minerálna vlna alebo fasádny polystyrén) a vzhľadom fasády (lícová prímurovka alebo ušľachtilá omietka). Ak sa na murivo s hr. 17,5 cm aplikuje tepelná izolácia s hr. od 16 do 30 cm, celková hrúbka obvodovej steny bude od 35 do 49 cm pri súčiniteli prechodu tepla U = 0,22 až 0,12 W/(m2 . K). www.sendwix.sk
KM Beta

TEXT: ERIKA KUHNOVÁ
FOTO: iStock.com a archív firiem
ZDROJ: časopis Môj dom 3/2019

TIP: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste | Pohodo.sk

 

Kategória: Materiály
Tagy: murované domy pórobetón rodinný dom stavba domu tehlové domy tehly tepelná izolácia Wienerberger
Zdieľať článok

Diskusia