Impregnácia dreva proti škodcom? Rozhodne áno!

Impregnácia dreva proti škodcom? Rozhodne áno!

05. 04. 2019 Zdieľať

V priaznivých podmienkach nám drevo použité na stavbu domu môže slúžiť dlho, musíme ho však chrániť pred vznikom podmienok vhodných na napadnutie škodcami. Týka sa to tak dreva pod strechou (krovy, nosné i dekoratívne prvky), ako aj dreva vonku (pergoly, ploty), ktoré je navyše vďaka dažďu vystavené vyššiemu riziku.

Prevencia sa oplatí

Pri stavbách alebo rekonštrukciách drevených objektov (prvkov) nepodceňujte prevenciu napadnutia biotickými škodcami. Pri správnom použití zaručujú prípravky BOCHEMIT spoľahlivú profesionálnu ochranu dreva a predchádzajú tak možným komplikáciám a nákladom spojeným s následnou sanáciou napadnutého dreva. 

Stále viac investorov si uvedomuje, že riziko napadnutia drevokaznými škodcami sa zvyšuje vďaka možným chybám v konštrukcii stavieb, ktoré môžu spôsobiť zatekanie počas dažďa alebo kondenzáciu pár pri kolísaní teplôt, ďalej napr. vďaka vodorovným plochám konštrukcie, odkiaľ prípadná zatečená voda ťažko odteká. Ani najlepší projekt nemôže zaistiť, že v priebehu stavby nevznikne chyba v nejakom detaile. Často sa stáva aj to, že drevo na stavbu prichádza s omnoho vyšším podielom vlhkosti než žiaducich 20 %.  


Impregnácia dreva proti škodcom? Rozhodne áno!

2375505

V tomto prípade slúži chemická impregnácia dreva ako poistka chrániaca pred potenciálnymi problémami. Možno ju počas životnosti stavby nikdy nevyužijeme, ale ak nastanú uvedené situácie, budeme radi, že takúto ochranu máme. Že sme na prevenciu mysleli včas a predišli možným komplikáciám aj nemalým nákladom spojeným s následnou sanáciou napadnutého dreva.

Predstavme  si modelovú situáciu, že staviame dom s pôdorysom 15 × 10 m v hodnote 1,5-tis. eur. Len na strechu použijeme 8 m3 strešného reziva. Cena profesionálne impregnovaného strešného reziva, ktoré kúpime na píle, je zhruba 192 eur. Neošetrené rezivo možno kúpiť za približne 38 eur. Rozdiel 192 eur (0,16 % z hodnoty domu) za pokojný spánok rozhodne stojí! 


Impregnácia dreva proti škodcom? Rozhodne áno!

2375483
Bochemie Slovakia

Top širokospektrálnym produktom na povrchovú impregnáciu dreva použitého v exteriéroch i interiéroch je Bochemit Opti F. Poskytuje dlhodobú ochranu dreva proti drevokazným hubám, plesniam i drevokaznému hmyzu. Súčasne má zvýšenú odolnosť proti vymývaniu účinných látok z dreva v dôsledku pôsobenia poveternostných podmienok. Aplikuje sa ako náter alebo postrek, možná je aj aplikácia namáčaním v špeciálnych vaniach. Prácu s ním zvládne aj laik.


Impregnácia dreva proti škodcom? Rozhodne áno!

2375491
Bochemie Slovakia

Sanácia nie je jednoduchá

Nemenej dôležitým dôvodom na preventívne ošetrenie dreva je, že pomocou chemických prostriedkov síce dokážeme v dreve úspešne zlikvidovať drevokazný hmyz (vhodný je napr. Bochemit Plus I), ale na likvidáciu drevokazných húb v súčasnosti účinný prostriedok neexistuje. V prípade napadnutia dreva hubami (postrachom sú hlavne drevokazy) je skutočne nutná výmena všetkých napadnutých častí, čo je často spojené aj s rozsiahlymi a nákladnými stavebnými úpravami. Plesne síce veľmi rýchlo a viditeľne odstráni Bochemit proti plesniam, ale kým ho stihneme použiť, môžu sa nebezpečné spóry rozptyľovať v ovzduší. Ak sa dlhšie vdychujú, môžu u niektorých ľudí zapríčiniť drobné aj závažné zdravotné problémy, napr. rozvoj alebo zhoršenie alergií, astmy, oslabenie imunity a pod.


Impregnácia dreva proti škodcom? Rozhodne áno!

2375485
Bochemie Slovakia

Chráňte drevo nielen pred škodcami, ale aj pred ohňom 

Keď vypukne požiar, je dôležité, aby sa ľudia evakuovali z budovy čo najrýchlejšie s cieľom zachrániť životy, prípadne aj majetok v čo najväčšom rozsahu. Časový úsek na evakuáciu v takomto prípade závisí od materiálov použitých pri stavbe budovy a od ich protipožiarnych vlastností. 


Impregnácia dreva proti škodcom? Rozhodne áno!

2375495
Bochemie Slovakia

Jedným z možných spôsobov je zaistenie ochrany dreva, materiálov na báze dreva, drevených stavebných konštrukcií a prvkov zabudovaných v interiéroch stavieb impregnačným prostriedkom Bochemit Pyro, pomocou ktorého znížite reakciu dreva na oheň – rýchlosť jeho horenia, šírenia plameňa na jeho povrchu. Bochemit Pyro súčasne bráni šíreniu dymu.

Viac o impregnácii Bochemit vrátane rád, tipov a návodov, ako na to, uvádza výrobca na webových stránkach www.bochemit.eu

ZDROJ PR článok spoločnosti Bochemie Slovakia, s.r.o.

Kategória: Materiály
Tagy: ošetrenie dreva
Zdieľať článok