Pravda či mýtus? Fakty o murovaných domoch

09. 07. 2018
Zdieľať

Rozhodnutie o tom, z čoho budete stavať, patrí pri stavbe rodinného domu k jedným z prvých a najdôležitejších rozhodnutí vôbec. Určite by ste sa pri ňom mali spoliehať na fakty, nie na fámy a mýty, ktoré medzi ľuďmi kolujú. Pozrime sa teda podrobne na najfrekventovanejšie mýty o tehlách a pórobetóne.

Dnešné tehly sú krehké, často sa lámu a rozbíjajú

Dnešné veľkoformátové tehlové bloky sú kompromisom medzi hmotnosťou a pevnosťou. Hmotnosť totiž súvisí aj s ďalšími vlastnosťami, najmä so schopnosťou tepelne a zvukovo izolovať. Tepelnoizolačné tehly musia byť čo najľahšie, zvukovoizolačné naopak čo najťažšie, takže popri ľahkých tenkostenných tehlách existujú aj ťažké a robustné. Nedá sa teda paušálne povedať, že tehly sú krehké. Tenkostenné tepelnoizolačné tehly sú, logicky, citlivejšie ako masívne zvukovoizolačné. Sú však dostatočne pevné a zaručene majú požadovanú pevnosť v tlaku v polohe, v ktorej sa zabudovávajú do muriva. K ich poškodeniu môže dôjsť napríklad pri nesprávnej manipulácii či preprave, čo však platí pre všetky stavebné materiály.

 

Ani pri dlhodobom pôsobení šikmého dažďa na nechránenú stenu z bieleho pórobetónu nedochádza k jej prevlhčeniu a voda dočasne preniká iba niekoľko milimetrov pod povrch.

Pórobetón silno nasáva vodu

Pórovitá štruktúra tohto materiálu zvádza k predpokladu, že je nasiakavý. Nie je to však tak. Uzavreté póry, ktoré sú pre pórobetón typické, sotva vyvíjajú kapilárne sily. Vodu teda absorbujú veľmi pomaly, čo dokazujú aj skúšky pôsobenia vody na nechránené murivo z tvárnic Ytong. Podľa tých je pravdou presný opak – hodnoty nasiakavosti pórobetónu sú v porovnaní s inými murovacími materiálmi veľmi dobré a aj pri dlhodobom pôsobení vody je výška vzlinutia len malá.

V odbornej literatúre nájdeme aj údaj o maximálnom nasýtení stavebných materiálov vodou, ktorý vyjadruje pomer medzi hmotnosťou vody obsiahnutej v póroch a hmotnosťou suchého materiálu. Pre pórobetóny je to pomerne vysoká hodnota, pretože majú vysoký obsah pórov a nízku vlastnú objemovú hmotnosť. V praxi je však tento stav takmer nedosiahnuteľný. Na to, aby voda vyplnila všetky póry v pórobetóne, ktorý ju sám nenasáva, musí byť dovnútra doslova vtlačená. Skúsenosti ukázali, že pri povodni trvá 2 až 3 dni, kým sa stena z Ytongu nasýti vodou. Pevnosť nasiaknutých tvárnic mierne poklesne, nie však natoľko, aby to ohrozilo statiku domu. Po vyschnutí sa ich pevnosť aj tepelnotechnické vlastnosti vrátia na pôvodnú hodnotu.

Murivo z tehál vyplnených tepelnoizolačným materiálom spĺňa aj bez vonkajšieho zateplenia požiadavky na výstavbu ultranízkoenergetických a pri väčšej hrúbke aj pasívnych domov.

Aby murované domy splnili požiadavky dnešnej normy, musia sa zatepliť

Pravdou je, že nemusia. I keď sú dnes požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti obvodových konštrukcií naozaj vysoké, výrobcovia murovacích materiálov sa s nimi úspešne popasovali. Ak však hľadáte najvýhodnejšie riešenie, nečakajte jednoznačnú odpoveď. Tá závisí od konkrétneho projektu, od požadovaných tepelnoizolačných vlastností, veľkosti, tvarovej náročnosti domu a pod. Niekde viac vyhovuje jednovrstvové murivo bez zateplenia, inde je vhodnejšie zatepliť. S rozhodnutím vám môže pomôcť aj výrobca stavebného materiálu, ktorého poradca posúdi projekt, optimalizuje prípadné kritické miesta a odporučí najvhodnejšiu skladbu. Túto službu poskytujú renomované firmy bezplatne. 

Stavba murovaného domu trvá dlho. Omnoho rýchlejšie postavíte drevostavbu

Ani tu nie je realita taká jednoznačná. Existuje viacero typov drevostavieb a šampiónmi v rýchlosti sú len tie montované zo stenových panelov. Steny jednoduchého prízemného domu zmontuje skúsená firma asi za dva dni, ďalšie štyri trvá dokončenie krovu a položenie krytiny. Veľmi však nezaostávajú ani murovacie materiály – z pórobetónu Ytong postavia skúsení majstri jedno podlažie za 1 deň, ďalší deň trvá armovanie stropu a asi pol dňa jeho betonáž. Podobne rýchle je aj murovanie z brúsených tehál.

Rýchlosť stavby krovu závisí od jeho zložitosti a skúsenosti majstrov – rovnako pri všetkých typoch domov. Keby sme aj hovorili o rozdieloch v čase, pri hrubej stavbe pôjde maximálne o dni. Omnoho dlhšie trvá príprava (projekt, povolenia, základy…) a dokončovacie práce (rozvody, povrchové úpravy atď.). Tu sa už bavíme o mesiacoch. Rozdiely pritom nesúvisia s materiálom stien, ale s náročnosťou projektu, odladením detailov a skúsenosťou realizačnej firmy. Najrýchlejšia je teda stavba jednoduchého typového domu dodaného na kľúč skúsenou firmou, bez ohľadu na technológiu výstavby.

Tipy na stavebné materiály


Pravda či mýtus? Fakty o murovaných domoch

2211531

Tepelnoizolačné tehly 

Jednou z možností na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností tehál je zvyšovanie počtu vzduchových dutín, oddelených od seba čo najtenšími keramickými rebrami. Tento spôsob má však svoje limity. Ďalšie zlepšovanie sa dosahuje tým, že dutiny tehál sa v procese výroby vypĺňajú rôznymi tepelnoizolačnými materiálmi. Murivo z takýchto tehál stačí už len omietnuť. Tehly Porotherm EKO+ a Porotherm T Profi vyplnené minerálnou vlnou sú určené na jednovrstvové omietané obvodové steny s nadštandardnými tepelnoizolačnými parametrami. www.wienerberger.sk

 


Pravda či mýtus? Fakty o murovaných domoch

2211529

Zatepliť či nezatepliť? 

Ak porovnávame jednovrstvovú obvodovú stenu z pórobetónu Ytong Lambda YQ 500 mm a stenu z tvárnic Ytong 300 mm zateplenú EPS v hrúbke 200 mm, cena je veľmi podobná. I keď má zateplené murivo o niečo lepší tepelný odpor, tento rozdiel nemá veľký vplyv na energetickú úspornosť domu. Stena zateplená minerálnou vlnou v rovnakej hrúbke vychádza o niečo drahšie (na referenčnej stavbe testovanej výrobcom bol rozdiel cca 2 000 €). www.ytong.sk

Uzavreté póry v pórobetóne vypĺňa vzduch, ktorý je prirodzeným izolantom.

Požiadavky dnešnej normy spĺňa murivo zo špičkových tvárnic s hrúbkou 375 mm.

Tepelnoizolačná schopnosť tehál sa najviac zlepší, ak sa vyplnia izolačným materiálom. 

Požiadavky dnešnej normy spĺňa takéto murivo s hrúbkou 440 mm. 

Text: Erika Kuhnová
Foto: archív firiem
Zdroj: časopis môj dom špeciál

Kategória: Materiály
Tagy: murované domy pórobetón rodinný dom stavba domu tehly
Zdieľať článok

Diskusia